Wprowadzenie do
OWASP ASVS v3

Michał Staruch

Grudzień 2015

OWASP

 • Top 10
 • Testing Guide
 • Application Security Verification Standard
 • Software Assurance Maturity Model
 • Zed Attack Proxy

Open Web Application Security Project

ASVS

Application Security Verification Standard

 • lista konkretnych wymagań
 • zrozumiały dla inżynierów
 • do wyboru 3 poziomy
 • 16 sekcji
 • aktywnie rozwijany
 • usprawniany na konferencjach AppSec
 • wersja 3 ogłoszona 9 X 2015

Zastosowania

 • techniczne wytyczne dla architektów IT
 • poradnik dla programistów, administratorów
 • checklista dla osób weryfikujących zabezpieczenia
 • uświadamianie inżynierów o zagrożeniach
 • standaryzowanie wymagań w projektach
 • zapewnianie zgodności (PCI DSS)

Poziom 1

aplikacje z dostępem do sieci

 • finanse, ubezpieczenia
 • produkcja, transport, technologie
 • energetyka, telekomunikacja
 • urzędy, służby, wojsko
 • służba zdrowia
 • sklepy, katering, hotele

Poziom 2

 • przetwarzają dane osobowe
 • przetwarzają numery kart płatniczych
 • realizują płatności na niewielką skalę
 • umożliwiają dostęp do informacji o stanie zdrowia
 • umożliwiają dostęp do bazy pracowników
 • umożliwiają dostęp do tajemnic przedsiębiorstwa
 • umożliwiają dostęp do danych z klauzulą "poufne"

aplikacje, które:

Poziom 3

 • umożliwiają dostęp do dużych zbiorów danych osobowych
 • realizują płatności na dużą skalę
 • pozwalają sterować urządzeniami mogącymi
  zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka
 • umożliwiają dostęp do dużych baz transakcji finansowych
 • umożliwiają dostęp do danych z klauzulą "tajne"

aplikacje, które:

V1 Architektura

przykłady:

id opis lvl
1.1 wszystkie komponenty aplikacji są
znane i potrzebne
1
1.3 aplikacja posiada zdefiniowaną architekturę
wysokiego poziomu
2
1.7 mechanizmy kontrolne dot. bezpieczeństwa
posiadają scentralizowaną implementację
3

V2 Uwierzytelnianie

przykłady:

id opis lvl
2.7 aplikacja umożliwia stosowanie
długich i złożonych haseł
1
2.13 hasła dostępowe są szyfrowane w sposób
odporny na ataki typu brute force
2
2.29 tajne dane, klucze API, ani hasła nie są
przechowywane razem z kodem źródłowym
3

V7 Kryptografia

przykłady:

id opis lvl
7.7 używane przez aplikację algorytmy
kryptograficzne mają certyfikat FIPS 140-2
1
7.12 dane osobowe są przechowywane
i przesyłane w zaszyfrowanej formie
2
7.15 liczby losowe mają odpowiedni poziom
entropii, nawet podczas obciążenia aplikacji
3

V8 Obsługa błędów, logi

przykłady:

id opis lvl
8.1 komunikaty błędów nie zawierają informacji
ułatwiających atak (np. wersji komponentów)
1
8.3 aplikacja umożliwia logowanie wyników
działania mechanizmów bezpieczeństwa
2
8.11 logi dotyczące bezpieczeństwa posiadają mechanizmy weryfikacji integralności 3

V10 Komunikacja

przykłady:

id opis lvl
10.3 wszystkie połączenia, które są
uwierzytelniane lub dotyczą wrażliwych
danych / funkcji są chronione przez TLS,
bez możliwości rezygnacji z TLS
1
10.14 podczas weryfikacji certyfikatów sprawdzany
jest status odwołania certyfikatu (OCSP, CRL)
1
10.12 produkcyjny URL aplikacji został
zgłoszony na listy HSTS preload
3

V15 Logika biznesowa

przykłady:

id opis lvl
15.1 wykonywane są wyłącznie akcje zgodne
ze zdefiniowaną sekwencją procesu,
zlecane w realistycznym dla człowieka czasie
2
15.2 ograniczenia biznesowe są narzucane per
użytkownik, z konfigurowalnymi alarmami
i automatycznymi reakcjami na nietypowe ataki
2

V16 Pliki i zasoby

przykłady:

id opis lvl
16.8 aplikacja nie wykonuje danych otrzymanych
z niezaufanych źródeł
1
16.9 aplikacja musi działać w przeglądarkach
bez dodatkowych wtyczek (Flash, Java, itp.)
1

V17 Urządzenia mobilne

przykłady:

id opis lvl
17.1 identyfikatory dostępne dla innych aplikacji
nie są używane jako tokeny uwierzytelniające
1
17.2 wrażliwe dane nie są zapisywane na
współdzielonych magazynach danych, które
mogą być nieszyfrowane (np. karta SD)
1
17.6 aplikacja żąda minimalnych uprawnień,
które wynikają z założonej funkcjonalności
2

Jak wdrażać?

 1. Uzyskać poparcie kierownictwa.
 2. Wyznaczyć opiekuna programu.
 3. Uświadomić PM-ów, architektów,
  leaderów zespołów.
 4. Doprecyzować wymagania ASVS.
 5. Zacząć od poziomu 1.
 6. Korzystać z Top 10, Testing Guide.
 7. Organizować konsultacje, szkolenia.
 8. Weryfikować zgodność.

Dziękuję za uwagę!

Wprowadzenie do OWASP ASVS v3

By Michał Staruch

Wprowadzenie do OWASP ASVS v3

Grudzień 2015

 • 635
Loading comments...

More from Michał Staruch