Visualisatietools voor online redacties

@maartenzam

Apache

Antwerpen

9 november 2017

Dataviz 101

Wat is het?

Van waar komt het?

Hoe werkt het?

Wat kan je er mee?

Grafieken kritisch bekijken

I

Datavis tools

Chartbuilder

Datawrapper

RAWgraphs

Carto

Timeline.js

II

Apache viz

Tools

Selectiecriteria tools

Snel

Gemakkelijk

Low cost

Respecteren basisregels goede datavisualisatie

Proces

Data voorbereiden

 

Configureren

 

Exporteren/publiceren

Chartbuilder

Door qz.com

Van data naar simpele grafieken

Consistente styling

Maakt statische afbeeldingen (.png)

Geen rekenblad

Chartbuilder

Door qz.com

3. clone je eigen versie

          github.com/Quartz/Chartbuilder

Data

Tutorials

vs Chartbuilder

Meer grafiektypes

Uitlichten & annoteren

Interactieve grafieken

Kaarten

Verkeersslachtoffers in kaart

Tutorials

vs Chartbuilder & Datawrapper

Onconventionele grafiektypes

Drag & drop

Resultaat niet 'af'

Hiërarchie: geografie verkeersslachtoffers

 

Multivariate: leeftijd, wegtype, ...

Data

Tutorials

Tutorial

Dank!

Visualisatietools voor redacties

By maartenzam

Visualisatietools voor redacties

  • 2,613