Специализираща практика

Любомир Филипов, II курс, Информатика. Информационни системи, МПИ-10789р

Motacilla LTD

Motacilla LTD

Изпълнени задачи

  • Конфигуриране на ZF2 приложение
     
  • Инсталиране на допълнителни модули и тяхното конфигуриране
     
  • Използване на Composer с частни хранилища
     
  • Създаване на библиотека за вътрешнофирмено използване