Coderetreat '15 

 

by 

 

Michał Czyż

Coderetreat 

"Trening czyni mistrza"

Programiści

 • Lubią pracować samotnie
 • Nie chcą wychodzić poza strefę komfortu
 • Pomijają pisanie testów
 • Nie znajdują czasu na eksperymenty
 • Nie chcą się uczyć nowych praktyk
 • Nie myślą o architekturze
 • Skupiają się tylko na wykonywaniu rzeczy
 • Przekombinowywują rozwiązania
 • Nie refaktorują swojego kodu

Programiści

powinni podnośić swoje umiejętności 

Praktyka

jest najlepszą drogą by podnieść swoje umiejętności

Jak ćwiczyć?

Wyzwanie

Powtórzenie

Informacja jak mi poszło

 

i ponownie, ponownie, ponownie i jeszcze raz...

Jak ćwiczyć?

Bez presji

 

nie skupiaj się na zadaniu

ale na doskonaleniu rozwiązania go.

Code Retreat jest

okazją do ćwiczenia 

i

osiąganiu mistrzostwa w tym co robimy!

Code Retreat jest

uczeniem się przez pracę w parach

opuszczaniem strefy komfortu

brakuj  codziennej presji z pracy

eksperymentowaniem

uczeniem się nowych praktyk

myśleniem o architekturze

budowaniu prostych struktur

refaktoringu

Format wydarzenia

1 dzień kodowania

45 minutowe sesje

programowanie w parach

tworzenie kodu z testami

co sesję nowy partner

różne ograniczenia

Plan

 • 45 min sesja kodowania
 • 10 min retrospekcja
 • 5 min przerwy
 • Pomiędzy sesjami będzie lunch

Historia

Idea powstała podczas konferencji CodeMash 2009 roku

Pomysłodawcy to:

- Gary Bernhardt

- Patrick Welsh

- Nayan Hajratwala

- Corey Haines

Pierwszy Code retreat odbył się

24 stycznia 2009 roku! :)

Dlaczego powtarzamy?

 

Tworzenie kodu przez przemyślenie architektury

Nazywanie test case-ów

Skupianie się na cyklu Czerwonym/Zielonym/Refaktoringu

Dlaczego usuwamy?

Nie jesteś swoim kodem

Naucz się iść powoli

Skup się na byciu lepszym

Nie myśl o ukończeniu zadania

To wszystko jest o praktykowaniu tego co robimy

Zasady

Język nie ma znaczenia

Nie staraj się ukończyć zadania

Skup się na praktyce

Pisz kod i bądź otwarty

Podążaj za 4 zasadami prostego designu

Po każdej sesji usuń kod

Miłej zabawy!

Wskazówki co do architektury kodu

Zasady SOLID

Zasada minimalnej wiedzy

Wzorce projektowe

4 zasady prostego designu

4 zasady prostego designu

(1) Testy przechodzą

4 zasady prostego designu

(2) Jest zrozumiała intencja

4 zasady prostego designu

(3) Brak powtórzeń

 

(DRY- Nie powtarzaj się!)

4 zasady prostego designu

(4) Jest małe :) 

TDD 
Test Driven Development

 • Napisz dokładnie 1 nowy test
 • Bądź pewien, że test nie przechodzi
 • Napisz jak najmniej kodu, żeby test przechodził
 • Refaktoruj i usuń powtórzenia
 • Powtórz całość

Gra Życia Conwaya

Zero graczy

System automatycznych komórek

Stworzone przez John Hortona Conwaya

Ewolucja jest zależna od stanu początkowego

Każda komórka może być żywa lub martwa

Każda komórka ma 8 sąsiadów oraz 

podąża za 3 zasadami 

Każda żywa komórka z mniej niż 2 żywymi sąsiadami umiera z samotności! 

Każda żywa komórka z więcej niż 3 żywymi sąsiadami umiera z przytłoczenia! 

Każda nieżywa komórka z dokładnie 3 sąsiadami wraca do życia!

1. Session! :)

 

 

Free style. No constraints!

2. Session! :)

 

Intention, naming convention

3. Session! :)

 

 

No mouse, no touchpad!

4. Session! :)

No conditionals (if), no loops (for, while until, etc). 
vs
Class with no more than 3 methods

Method with no more with 3 lines.

3. Session! :)

 

 

Intention, naming convention

Coderetreat '15

By Kamil Gałuszka

Coderetreat '15

 • 796
Loading comments...

More from Kamil Gałuszka