Deze presentatie is mee te volgen op https://slides.com/fredericbruynings/blend-fge/live#/

 

Blended learning en

het gebruik van leerpaden

Basisbegrippen
 

Praktische tips
 

Praktijkervaring docent FGE
 

Demo leerpad in Minerva/Ufora

Blended learning = leren door een combinatie van online en face-to-face onderwijs

 

In het online gedeelte worden studenten op een actieve manier uitgedaagd om bepaalde leerinhoud op eigen toestel, tijd, plaats en tempo zelfstandig te verwerken
(dit ter voorbereiding op een contactmoment en/of verwerking na een contactmoment).

 

Hierdoor komt er tijdens de contactmomenten meer tijd en ruimte voor verdiepende activiteiten zoals discussies voeren, vragen stellen, oefeningen maken (zowel individueel als in groep), ...

 

=> activerend onderwijs!

VIDEO 1: Strategisch project Blended Learning @ UGent

VIDEO 2: Blended learning

VIDEO 3: Flipped classroom

 

Blended learning en

het gebruik van leerpaden

Basisbegrippen
 

Praktische tips
 

Praktijkervaring docent FGE
 

Demo leerpad in Minerva/Ufora

Vanuit de leerdoelstellingen...

Begin klein!

 

Focus eerst op een beperkt aantal welgekozen hoofdstukken, onderwerpen, concepten, ... binnen jouw opleidingsonderdeel.

 • Over welke leerinhoud stellen studenten traditioneel veel vragen tijdens de les, op het discussieforum, via e-mail, aan het monitoraat, ... ?

 • Over welke leerinhoud maken studenten tijdens oefeningen, polls, examens, ... vaak fouten ?

 • Welke leerinhoud kunnen studenten perfect zelfstandig verwerken?

 

Kan je bestaande leerinhoud aanpassen of externe leerinhoud integreren ?

leerinhouden "maken"...

aanbrengen via leeractiviteiten...

in een ideale blend!

Leerpaden opbouwen volgens:​

 • de chronologie van de lesweken
 • de hoofdstukken van het handboek
 • enkel specifieke thema’s of vaardigheden                                                                

 

Je kan afdwingen dat de student bv. eerst een bepaalde tekst leest of oefening maakt (met minimumscore) voordat hij een volgende activiteit kan starten.

 

Je kan leerpaden open/dicht zetten in bepaalde periodes, maar mijn voorkeur gaat uit naar competentie gestuurde voortgang van de individuele student.

 

Thematische structuur

Het heeft totaal geen zin om dezelfde leerinhoud aan te bieden via zelfstudie én nogmaals te doceren => contactmoment = moment voor verdieping!

 

In de contactmomenten kan je bijvoorbeeld:

 • kort terugkomen op de theorie die online veel problemen/vragen opleverde (bv. op basis van een pretest, forum, ...)
 • oplossingen op de moeilijkste oefening nog eens stap voor stap uitwerken
 • studenten begeleiden bij handelingen en/of vaardigheden die online aangebracht werden in een video-instructie

 

Daag studenten uit met nog moeilijker voorbeelden, probleemstellingen, taken, ...

 

Instructie

De student verwacht dat hij online ook vragen kan stellen, feedback krijgt op opdrachten, … Voorzie dus tijd voor feedback op opdrachten, het opvolgen van discussiefora, het beschikbaar stellen van voorbeeldoplossingen, …

 

Kom aan het begin van een contactmoment kort terug op de online activiteiten (bv. met een vraag- en antwoordmoment).

 

Interactie

Integreer voldoende oefeningen en opdrachten om de online aangebrachte kennis te toetsen via meerkeuzevragen, …

 

Voorzie ook voldoende oefeningen die representatief zijn voor het examen.

 

Toetsing

 1. de doelstellingen van jouw blended opleidingsonderdeel naar studenten, zowel bij aanvang van de cursus als bij aanvang van elke les
 2. voor welke studenten de online activiteiten bedoeld zijn (doelgroep)
 3. waar, vanaf wanneer en hoe lang het online leermateriaal beschikbaar is
 4. hoeveel tijd de online activiteiten in beslag nemen (en of er deadlines zijn)
 5. of de online instructie te kennen leerstof is voor het examen
 6. of de online toetsen meetellen voor het examen
 7. of de online leeractiviteiten eerder een vrijblijvende aanvulling zijn op jouw contactmomenten, of een verplichte activiteit om toegelaten te worden tot labo/practica/oefensessies (of er vragen mogen stellen)
 8. wie de studenten kunnen contacteren bij vragen over de online activiteiten

 

Communiceer duidelijk...

Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat het leerrendement vergroot naarmate:

 • je de studenten actief aan het werk zet
 • met een betekenisvolle of authentieke leeractiviteit (bv. een opdracht die een directe toepassing is van de theorie of inspeelt op een concreet vraagstuk binnen de bedrijfswereld of actualiteit)
 • die voortbouwt op reeds aanwezige kennis en/of vaardigheden (om verbanden met voorgaande hoofdstukken te leggen)
 • om een duidelijk afgebakend doel te bereiken (vertel studenten waarom ze iets moeten leren, waarom een bepaalde kennis of vaardigheid belangrijk is, …)
 • door studenten, al dan niet multidisciplinair, te laten samenwerken (laat studenten elkaar uitleg geven, samen beslissingen nemen, samen creëren, …)

 

​Denk hier aub aan bij het ontwerpen van uw blended onderwijs.

 

Samengevat

 

Blended learning en

het gebruik van leerpaden

Basisbegrippen
 

Praktische tips
 

Praktijkervaring docent FGE
 

Demo leerpad in Ufora

 

Blended learning en

het gebruik van leerpaden

Basisbegrippen
 

Praktische tips
 

Praktijkervaring docent FGE
 

Demo leerpad in Ufora

 

Ondersteuning

Blended learning en het gebruik van leerpaden

By Frederic Bruynings

Blended learning en het gebruik van leerpaden

Presentatie over blended learning en het gebruik van leerpaden aan de UGent. Kader: Onderwijsdag over afstandsonderwijs voor de vakgroep "Management en Beleid van de Gezondheidszorg". Datum: 18 september 2018 (11u-13u). Locatie: lokaal 3.7 op 3K3, ingang 42, Campus UZ Gent.

 • 8,663