GU DAU

Projektgruppen

Bibliotek

 • Alex
 • Stina
 • Tobias
 • Lena
 • Andrea

 

IT

 • Jonas
 • Peter

Arkiv

 • Christer

 

Forsknings- & innovationskontor

 • Johanna

 

Kommunikationsenheten

 • Malin
   

Projektledare

 • Erik

2018

Utbildning,  kommunikation, fokusgruppsintervjuer

och analys

Kommunikation

 • Information och kontaktväg i medarbetarportal

   
 • Kommunikationsplan

Fokusgruppsintervjuer

Vad säger forskarna?

”...treating your data is so boring. It's not prioritized, it's not the fun part. You collect your data, you clean the data, and you do everything you have to do in order to get to the fun part."

"Vi har ju faktiskt en forskningsingenjör hos oss som bara sysslar med de här sakerna.”

”...we have got rooms full of boxes of samples.”

Återkommande teman

 • Oro för mer administration för redan hårt tidspressade forskare
   
 • Lagring – under pågående arbete; säkerhet, delningsmöjligheter
   
 • Lagring – efter projektet; hur finansiera? Vilken data måste sparas – t.ex. data som genereras vid modellering?
 • Tillgängliggörande – många gör egna lösningar som inte garanterar långsiktighet (t.ex. egna webbplatser)
   
 • Ägarskap – enskild forskare/lärosäte
  Vad kan man lova sina informanter, hur kan man hantera data vid byte av lärosäte?
   
 • Versionshantering – olika bearbetade versioner, vilken är den ursprungliga?
 • Metadataberikning – rimlig tidsåtgång? Går det ens att beskriva fullständigt på ett vis som onödiggör kontakt med primärforskaren?
   
 • Utbildning, överföring mellan generationer av forskare.
   
 • Inställning till att dela – om man bara kan ”få” data, vem vill lägga tid och resurser på att samla in/skapa?

Vad har intervjuerna gett?

 • Bekräftat vad vi anat

   
 • Identifierat de mest springande behoven

   
 • Skapat kontakter och kommunicerat att arbete med hantering av forskningsdata pågår

Vad kan vi göra?

 • Upplysa - webb och institutionsmöten
   
 • Utbilda - doktorandkurser
   
 • Underlätta - rådgivning, tjänster

2019

 • Starta stödverksamheten
   
 • Lyfta fram Sharefile och DMP-online
   
 • Fortsätta arbeta med forskare

GU DAU

By crespo

GU DAU

 • 278
Loading comments...

More from crespo