VAD ÄR MÅNGFALD?

"ett begrepp som ofta används för att beskriva en variation av olika egenskaper hos individerna i en social grupp" -Wikipedia

"en kulturell och åsiktsmässig mångfald i samhället" -NSO

BIOLOGISK MÅNGFALD

Biologisk mångfald ökar ekosystemens motståndskraft.

Funktion, Formgivning, Beteenden - Evolution!

MÄNNISKANS URSPRUNG

Alla människor på jorden har samma ursprung. Går vi tillbaka tillräckligt många generationer så är vi alla släkt med varandra. Forskare menar att de första människorna utvecklades på den kontinent vi nu kallar Afrika, "mänsklighetens vagga".

Icke-afrikanska människor består till 4% av Neanderthal-DNA

Stora kulturer föds och faller

Det gamla lämnar plats åt det nya

FRÅN AFRIKA TILL ÖVERALLT

 • Faraonernas Egypten 3150 f.Kr. - 30 e.Kr.
 • Antikens Grekland 800 f.Kr - 600 e.Kr.
 • Det Romerska riket  27 f.Kr. - 1453 e.Kr.
 • Kinesiska imperiet 221 f.Kr. - 1912 e.Kr.
 • Persiska väldet 550 f.Kr. - 650 e.Kr.
 • Ottomanska imperiet 1299 e.Kr. - 1923 e.Kr.
 • Mongoliska imperiet 1206 f.Kr. - 1368 e.Kr.
 • Mayariket 2000 f.Kr. - 1540 e.Kr.
 • Aztekriket 1428 e.Kr. - 1521 e.Kr.
 • Den västerländska kulturen pågående - ?

Samhällen och kulturer skapas genom möten av olika perspektiv, livsöden, ideologier och livsstilar.

 

Det är naturligt för människor att sortera och kategorisera. Vår hjärna fungerar så.

Ändå är vi människor oftast mer lika än olika.

"Lika barn leka bäst"

"... men olika barn kommer på nya lekar."

ÖVNINGAR

Låt oss se hur lika eller olika vi är genom att göra några "sorteringsövningar".

Jag har sett alla säsonger av

Game of Thrones

Ja                                                     Nej

Jag är en "kattmänniska"

 

 

 

 

Jag är en "hundmänniska"

Jag har sovit mer än sju timmar i natt.

Ja                                              Nej

Jag har varit olyckligt kär.

Ja                                                   Nej

Jag talar så här många språk:

1-2 språk

3-4 språk

5+ språk

Vi sorterar oss efter längd.

Längst                                                Kortast

Vi sorterar oss efter ögonfärg.

Ljusast                                                   Mörkast

MÄNNISKAN OCH MÅNGFALDEN

Saknas något i den här bilden?

"Men hen betyder ju höna!"

sexuell läggning - könsidentitet

genus - kön

Olika men lika mycket värda

Diskrimineringslagen 2008:567

Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

De mänskliga rättigheterna (FN 1948)

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Ett samhälle är inte en statisk konstruktion. Det förändras och utvecklas och vi måste tillsammans hålla andemeningen i de mänskliga rättigheterna vid liv varje dag.

"Den nazistiska propagandan lyfte fram ”ariern” som ett rasmässigt ideal. Det i motsats till den negativa beskrivningen av juden, som representerade det osunda och det onormala. Judarna framställdes som fiender till den tyska staten och det tyska folket. I den nazistiska propagandan ingick att allt osunt måste bort ur den tyska folkgemenskapen. Steg för steg skildes därför judarna från övriga tyskar. Till slut skildes de från sin mänskliga identitet, avhumaniserades och förintades."  - fil dr. Ingela Karlsson

RASIDEOLOGI OCH RASIFIERING

Hitler inspirerades av den svenska rasbiologin och hyllade den "ariska rasen".

Finns det olika raser av människor?

 Idag är forskare överrens om att det inte existerar några mänskliga raser, bara olika etniska ursprung.

Ordet rasifiering beskriver hur människor av olika etniska ursprung ses som stereotyper utifrån fördomar om deras bakgrund eller ursprung

I början av 1900-talet låg Sverige i framkant inom rasbiologiforskning. Man mätte skallar och värderade olika folkslags intelligens.

Vad är en svensk egentligen?

Vad är svenskt då?

Vi tar en rast!

Så vad baserar vi vår bild av verkligheten på?

 

Normer och representation

Chef

Sjuksköterska

Politiker

Polis

Invandrare

Att tillhöra normen medför privilegier.

De som inte tillhör normen är avvikande,

"det andra", det onormala.

Norm

- det som är det vanliga, default eller standard.

Vithetsnorm

Mansnorm

Heteronorm

Friskhetsnorm

Smalhetsnorm

Kan du nämna fler normer i vårt samhälle?

Representation

Intersektionalitet

När olika diskrimineringsgrunder möter varandra kan det vara svårt att förenkla och få syn på vilket förtryck det rör sig om. Intersektionalitet handlar om att studera skärningen mellan olika maktrelationer baserade på etnicitet, kön, klass, sexuell läggningen, religion, ålder, funktionsvariation och sjukdom.

Genom att addera diskrimineringsgrunder och privilegier kan man synliggöra makt och förtryck.

Det är viktigt att vara medveten om sina egna privilegier för att kunna förstå andra människors verklighet.

Vilka privilegier har du?

Vi gör ett privilegietest!

Scanna QR koden med din telefon.

Klicka i varje ruta som stämmer för dig, läs påståendena noga.

Det är helt anonymt och svaren kommer inte att sparas eller läsas av någon.

Du lever med få privilegier. Livet är inte rättvist eller enkelt och du vet det eftersom du vuxit upp som en person som inte tillhör normen i samhället. Du har fått överkomma många hinder i livet i jämförelse med människor omkring dig som är mer priviligierade. Saker som du får kämpa med och som tar mycket kraft och energi kommer lätt och utan ansträngning för andra. Det är inget du eller någon annan har valt men det är så det ser ut.

Du har många privilegier. Du har ibland fått kämpa och det har inte alltid varit enkelt att vara du. Men i det stora hela har ditt liv varit lättare än de flesta andras på jorden. Det är inget att varken skämmas för eller vara stolt över. Det är inget du eller någon annan har valt. Men det är viktigt att du är medveten om de privilegier du har så att du kan förstå och se dem som har det sämre än du.

Du är en av de mest priviligierade människorna i världen. Vi lever inte i en rättvis eller idealisk värld, men du har haft turen att födas på rätt plats och du har turen att passa in i samhällets normer. Du behöver inte kämpa så hårt för att passa in eller vara rätt, det kommer naturligt för dig. Det är inget att varken skämmas för eller vara stolt över, det betyder bara att de flesta andra på jorden saknar de fördelar du har. Det är viktigt att du är medveten om dina privilegier så att du kan se och förstå dem som har det sämre än du.

Genom att prata om och synliggöra privilegier kan du bidra till att minska utsatthet och orättvisor för de som har färre privilegier än du.

0-49

poäng

50-89

poäng

90-100

poäng

EXIT TICKET:

Jag tyckte att det mest intressanta med dagens föreläsning var...

ÄR DU EN SPECIELL SNÖFLINGA?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja!

Du är precis lika unik som alla andra!

SAMMANFATTNINGSVIS...

MÅNGFALD

By Emma Lindgren

MÅNGFALD

 • 882
Loading comments...

More from Emma Lindgren