Уеб базирана система с мобилен достъп за известяване при комунални проблеми

Любомир Филипов, II курс, Информатика. Информационни системи, МПИ-10789р

Научен ръководител: доц. д-р Златко Върбанов

Необходимост от приложението

 • Аварии
   
 • Планови прекъсвания
   
 • Невъзможност за следене на информация

Цели

 • Автоматично следене за съобщения
   
 • Уведомяване на потребителите

Използвани технологии

 • PHP (Zend Framework 2)
 • Composer
 • Ajax
 • MySQL
 • Doctrine
 • JSON
 • Twitter Bootstrap
 • jQuery
 • Sass
 • AngularJS
 • Ionic

Структура на базата

Структура на приложението

Composer конфигурация

{
  "name": "motacilla/mota-library",
  "type": "library",
  "description": "Motacilla Library",
  "keywords": ["Motacilla", "zf2"],
  "homepage":
  "https://bitbucket.org/motacilla/motalibrary.git",
  "license": "Private Use Only",
  "authors": [
    {
    "name": "Lyubomir Filipov",
    "email": "l.filipov@motacilla.eu",
    "homepage": "http://motacilla.eu/"
    }
  ],
  "require": {
    "php": ">=5.3.3",
    "zendframework/zendframework": "2.*",
    "rwoverdijk/assetmanager": "dev-master"
  },
  "autoload": {
    "psr-0": {
    "mota-library": "src/"
  },
  "classmap": [
    "./Module.php"
  ]
  }
}

Извличане на данни

$crawler = new Crawler;
$crawler->addHTMLContent(file_get_contents($providerUrl),
'windows-1251');
$firstText = $crawler->filter("div#div_tab_1")-
>filter('p')->first()->text();
$firstTime = $crawler->filter("div#div_tab_1")-
>filter('p')->first()->filterXPath("//strong")->text();

Ionic

Демонстрация

Бъдещи планове

 • Мобилно приложение качено в Google Play
   
 • Финансиране и наемане на сървъри
   
 • Тестове с Algolia и Elasticsearch

Благодаря за вниманието

Дипломна

By Lyubomir Filipov

Дипломна

 • 585
Loading comments...

More from Lyubomir Filipov