Material de suport al TFG (Filologia)

 

Recursos de suport

Evitar el plagi

Buscar informació acadèmica

Recupera fons del catàleg, articles i altres documents electrònics.

 

PUC

 préstec de llibres gratuït entre les universitats catalanes

Si no tenim accés als llibres de préstec PUC:

 Accés als recursos electrònics

UB

Accés als recursos-e UB

Instal·lar el Botó SIRE per accedir als articles mentre navegues

Accés amb el Botó SIRE

Les citacions i la bibliografia

Per què citar?

Reconèixer el treball d'altres investigadors.

 

Proporcionar evidències de la pròpia investigació.

 

Il·lustrar algun punt o defensar algun argument o teoria.

 

Facilitar la localització de les fonts d'informació utilitzades.

 

Per protegir-te d'acusacions de plagi.

 

Usa un gestor de bibliografia

Mendeley

Desktop - Aplicació d'escriptori

Mendeley

Desktop - Aplicació d'escriptori

Mendeley

Aplicació per MSWord

Mendeley

Aplicació per MSWord

Mendeley

Cursos de formació

Inscripcions:

bit.ly/Lletres-Mendeley

Sessions de suport al TFG

Trobar i gestionar informació acadèmica especialitzada

 

Dates: 8, 15 i 22 de febrer de 2019

Enllaços

de la presentació  disponibles a: