Perl 6, losing your Perl 5 accent

Lance Wicks

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

introduction

 • Perl Developer
 • Perl 5 Developer
 • Perl 6 Developer (myjudo.net)
 • From Aotearoa (New Zealand)
 • I do 柔道  (Judo)
   
 • slides.com/lancewicks/lpw2019
 • slides.com/lancewicks/lpw2019/live
   
 • www.LanceWicks.com
 • lw@judocoach.com
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

Tēnā koutou, TĒNĀ KOUTOU, TĒNĀ KOUTOU katoa

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

Greetings, Greetings, greetings to you all

mĀori
IS A
language

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

Perl 5
IS A
language

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

Perl 6
is a
DIFFERENT
LANGUAGE

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

But unlike māori and english

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

I can speak both Perl languages

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

...but with a strong perl5 accent

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

perl 5
&
perl 6

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

AOTEAROA
&
rarotonga

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

MĀORI
&
MĀORI

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

"Moana"
New zealand
&
​cook islands

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

"Moana"
=
ocean

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

"Moana"
=
ocean

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
my $foo;
for (1..5) {
  $foo += $_;
}
print $foo;

perl 5

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
my $foo;
for (1..5) {
  $foo += $_;
}
print $foo;

perl 6

perl 5

perl 6

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

Māori

MĀORI

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
Ko te katoa o nga tangata i te whanaungatanga mai e watea ana i nga here katoa; e tauriterite ana hoki nga mana me nga tika. E whakawhiwhia ana hoki ki a ratou te ngakau whai whakaaro me te hinengaro mohio ki te tika me te he, a e tika ana kia meinga te mahi a tetahi ki tetahi me ma roto atu i te wairua o te noho tahi, ano he teina he tuakana i ringa i te whakaaro kotahi.
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
Kua anau rangatira ia te tangata katoatoa ma te aiteite i te au tikaanga e te tu ngateitei tiratiratu. Kua ki ia ratou e te mero kimi ravenga e te akavangakau e kia akono tetai i tetai, i roto i te vaerua piri anga taeake.
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Perl6 with Perl 5 accent
my $foo;
for (1..5) {
  $foo += $_;
}
print $foo;


# Perl 6
my $foo = [+] (1..5)
print $foo;

losing your

perl 5 accent

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Perl 5
sub area {
  my %args = @_;

  return $args{height} * $args{width};
}

print area(height => 5, width => 5);


# output: 25
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Perl 6
sub area {
  my %args = @_;

  return $args{height} * $args{width};
}

print area(height => 5, width => 5);


# output: 
#===SORRY!=== Error while compiling /home/lancew/dev/lpw/loops.p6
#Variable '$args' is not declared. Did you mean '%args'?
#at /home/lancew/dev/lpw/loops.p6:5
#------>   return 'yes' if ⏏$args{positive};
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Perl 6
sub area {
  my %args = @_;

  return %args{'height'} * %args{'width'};
}

print area('height' => 5, 'width' => 5);


# output: 25
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Perl 6
sub area {
  my %args = @_;

  return %args{'height'} * %args{'width'};
}

print area('height' => 5, 'width' => 5);


# output: 25
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Perl 6
sub area {
  my %args = @_;

  return %args{'height'} * %args{'width'};
}

print area('height' => 5, 'width' => 5);


# output: 25
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Perl 6
sub area (:$height, :$width) {
  return $height * $width;
}

say area(:height(5), :width(5));

# output: 25
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Perl 6
sub area (:$height, :$width) {
  return $height * $width;
}

say area(:height(5), :width(5));

# output: 25
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Perl 6
sub area (:$height, :$width) {
  return $height * $width;
}

say area(:height(5), :width(5));

# output: 25
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Perl 6
sub area (:$height, :$width) {
  return $height * $width;
}

say area(:height(5), :width(5));

# output: 25
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Perl 6
sub area (Int :$height, Int :$width) returns Int {
  return $height * $width;
}

say area(:height("foo"), :5width);

# output:
# Type check failed in binding to parameter '$height'; 
# expected Int but got Str ("foo")
#  in sub area at loops.p6 line 2
#  in block <unit> at loops.p6 line 7
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Perl 6
sub area (Int :$height, Int :$width) returns Int {
  return $height * $width;
}

say area(:height("foo"), :5width);

# output:
# Type check failed in binding to parameter '$height'; 
# expected Int but got Str ("foo")
#  in sub area at loops.p6 line 2
#  in block <unit> at loops.p6 line 7
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Perl 6
sub area (Int :$height, Int :$width) returns Int {
  return $height * $width;
}

say area(:height("foo"), :5width);

# output:
# Type check failed in binding to parameter '$height'; 
# expected Int but got Str ("foo")
#  in sub area at loops.p6 line 2
#  in block <unit> at loops.p6 line 7
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Perl 6
sub area (Int :$height, Int :$width) returns Int {
  return $height * $width;
}

say area(:height("foo"), :5width);

# output:
# Type check failed in binding to parameter '$height'; 
# expected Int but got Str ("foo")
#  in sub area at loops.p6 line 2
#  in block <unit> at loops.p6 line 7
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Perl 6
sub area (Int :$height, Int :$width) returns Int {
  return $height * $width;
}

say area(:height("foo"), :5width);

# output:
# Type check failed in binding to parameter '$height'; 
# expected Int but got Str ("foo")
#  in sub area at loops.p6 line 2
#  in block <unit> at loops.p6 line 7

enter the weekly challenge

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
use strict;
use warnings;
use Function::Parameters;
use Data::Dumper;

die "Usage: ch-1.pl [N]\n" if @ARGV>1;
my $n = shift // 100;

my $percentleft = 100;
my $biggestpercent = 0;
my $guestwithbiggestpercent = 0;

foreach my $i (1..$n)
{
	my $pi = $i * $percentleft / 100;	# amount for guest i
	print "guest $i has $pi percent of the pie\n";
	if( $pi > $biggestpercent )
	{
		$biggestpercent = $pi;
		$guestwithbiggestpercent = $i;
	}
	$percentleft -= $pi;		# percentage left over
}

print "\nguest $guestwithbiggestpercent has biggest percentage of pie: ".
	"$biggestpercent\n";

#$ perl test2.pl 5
#guest 1 has 1 percent of the pie
#guest 2 has 1.98 percent of the pie
#guest 3 has 2.9106 percent of the pie
#guest 4 has 3.764376 percent of the pie
#guest 5 has 4.5172512 percent of the pie
#
#guest 5 has biggest percentage of pie: 4.5172512
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
sub MAIN(Int $n=100) {
	my $percentleft = 100;
	my $biggestpercent = 0;
	my $guestwithbiggestpercent = 0;

	for 1..$n -> $i
	{
		my $pi = $i * $percentleft / 100;	# amount for guest i
		say "guest $i has $pi percent of the pie";
		if $pi > $biggestpercent
		{
			$biggestpercent = $pi;
			$guestwithbiggestpercent = $i;
		}
		$percentleft -= $pi;		# percentage left over
	}

	say "\nguest $guestwithbiggestpercent has biggest percentage of pie: " ~
		"$biggestpercent";
}

# $perl6 test2.p6 5
#guest 1 has 1 percent of the pie
#guest 2 has 1.98 percent of the pie
#guest 3 has 2.9106 percent of the pie
#guest 4 has 3.764376 percent of the pie
#guest 5 has 4.5172512 percent of the pie
#
#guest 5 has biggest percentage of pie: 4.5172512
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
sub MAIN(Int $n=100) {
	my $percentleft = 100;
	my $biggestpercent = 0;
	my $guestwithbiggestpercent = 0;

	for 1..$n -> $i
	{
		my $pi = $i * $percentleft / 100;	# amount for guest i
		say "guest $i has $pi percent of the pie";
		if $pi > $biggestpercent
		{
			$biggestpercent = $pi;
			$guestwithbiggestpercent = $i;
		}
		$percentleft -= $pi;		# percentage left over
	}

	say "\nguest $guestwithbiggestpercent has biggest percentage of pie: " ~
		"$biggestpercent";
}

# $perl6 test2.p6 5
#guest 1 has 1 percent of the pie
#guest 2 has 1.98 percent of the pie
#guest 3 has 2.9106 percent of the pie
#guest 4 has 3.764376 percent of the pie
#guest 5 has 4.5172512 percent of the pie
#
#guest 5 has biggest percentage of pie: 4.5172512
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
sub MAIN(Int $n=100) {
	my $percentleft = 100;
	my $biggestpercent = 0;
	my $guestwithbiggestpercent = 0;

	for 1..$n -> $i
	{
		my $pi = $i * $percentleft / 100;	# amount for guest i
		say "guest $i has $pi percent of the pie";
		if $pi > $biggestpercent
		{
			$biggestpercent = $pi;
			$guestwithbiggestpercent = $i;
		}
		$percentleft -= $pi;		# percentage left over
	}

	say "\nguest $guestwithbiggestpercent has biggest percentage of pie: " ~
		"$biggestpercent";
}

# $perl6 test2.p6 5
#guest 1 has 1 percent of the pie
#guest 2 has 1.98 percent of the pie
#guest 3 has 2.9106 percent of the pie
#guest 4 has 3.764376 percent of the pie
#guest 5 has 4.5172512 percent of the pie
#
#guest 5 has biggest percentage of pie: 4.5172512
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
sub MAIN(Int $n=100) {
	my $percentleft = 100;
	my $biggestpercent = 0;
	my $guestwithbiggestpercent = 0;

	for 1..$n -> $i
	{
		my $pi = $i * $percentleft / 100;	# amount for guest i
		say "guest $i has $pi percent of the pie";
		if $pi > $biggestpercent
		{
			$biggestpercent = $pi;
			$guestwithbiggestpercent = $i;
		}
		$percentleft -= $pi;		# percentage left over
	}

	say "\nguest $guestwithbiggestpercent has biggest percentage of pie: " ~
		"$biggestpercent";
}

# $perl6 test2.p6 5
#guest 1 has 1 percent of the pie
#guest 2 has 1.98 percent of the pie
#guest 3 has 2.9106 percent of the pie
#guest 4 has 3.764376 percent of the pie
#guest 5 has 4.5172512 percent of the pie
#
#guest 5 has biggest percentage of pie: 4.5172512
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

TIMTOWTDI

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
sub MAIN(Int $n=100) {
 my ($topguest, $topshare) = (1 .. $n).map({
    state $pie = 100.0;
    my $share = $pie * ($_ * 0.01);
    $pie -= $share;

    $_ => $share;
  })
  .max( *.value )
  .kv;

 say "Guest $topguest gets ", $topshare, '% of the pie.';
}

# $perl6 test2_map.p6 5
#
# Guest 5 gets 4.5172512% of the pie.

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
sub MAIN(Int $n=100) {
 my ($topguest, $topshare) = (1 .. $n).map({
    state $pie = 100.0;
    my $share = $pie * ($_ * 0.01);
    $pie -= $share;

    $_ => $share;
  })
  .max( *.value )
  .kv;

 say "Guest $topguest gets ", $topshare, '% of the pie.';
}

# $perl6 test2_map.p6 5
#
# Guest 5 gets 4.5172512% of the pie.

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
sub MAIN(Int $n=100) {
 my ($topguest, $topshare) = (1 .. $n).map({
    state $pie = 100.0;
    my $share = $pie * ($_ * 0.01);
    $pie -= $share;

    $_ => $share;
  })
  .max( *.value )
  .kv;

 say "Guest $topguest gets ", $topshare, '% of the pie.';
}

# $perl6 test2_map.p6 5
#
# Guest 5 gets 4.5172512% of the pie.

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
sub MAIN(Int $n=100) {
 my ($topguest, $topshare) = (1 .. $n).map({
    state $pie = 100.0;
    my $share = $pie * ($_ * 0.01);
    $pie -= $share;

    $_ => $share;
  })
  .max( *.value )
  .kv;

 say "Guest $topguest gets ", $topshare, '% of the pie.';
}

# $perl6 test2_map.p6 5
#
# Guest 5 gets 4.5172512% of the pie.

Lets try CPAN

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Lingua::Postcodes

sub name {
  my $country_code = shift;
  if ( @_ == 0 ) {
    return unless exists $POSTCODES{$country_code};

    return $POSTCODES{$country_code}{'EN'};
  }
  else {
    my $language = shift;
    return unless exists $POSTCODES{$country_code}{$language};

    return $POSTCODES{$country_code}{$language};
  }
}
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Lingua::Postcodes (PERL 6)

multi sub name ($country_code) is export(:name) {
  return unless %POSTCODES{$country_code}:exists;

  return %POSTCODES{$country_code}{'EN'};
}

multi sub name ($country_code, $language) is export(:name) {
    return unless %POSTCODES{$country_code}{$language}:exists;

    return %POSTCODES{$country_code}{$language};
}
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Lingua::Postcodes (PERL 6)

multi sub name ($country_code) is export(:name) {
  return unless %POSTCODES{$country_code}:exists;

  return %POSTCODES{$country_code}{'EN'};
}

multi sub name ($country_code, $language) is export(:name) {
    return unless %POSTCODES{$country_code}{$language}:exists;

    return %POSTCODES{$country_code}{$language};
}
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Lingua::Postcodes (PERL 6)

multi sub name ($country_code) is export(:name) {
  return unless %POSTCODES{$country_code}:exists;

  return %POSTCODES{$country_code}{'EN'};
}

multi sub name ($country_code, $language) is export(:name) {
    return unless %POSTCODES{$country_code}{$language}:exists;

    return %POSTCODES{$country_code}{$language};
}
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Lingua::Postcodes (PERL 6)

multi sub name ($country_code) is export(:name) {
  return unless %POSTCODES{$country_code}:exists;

  return %POSTCODES{$country_code}{'EN'};
}

multi sub name ($country_code, $language) is export(:name) {
    return unless %POSTCODES{$country_code}{$language}:exists;

    return %POSTCODES{$country_code}{$language};
}

Lets try CPAN
#2

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Leftpad by Dave Golden

sub leftpad {
  no warnings 'uninitialized';
  return "" . $_[0] if $_[1] < 1;
  return sprintf( "%*s", $_[1], $_[0] ) unless defined $_[2] && length $_[2];
  return substr( $_[2], 0, 1 ) x ( $_[1] - length $_[0] ) . $_[0];
}
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Leftpad by Dave Golden in Perl 6

sub leftpad ($text, $pad?, $char?) is export {
  return "" ~ $text if $pad < 1;
  return sprintf( "%*s", $pad, $text.defined ?? $text.Str !! " " ) 
    unless $char.defined && $char.elems;
  
  return $char.Str x ($pad - $text.elems ) ~ $text;
}
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Leftpad by Dave Golden in Perl 6

sub leftpad ($text, $pad?, $char?) is export {
  return "" ~ $text if $pad < 1;
  return sprintf( "%*s", $pad, $text.defined ?? $text.Str !! " " ) 
    unless $char.defined && $char.elems;
  
  return $char.Str x ($pad - $text.elems ) ~ $text;
}
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Leftpad by Dave Golden in Perl 6

sub leftpad ($text, $pad?, $char?) is export {
  return "" ~ $text if $pad < 1;
  return sprintf( "%*s", $pad, $text.defined ?? $text.Str !! " " ) 
    unless $char.defined && $char.elems;
  
  return $char.Str x ($pad - $text.elems ) ~ $text;
}
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Leftpad by Dave Golden in Perl 6

sub leftpad ($text, $pad?, $char?) is export {
  return "" ~ $text if $pad < 1;
  return sprintf( "%*s", $pad, $text.defined ?? $text.Str !! " " ) 
    unless $char.defined && $char.elems;
  
  return $char.Str x ($pad - $text.elems ) ~ $text;
}

Lets get concurrent

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
# Based on https://www.perl.com/article/fork-yeah-/

for (1..5) {
 my $pid = fork;
 die "failed to fork: $!" unless defined $pid;
 next if $pid;

 sleep 5 - int(rand($_));
 print "$_\n";
 exit;
}
my $kid;
do {
 $kid = waitpid -1, 0;
} while ($kid > 0);


# 3
# 4
# 2
# 1
# 5
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
await do for 1..5 -> $i {
  start {
    sleep (1..$i).pick;
    say $i;
  }
}


# 1
# 3
# 4
# 2
# 5
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
await do for 1..5 -> $i {
  start {
    sleep (1..$i).pick;
    say $i;
  }
}


# 1
# 3
# 4
# 2
# 5
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
await do for 1..5 -> $i {
  start {
    sleep (1..$i).pick;
    say $i;
  }
}


# 1
# 3
# 4
# 2
# 5
»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
await do for 1..5 -> $i {
  start {
    sleep (1..$i).pick;
    say $i;
  }
}


# 1
# 3
# 4
# 2
# 5

I speak Perl 6
with a Perl 5 Accent

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

But I am slowly losing the accent

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

Perl6 ≠ Perl5

 Māori ≠ Māori 

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

RAKU ≠ Perl5

 Māori ≠ Māori 

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

And that is ok

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

as they are in one "Whanau"
(Family)

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

being
multi-lingual is good

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

being
​multi-lingual is easy

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

And you can learn the perl6 Accent

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

And you can learn the raku Accent

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

Thank you

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

Bonus
Slides

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

FLoating Point Math

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪

say 0.1 + 0.2 - 0.3

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
say print (0.1 + 0.2 - 0.3);


5.55111512312578e-17
say (0.1 + 0.2 - 0.3);

0

Magical consistency

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪
say Date.today;
say Date.today.later(month => 1);
say Date.today.later(:month);

# 2019-10-16
# 2019-11-16
# 2019-11-16

Thank you

»ö« Perl 6, Losing your Perl 5 Accent - Lance Wicks - LPW2019 🐪