Social realism

Rasism i skönlitteratur och i faktaböcker

Men strunt är strunt

och snus är snus

om ock i gyllene dosor,

och rosor i ett sprucket krus

är ändå alltid rosor

 

Ur "Idealism och realism"

Av Gustaf Fröding

Industrialismen

Industrialismen har givit oss två litterära epoker som är vitt skilda varandra.

Slummen

Fabrikerna

Arbetsvillkoren

"Blir du lönsam lille vän?" - Tillberg 1972

Eskapism

Beer Street and Gin lane - Hogarth

Romantiken = fantasifull eskapism

Realism = se världen som den är

Realismen kännetecknas av att författaren nu vill skildra vanliga människor i deras vardagliga liv. De vill visa på sociala orättvisor, misär, fattigdom och svält.

De skrev väldigt detaljfyllda berättelser

för att verkligen förmedla till läsarens alla sinnen hur verkligheten tedde sig.

Vetenskaplig objektivitet.

 

70-talets

Diskbänks-realism

Magisk realism

Realismens konst

"Lika barn leka bäst"?

"Lika barn leker bäst men

olika barn hittar på de bästa lekarna"?

Beroende av biologisk mångfald

Dunbar-numret

Krig och kärlek

Varför kommer man till norden?

Arbetskraftsinvandring

Från 1950-talet och framåt åkte Svenska företag ut och rekryterade arbetskraft i Europa. De stora grupperna som kom var: Greker, Italienare, Jugoslaver, Turkar

och människor från de nordiska länderna, särskilt Finländare.

 

Det rådde helt enkelt brist på arbetsföra människor i Sverige på grund av den expansion som skedde på företagen.

Trots att dessa människor behövdes och var viktiga så utsattes de för rasism och särbehandling.

"Finnjävlar"

I dag finns det ca. 716 000

Sverigefinnar i Sverige.

"Rasismen" mot Finländare

Orientalism av Edward Said

Stark orientalism

Svag orientalism

När kolonisatören går in med maktmedel och förbjuder språk, seder, kulturyttringar och tillgång till viktiga platser och med tvång för in sitt eget språk, seder, etc.

När man internaliserar ett självförakt hos de koloniserade och får dem att tänka att deras språk och kultur är sämre och skamlig.

Man kan hävda att Finland blev koloniserad av Sverige och det har satt spår i hur de två länderna/folken interagerar.

Blev Finland koloniserat av Sverige?

Från 1100-talet framåt drog Sverige ut i korståg mot Finland

De hade rätten enligt Påven att förstöra heliga platser.

På 1600-talet förbjöds Svedjefinnar att prata Finska.

Häxprocesserna på 1600-talet

The Asian Exclusion Act

Sveriges historia som

världsledande inom rasbiologin.

Flyktingar efter andra världskriget

Flyktingströmmarna

som kom under andra världskriget från Norge och Baltikum bemöttes på ett humanitärt sätt med insatser både av staten och frivilliga, donationer och sjukvård.

 

Människor som var hårt märkta av tid i

koncentrations- och arbetsläger och flykt togs om hand i södra Sverige.

Ensamkommande unga

En grupp som det finns många fördomar och föreställningar kring är ensamkommande unga.

 

Det är en särskilt utsatt grupp.

 

Från traditionellt till modernt

Från hierarki till individualism

Från teokrati till sekularism

Från gemenskap till ensamhet

 

Militärtjänst

Svält

Krig

Religiös extremism

Hederskultur

Fattigdom

"Förvaret"

Först tror jag at det är aktivister och asylansökande som genom ironi och vanmakt har skapat namnet för att kunna uthärda det omöjliga. Nej.

 

Det är Migrationsverkets officiella namn på just denna typ av lokal och verksamhet. Förvaret.

Jag säger det igen, smaka på det namnet.

 

Tänk dig sedan att det inte längre är "människor" som placeras där utan "volymer".

- ur Kristian Lundbergs bok

"Det här är inte mitt land".

Utvandring

- Maria Zuiderveld, SVT nyheter, 2016

The humans

By besskirsi

The humans

  • 918
Loading comments...

More from besskirsi