Ροή Θερμότητας

ΕΚΦΕ Χανίων, Οκτ.2016

τα σωματίδια που αποτελούν την ύλη

(μόρια, ιόντα...)

βρίσκονται σε συνεχή, άτακτη  κίνηση

άρα έχουν (κινητική) ενέργεια...

"Θερμική ενέργεια"

Μέτρο της θερμικής ενέργειας...

...το θερμόμετρο δίνει ένδειξη της  θερμικής ενέργειας

 

...της κινητικότητας των δομικών λίθων

...η (απόλυτη) θερμοκρασία T

T = 273+θ

Ροή θερμικής ενέργειας ... ”ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ”

 • Λόγω “συγκρούσεων” των μορίων, μεταδίδεται ενέργεια με “αγωγή”.

 

 • Τα “γρήγορα” μόρια του ζεστού σώματος συγκρούονται με τα “αργά” του κρύου, και τους μεταφέρουν μέρος της ενέργειας τους.  

 

 • ...η θερμότητα ρέει από το ζεστό στο κρύο...

 

 • ...δεν μεταφέρεται ύλη

γρήγορα

αργά

ζεστό

κρύο

Ροή θερμικής ενέργειας ... ”ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ”

 • Λόγω “μεταφοράς” ύλης, μεταδίδεται ενέργεια με ρεύματα.

 

 • Ποσότητα (ρεύμα) υγρού η αερίου ρέει από μια περιοχή σε μια άλλη και αλληλεπιδρά με αυτήν μεταφέροντας θερμότητα.  

 

 • Τα θερμά ρεύματα λόγω της διαστολής τους ανέρχονται και την θέση τους παίρνουν ψυχρότερα (...κατέρχονται)

Ακτινοβολία

 • Ένα υλικό σώμα “ακτινοβολεί” ενέργεια λόγω της θερμοκρασίας του.

 

 • Η ενέργεια που ακτινοβολείται απορροφάται από άλλα σώματα αυξάνοντας την δική τους θερμική ενέργεια.

 

 • Η (Η/Μ) ακτινοβολία διαδίδεται στο κενό

Άρα...

Τα σώματα αλληλεπιδρούν θερμικά ανταλλάσσοντας θερμότητα ...

 • με αγωγή
 • με ρεύματα
 • με ακτινοβολία

Εικόνες από ...

 

http://www.picgifs.com
http://giphy.com
https://commons.wikimedia.org
http://cyberphysics.co.
http://weelookang.blogspot.com
http://principia.io
http://studyinggcsephys.blogspot.com