LEERPLAN MEDIAOPVOEDING


 • Uitdagingen van de mediamaatschappij


  Leerlingen

  • worden overspoeld door informatie.


  • zijn consument en producent van mediacontent.


  • ademen media thuis, op school, daarbuiten,...


  • worden op spontane manier mediavaardig

  nuance


  • oppervlakkige, instrumentele vaardigheid

  • gebrek aan kritische reflectie op eigen en andermans mediagebruik

  • lang niet iedereen beschikt over dezelfde middelen

  "Daarom is goede mediaopvoeding op school onontbeerlijk"

  krachtlijnen  • Uitdaging van de mediawereld
  • Drie basiscompetenties
  • Zenden en ontvangen
  • Gisteren, vandaag en morgen
  • Mediatalen
  • Functies van media
  • Betrokkenheid
  • Zorg
  • Geïnspireerde mediawijsheid
  • Aansluiting basis en secundair

  hoofddoel  Het doel van mediaopvoeding is dat elk
  kind op een behendige, zelfredzame en
  kritische manier kan participeren aan
  de complexe en veranderlijke wereld
  waarin het leeft.

  3 basiscompetenties  • Mediageletterdheid


  • Mediawijsheid


  • Technische en instrumentele competentie

  mediageletterdheid

  De kennis, de vaardigheden en de attitudes met betrekking tot de taal van de media en de vele toepassingen ervan in de wereld waarin de kinderen leven met de bedoeling deze te kennen, te begrijpen en te gebruiken.

  Title

  Mediawijsheid
  De kennis, vaardigheden en attitudes
  die bijdragen tot de ontwikkeling van een waarde-bewuste en alerte houding tegenover media en het gebruik ervan door de kinderen zelf en door anderen

  Technische en instrumentele competentie  zenden en ontvangen

  media gisteren vandaag en morgen

      
        
         

  Elk medium spreekt een eigen taal
  • belangstelling, alomtegenwoordigheid digitale media

  • intrinsieke motivatie van kinderen

  zal ons in de richting dwingen van ...

  ICT  "ICT blijft dus een belangrijk onderdeel van mediaopvoeding"

  functies van media


  Welbevinden
  Zelfredzaamheid
  Informeren en informatie verwerken
  Communiceren
  Leren
  Creatief vorm geven
  Geloven

  leerplandoelen

  De doelen geïllustreerd

  mediaopvoeding in de leergebieden  Muzische opvoeding 

  Nederlands
  Frans
  Wereldoriëntatie

  Schrift

  Bewegingsopvoeding
  Wiskunde
  Godsdienst

  concordantielijsten
  OD/ET Muzische vorming – Media

  ET ICT


                                    Koen F.