LICENCJE PRAWA AUTORSKIEGO W PRAKTYCE

Magdalena Miernik

Lookreatywni.pl - doradztwo prawno-biznesowe dla branży kreatywnej

LICENCJE PRAWA AUTORSKIEGO W PRAKTYCE

 1. LICENCJE - definicja i rodzaje licencji
 2. Co powinno znaleźć się w umowie licencyjnej?
 3. Sublicencja
 4. Licencje a zdjęcia stockowe (przykład Fotolii)
 5. Najpopularniejsze licencje na fonty
 6. Licencje w social media (Facebook, Youtube, Linkedin)
 7. Systemy licencjonowania praw autorskich w internecie
 8. Licencje Creative Commons
 9. Bezpieczne bazy zdjęć
 10. Pytania od czytelników

LICENCJA - definicja

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyróżnia dwa rodzaje umów:

 • umowy przenoszące własność autorskich praw majątkowych
 • umowy o korzystanie z utworu ( = czyli licencje).

Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania (art. 67 ust. 1 pr. aut.).

Podstawowym sposobem udzielenia zgody na korzystanie z przedmiotu prawa autorskiego jest zawarcie przez zainteresowane strony (uprawnionego z praw autorskich i chcącego korzystać z utworu) umowy licencyjnej = czyli zawarcie licencji

Prawo wyróżnia dwa podstawowe rodzaje licencji:

LICENCJA WYŁĄCZNA = ta licencja zastrzega wyłączność korzystania z utworu w określony sposób. Licencjobiorca uzyskuje gwarancję umowną, że nikt poza nim nie uzyska prawa do korzystania z utworu na danym terytorium przez określony okres czasu. Co więcej, sam licencjodawca zobowiązuje się do niekorzystania ze swojego utworu w określonym zakresie. Konieczna forma pisma umowy.

LICENCJA NIEWYŁĄCZNA = pomimo udzielenia licencji licencjodawca może w dalszym ciągu korzystać z utworu i udzielać dalszych licencji osobom trzecim. Ten rodzaj licencji jest najczęściej spotykany w obrocie. Umowa licencyjna niewyłączna może zostać zawarta w dowolnej formie (także ustnie).

! W razie niejasności umowy licencyjnej ustawa konstruuje domniemanie udzielenia licencji niewyłącznej --> zatem jeśli zależy Ci na udzieleniu licencji wyłącznej musisz to wyraźnie zastrzec w umowie

Co powinno znaleźć się w umowie licencyjnej?

 • dokładne określenie przedmiotu licencji (utworu prawa autorskiego, z którego będzie mógł korzystać licencjobiorca)
 • upoważnienie udzielone przez twórcę ("Licencjodawca udziela...")
 • wyraźne wskazanie pól eksploatacji, których dotyczy licencja (tylko pola znane w chwili zawarcia umowy)
 • wskazanie wynagrodzenia, sposób jego obliczania (procentowe/ ryczałtowe),  terminy i forma płatności (licencja może być udzielona nieodpłatnie ale powinno być to jednoznacznie wskazane w umowie) +uwaga na pola eksploatacji i wynagrodzenie! konieczne wyraźne wskazanie)
 • czas trwania umowy i terytorium, na którym obowiązuje

Co powinno znaleźć się w umowie licencyjnej?

Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie 5 lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę.

Po upływie 5 lat prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa (art. 66 pr. aut.).

Strony mogą samodzielnie ustalić zasady udzielenia licencji (również jej zakres czasowy i terytorialny). 

ALE: Jeśli strony samodzielnie nie określą zakresu licencji (terytorium, czas trwania) to niejako z automatu brakujące elementy zostaną „uzupełnione” przez przepisy ustawy.

 • termin wypowiedzenia umowy, sposób odstąpienia od umowy
 • zakres odpowiedzialności stron umowy z tytułu niewykonania zobowiązań

SUBLICENCJA - co warto o niej wiedzieć?

SUBLICENCJA to udzielenie przez licencjobiorcę upoważnienia do korzystania z utworu przez kolejną osobę (sublicencjobiorcę).

Udzielenie sublicencji wymaga zgody licencjodawcy. Dlatego jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjobiorca NIE może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji.

SUBLICENCJA nie jest dorozumiana. Jeśli nie jest wprost wskazana w umowie to znaczy, że licencjobiorca nie może udzielać dalszych licencji kolejnym osobom.

Licencjodawca --> Licencjobiorca

SUBLICENCJA (tylko za zgodą licencjodawcy!)

Licencjobiorca --> Sublicencjobiorca

Licencja a zdjęcia stockowe (przykład Fotolii)

Zakupując zdjęcie w banku zdjęć Fotolia nabywasz tylko prawo do jego określonego wykorzystywania, a więc licencję (nie nabywasz praw autorskich do zdjęcia!)

W większości przypadków kupujesz zdjęcie na tzw. Standardowej Licencji, dzięki której nabywasz tylko prawo do korzystania ze zdjęcia

dla swoich potrzeb lub potrzeb jednego ze swoich klientów

To oznacza, że na potrzeby wykonania projektu dla każdego kolejnego klienta powinieneś wykupić dodatkową Standardową Licencję!

= jeśli Twoim celem jest wykorzystanie zakupionego zdjęcia stockowego do stworzenia projektu graficznego dla klienta, który później ma mieć prawo dysponować nim dalej (na przykład go odsprzedawać) to Standardowa Licencja nie będzie wystarczająca.

źródło: https://pl.fotolia.com/Info/Agreements/TermsAndConditions

Standardowa Licencja Fotolii

Użytkownik (…) może korzystać ze wszystkich praw w ramach niniejszej Umowy dla siebie, a dodatkowo, w imieniu jednego (1) ze swoich klientów. (…) Użytkownik Pobierający może udzielać sublicencji swoich praw i zobowiązań, jednemu (1) ze swoich klientów (…); Jeśli Użytkownik Pobierający chce korzystać z pracy w imieniu więcej niż jednego (1) klienta, Użytkownik Pobierający będzie musiał pobrać i zapłacić za dodatkowe licencje (s) do tej samej Pracy.

[Licencja Standardowa Fotolii]

Standardowa Licencja daje prawo do wykorzystywania zdjęć stockowych dla celów marketingowych (na przykład do stworzenia projektu lub produktu promocyjnego)

= możesz stworzyć np. kubek promujący Twoją działalność z wykorzystaniem zdjęcia stockowego zakupionego na Standardowej Licencji Fotolii

Standardowa Licencja Fotolii - organiczenia

Kupujący zdjęcie na Standardowej Licencji ma prawo do rozpowszechniania zdjęć wyłącznie wtedy, gdy zdjęcia te stanowią tylko część (fragment) towarów, produktów lub innych prac autora, a nie stanowią podstawowej wartości sprzedawanego lub rozprowadzanego przedmiotu.

 

Przykład? Wykorzystywanie niezmodyfikowanych zdjęć stockowych na kubkach, koszulkach lub plakatach w celu ich odsprzedaży. Takie wykorzystywanie zdjęć stockowych zakupionych na Standardowej Licencji nie jest dozwolone, ponieważ podstawowa wartość produktu zależna jest właśnie od konkretnego zdjęcia stockowego.

Licencja Rozszerzona Fotolii

Aby wykorzystać zdjęcia stockowe do celów komercyjnych (sprzedażowych) musisz nabyć tzw. Rozszerzoną Licencję.

Ta licencja przeznaczona dla tych kupujących, którzy chcą wykorzystać zdjęcie stockowe do stworzenia produktu przeznaczonego do sprzedaży.

Warunki Licencji Rozszerzonej pozwalają na wielokrotne wykorzystywanie zakupionego zdjęcia stockowego na potrzeby nawet kilku projektów graficznych dla kilku klientów.

Przykład? Tworząc baner reklamowy z wykorzystaniem zdjęcia stockowego na potrzeby jednego klienta mieć prawo sprzedać go również innym klientom lub dać prawo do jego odsprzedania osobom trzecim. Zakupiony u Ciebie projekt klient będzie mógł więc następnie wykorzystać do stworzenia (na przykład) projektu multimedialnego, bez konieczności wykupowania po raz kolejny licencji do zdjęcia.

Najpopularniejsze licencje na fonty:

SIL (SIL Open Font License – OFL) - wolna licencja typu copyleft stworzona z myślą o fontach. Fonty udostępnione na licencji SIL możesz swobodnie modyfikować oraz wykorzystywać zarówno do celów komercyjnych, jak i prywatnych. Przykładem fontów udostępnionych na licencji SIL jest seria Lato (autor: Łukasz Dziedzic, Adam Twardoch).

 

Apache (2.0 Apache Software License) - pozwala na wykorzystywanie fontów do celów komercyjnych oraz ich swobodne modyfikowanie. Podobnie zatem jak w przypadku licencji SIL, fonty udostępnione na licencji Apache możesz wykorzystywać do tworzenia logotypów, grafik czy dołączać do strony jako tzw. font-face. Przykład: rodzina fontów Noto, dzięki której stworzysz wiadomość w każdym języku na świecie.

Najpopularniejsze licencje na fonty:

MIT (zwana również licencją X11) - podobnie jak Apache – licencja, która daje użytkownikom nieograniczone prawo do używania, kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania fontu (w tym w celach komercyjnych i jako font-face). Możesz swobodnie korzystać i dalej rozpowszechniać fonty udostępnione na licencji MIT pod warunkiem, że we wszystkich wersjach zachowasz warunki licencyjne i informacje o ich autorze.

 

Fonty z pakietu Windows, Office czy Adobe - mogą być wykorzystywane komercyjnie ale nie mogę być wykorzystywane jako font-face.

Należy wykupić odpowiednią licencję lub skorzystać z portali udostępniających je w ramach płatności cyklicznej, jak na przykład Typekit.

Licencje w social media - Facebook

Udostępniając zdjęcie w serwisie Facebook automatycznie udzielasz Facebookowi licencji na wykorzystywanie Twoich zdjęć:

W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej (IP, ang. intellectual property), takich jak zdjęcia i filmy, użytkownik przyznaje nam poniższe uprawnienia zgodnie z wprowadzonymi przez siebie ustawieniami prywatnpści i ustawieniami aplikacji: użytkownik przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach serwisu Facebook lub w związku z nim (Licencja IP).

Licencja IP wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta, o ile treści te nie zostały udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły.

źrodło: www.facebook.com/legal/terms

Licencje w social media - Facebook

Usunięcie treści objętych prawem własności intelektualnej odbywa się w sposób podobny do opróżniania kosza na komputerze. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że kopia zapasowa usuniętych treści może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu (ale nie będzie dostępna dla innych).

Gdy użytkownik publikuje treści lub informacje, korzystając z ustawienia Publiczne, zezwala wszystkim, w tym osobom niebędącym użytkownikami Facebooka, na uzyskiwanie dostępu do tych informacji i wykorzystywanie ich (...)

Jakie informacje o Tobie gromadzi Faceook?

https://www.facebook.com/about/privacy/

Dziennik aktywności:  https://www.facebook.com/help/437430672945092

Licencje w social media - Facebook

Usunięcie treści objętych prawem własności intelektualnej odbywa się w sposób podobny do opróżniania kosza na komputerze. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że kopia zapasowa usuniętych treści może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu (ale nie będzie dostępna dla innych).

Gdy użytkownik publikuje treści lub informacje, korzystając z ustawienia Publiczne, zezwala wszystkim, w tym osobom niebędącym użytkownikami Facebooka, na uzyskiwanie dostępu do tych informacji i wykorzystywanie ich (...)

Jakie informacje o Tobie gromadzi Facebook?

https://www.facebook.com/about/privacy/

Na bieżąco kontroluj swoje ustawienia prywatności w dzienniku aktywności:  https://www.facebook.com/help/437430672945092

Licencje w social media - Facebook

Nie rozsyłaj zatem żadnych łańcuszków typu:

W odpowiedzi na nową politykę Facebooka informuję, że z dniem […] wszystkie moje dane personalne, ilustracje, rysunki, artykuły, muzyka, obrazki, fotografie, filmy itd. są obiektami moich praw autorskich.

W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda!

Zgodę na korzystanie z Twoich zdjęć, obrazków, filmów i treści dałeś Facebookowi w momencie rejestracji.

Moment rejestracji = moment zawarcia umowy z serwisem i udzielenia zgody.

Licencje w social media - Youtube

Uważaj na to, co wgrywasz:

Przesyłaj tylko samodzielnie stworzone filmy lub takie, z których masz prawo korzystać. Nie przesyłaj cudzych filmów ani nie używaj w swoich filmach treści, do których prawa autorskie należą do kogoś innego, np. utworów muzycznych, fragmentów programów objętych prawami autorskimi lub filmów nagranych przez innych użytkowników, chyba że wcześniej uzyskasz pozwolenie na ich wykorzystanie.

Licencje w social media - Youtube

Przesyłając do YouTube lub zamieszczając w jego witrynach Treści, użytkownik udziela:

YouTube nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z Treści, powielanie takich Treści, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem Usług i prowadzeniem działalności YouTube, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Usług w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału;

Licencje w social media - Youtube

Ale to nie wszystko!

Przesyłając do YouTube lub zamieszczając w jego witrynach Treści, użytkownik udziela:

każdemu użytkownikowi Usług - nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego Treści za pośrednictwem Usług oraz na korzystanie z takich Treści, ich powielanie i rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, oraz ich wystawianie bądź wykonywanie w ramach zespołu funkcji oferowanych przez Usługi oraz w granicach dozwolonych na podstawie niniejszych Warunków.

Licencje w social media - Youtube

Wygaśnięcie licencji:

Powyższe licencje udzielane przez użytkownika w odniesieniu do Treści wygasają z chwilą, gdy użytkownik usunie lub wykasuje je z Witryny Internetowej.

Uwaga na komentarze:

Powyższe licencje udzielone przez użytkownika w odniesieniu do komentarzy tekstowych zgłoszonych jako Treść są nieograniczone w czasie i nieodwołalne

i na zmiany regulaminu:

YouTube zastrzega sobie prawo dokonania zmian Warunków, np. w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa lub regulacjach bądź zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Usług. Z tego powodu użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy Warunki nie uległy zmianie

źródło: https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms

Licencje w social media - Linkedin

Użytkownik Linkedin też udziela licencji:

Między użytkownikiem a LinkedIn treści oraz informacje dostarczane lub publikowane w Usługach są własnością użytkownika, który udziela LinkedIn jedynie następującej niewyłącznej licencji:

ogólnoświatowego, zbywalnego, mogącego podlegać podlicencjonowaniu prawa do wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, publikowania i przetwarzania informacji i treści dostarczanych przez użytkownika za pomocą Usług bez dalszej zgody, zawiadomienia i/lub wynagrodzenia dla użytkownika lub innych osób. 

 

Licencje w social media - Linkedin

 Ale:

Użytkownik może cofnąć licencję do określonej treści przez usunięcie jej z Usług, a także ogólnie przez zamknięcie konta z zastrzeżeniem (a) treści udostępnionych przez użytkownika innym użytkownikom w ramach Usług, którzy skopiowali lub zachowali te treści oraz (b) stosownego czasu niezbędnego do usunięcia treści z kopii zapasowej i innych systemów.

        

Jeżeli LinkedIn zechce udzielić innym prawa do publikowania treści użytkownika poza Usługą, zrobi to jedynie po otrzymaniu zgody od użytkownika.

       

Systemy licencjonowania praw autorskich w internecie

 1. COPYLEFT: to system licencjonowania praw autorskich, który umożliwia użytkownikowi modyfikację dzieła (oprogramowania, produktu) i jego dalszą redystrybucję na identycznych warunkach. Idea COPYLEFT stosowana jest w licencjach projektu GNU takich jak np.:  licencja wolnego i otwartego oprogramowania GNU GPL (General Public License) - open source software

2. CREATIVE COMMONS - głównym celem twórców licencji CC jest stworzenie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a dzieleniem się twórczością z innymi, a tym samym zapewnienie jak najszerszego dostępu do kultury

3. COPYRIGHT - trzecim systemem licencjonowania praw autorskich jest system copyright (all rights reserved), na którym to systemie opiera się tradycyjne prawo autorskie. Jego podstawową zasadą jest konieczność uzyskania zgody autora na korzystanie i ingerencję w jego utwór

Licencje Creative Commons

Największą zaletą licencji Creative Commons jest to, że pozwalają one zachować twórcom utworów ich prawa autorskie, a przy tym dzielić się swoją twórczością z innymi osobami. Utwory, które udostępniane są na licencjach Creative Commons mają „pewne prawa zastrzeżone” (some rights reserved).


Licencja CC BY

Wśród licencji Creative Commons najpopularniejsza jest licencja CC BY – Uznanie autorstwa. Licencja ta pozwala na swobodne kopiowanie, rozpowszechnianie (także w celach komercyjnych), użytkowanie utworu, a przy tym tworzenie jego remiksów (czyli opracowań) pod jednym warunkiem – każdorazowego umieszczenia informacji o jego twórcy.


Licencje Creative Commons

Licencja CC NC

Utwór udostępniony na licencji „użycie niekomercyjne” możesz swobodnie wykorzystywać, kopiować i rozpowszechniać pod jednym warunkiem: cel korzystania z utworu nie może być komercyjny. Co to znaczy? Najprościej mówiąc chodzi tutaj o to, że wykorzystywanie utworu nie może wiązać się z zarabianiem pieniędzy. 

 

Licencja CC SA

Utwór udostępniony na licencji „na tych samych warunkach” możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać w dowolnym medium, co więcej – możesz go swobodnie remiksować, zmieniać, opracowywać (a nawet na nim zarabiać) pod jednym warunkiem. Utwór (lub jego opracowanie) musisz udostępnić potem dokładnie na tej samej licencji, na jakiej go znalazłeś. 

 

Licencje Creative Commons

Licencja CC ND

W przypadku licencji typu "bez utworów zależnych" nie wolno Ci zmieniać, przekształcać, remiksować lub tworzyć na podstawie wykorzystywanego utworu jakichkolwiek nowych dzieł (utworów zależnych). Utwór musi być eksploatowany wyłącznie w jego oryginalnej, niezmienionej postaci.

Wykorzystując utwory udostępnione w systemie Creative Commons masz obowiązek podać:

 • informacje o autorze utworu,
 • wskazać typ licencji
 • podać jego źródło. 

Doktryna jakości” prof. Andrzeja Bliklego udostępniona została na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY NC ND).

Licencje Creative Commons

Licencja CC0:

CC0 to natomiast licencja, która idzie niejako „o krok dalej” i – w przeciwieństwie do licencji CC BY – daje twórcy możliwość „zrzeczenia się” wszystkich jego praw autorskich do utworu. Polskie prawo autorskie nie daje możliwości zrzeczenia się autorskich praw osobistych. W polskim porządku prawnym CC0 rozumiane jest jako przekazanie utworu do domeny publicznej (o której więcej dalej) lub możliwe najszersze „zrzeczenie się” praw (a więc de facto zrzeczenie się całości autorskich praw majątkowych).

Na podstawie licencji CC0 następuje przejście utworu do domeny publicznej. Poprzez udostępnienie utworu na licencji CC0 twórca traci wszystkie prawa autorskie, które wiązałyby go z utworem w świetle prawa.

Domena publiczna - dlaczego warto o niej pamiętać?

Istnieją dwa rodzaje sytuacji, gdy wykorzystywanie cudzych zdjęć w internecie będzie odbywało się zgodnie z prawem (przy założeniu, że mamy do czynienia z fotografią, która jest w ogóle utworem prawa autorskiego:

– wykorzystywanie zdjęć na zasadzie licencji Creative Commons,

– wykorzystywanie zdjęć, które znajdują się w tzw. domenie publicznej.

Aby utwór chroniony przez prawo autorskie znalazł się w domenie publicznej, musi upłynąć 70 lat od dnia śmierci jego twórcy. Po upływie tego czasu dzieło trafia do tzw. wolnego publicznego użytku. Dzieło nie jest już chronione przez prawo i może być swobodnie wykorzystywane w każdym czasie i miejscu.

http://domena.koed.org.pl/, http://outofcopyright.eu/

Pytania od czytelników i słuchaczy:

Tak, możesz. Takie działanie mieści się w ramach przysługujących Ci jako twórcy autorskich prawach osobistych:

Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem (art. 16 pr. aut)

 

Jeśli jednak zdecydujesz się przenieść autorskie prawa majątkowe na swojego klienta to sprawdź, czy w umowie nie ma zapisów o zobowiązaniu się do niewykonywania autorskich praw osobistych. Godząc się na takie zapisy godzisz się tym samym na niekorzystanie z więzi, o której mowa w art. 16 pr. aut., a więc m.in. na niepublikowanie prac w swoim portfolio.

Czy mogę wykorzystać moje dotychczasowe projekty w portfolio na swojej stronie internetowej?

Pytania od czytelników i słuchaczy:

Nie polecam Ci takiego rozwiązania. W większości przypadków Twój klient będzie chciał nabyć prawa autorskie do stworzonego przez Ciebie projektu logo tak, aby mógł z niego swobodnie i bezpiecznie korzystać.

Pamiętaj, że zakupując grafikę w banku zdjęć nabywasz tylko licencję na korzystanie ze stocku i to (jeżeli jest to Standardowa Licencja) bardzo ograniczoną prawnie. Nawet jeśli zakupisz stock na Licencji Rozszerzonej to i tak wciąż będzie to tylko licencja a nie nabycie praw autorskich do projektu. W efekcie nie będziesz mógł przenieść na klienta praw autorskich do projektu, a co za tym idzie Twój klient nigdy nie będzie mógł się nim w pełni swobodnie posługiwać.

Czy do stworzenia logo dla mojego klienta mogę skorzystać z grafiki stockowej?

Pytania od czytelników i słuchaczy:

Robię dla kogoś okładkę i kupuję grafikę - zdjęcie stockowe, która ma być wykorzystana na tej okładce. Czy to ja mam kupić zdjęcie stockowe czy mój klient? Jak to najlepiej rozwiązywać, by nikt się niczego nie domagał i w razie czego wszystko było udokumentowane?

Zdjęcia stockowe sprzedawane są na licencjach. Jeśli strony umówią się, że to grafik ma kupić zdjęcie stockowe to projektu to wtedy odpowiedzialność za zakup odpowiedniej licencji spoczywa na grafiku. W takiej sytuacji powinieneś uprzedzić klienta, że możesz kupić grafikę ale nabędziesz do niej jedynie licencję. Musisz pamiętać o tym szczególnie wtedy, gdy będziesz przenosił prawa autorskie do projektu na swojego klienta - w umowie powinna znaleźć się informacja, że przeniesienie następuje z wyłączeniem zdjęć (do nich udzielona jest licencja). Bezpieczniej zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego klienta byłoby jednak, gdyby to klient kupił zdjęcie na odpowiedniej licencji.

Pytania od czytelników i słuchaczy:

A może też coś z drugiej strony - jako grafik, co ja mogę wykorzystać z neta w swoich pracach, na ile można przetwarzać czyjeś pracę w swoich (był tam jakiś procent możliwy do wykorzystania). Czy grafikę-foto można brać tylko własne lub stockowe, czy z neta też jako element-fragment swojej pracy?

 

Mnie by interesowała sprawa prawna, licencyjna przy przekazywaniu swojego projektu klientowi, np logo, jak to wygląda, czy tracimy całkowicie prawa?

 

CC BY, a także CC0 nie są obarczone żadnymi kruczkami prawnymi przy

wykorzystywaniu zdjęć w mediach społecznościowych?

Czy mogę wykorzystać logo klienta w portfolio na swojej stronie internetowej?

LICENCJE PRAWA AUTORSKIEGO W PRAKTYCE

By lookreatywni

LICENCJE PRAWA AUTORSKIEGO W PRAKTYCE

 • 1,414
Loading comments...

More from lookreatywni