Telekonsultacje

Michał Zdunek

Funkcjonalność aplikacji

 • Zdalna analiza i oglądanie serii zdjęć
 • Tagowanie zdjęć
 • Manipulacje na zdjęciach (rozjaśnianie, wyostrzanie itp.)
 • Możliwość globalnej lub lokalnej widoczności zmian
 • Komunikacja tekstowa (czat)
 • Komunikacja audio-wideo

Typ aplikacji - desktopowa czy webowa?

 • Aplikacja webowa jest dostosowana do komunikacji przez internet
 • Łatwość tworzenia interfejsu w aplikacji webowej (HTML, CSS)
 • Ograniczenie do środowiska przeglądarki
 • Problemy z komunikacją w czasie rzeczywistym

Komunikacja przez websockets

Technologia WebRTC

 • Przesyłanie danych peer-to-peer między przeglądarkami bez użycia zewnętrznych wtyczek
 • Wspierana w najnowszych wersjach przeglądarek
 • getUserMedia - umożliwia przeglądarce dostęp do kamery oraz mikrofonu
 • RTCPeerConnection - uruchamia komunikację audio i wideo
 • RTCDataChannel - umożliwia komunikację peer-to-peer między przeglądarkami

Architektura aplikacji po stronie serwera

 • Środowisko Ruby on Rails
 • Rozbudowany i sprawdzony framework do tworzenia aplikacji internetowych
 • Architektura Model-Widok-Kontroler (ang. MVC)
 • Duża ilość dostępnych dodatków

Ruby on Rails 5 - Action Cable

class ChatChannel < ApplicationCable::Channel
 def subscribed
  stream_from "chat_#{params[:room]}"
 end

 def receive(data)
  ActionCable.server.broadcast "chat_#{params[:room]}", data
 end
end
App.chatChannel = App.cable.subscriptions.create { channel: "ChatChannel", 
 room: "Best Room" },
 received: (data) ->
  # data => { sent_by: "Paul", body: "This is a cool chat app." }

App.chatChannel.send({ sent_by: "Paul", body: "This is a cool chat app." })

ReactJS

 • Biblioteka do tworzenia komponentów, z których składa się interfejs użytkownika
 • Przykład:
var CommentBox = React.createClass({
 render: function() {
  return (
   <div className="commentBox">
    <h1>Comments</h1>
    <CommentList />
    <CommentForm />
   </div>
  );
 }
});

CamanJS

 • Biblioteka do modyfikowania obrazków wygenerowanych w znaczniku <canvas>
 • Przykład:
 Caman('#my-image', function () {
  this.brightness(10);
  this.contrast(30);
  this.sepia(60);
  this.saturation(-30);
  this.render();
 });

Logowanie

 • Zaimplementowane przy użyciu dodatku Devise, rozszerzone o nazwę użytkownika

Zdjęcia

 • Jeden model dla zdjęć, przechowujący ich nazwę, treść oraz stan ich modyfikacji

Interfejs użytkownika

Wideoczat

 • Zaimplementowany z pomocą dodatku TalkingStick

Kanał PhotoChannel

class PhotoChannel < ApplicationCable::Channel
 def subscribed
  ...
  ActionCable.server.broadcast "photo_#{params[:id]}", data
 end

 def update(data)
  ...
 end

 def add_tag(data)
  ...
 end

 def delete_tag(data)
  ...
 end

 def add_message(data)
  ...
 end
end

Komponent InputRange

<div className="range-label">Powiększenie:</div>
<InputRange
 minValue={100}
 maxValue={300}
 value={this.state.scale}
 onChange={this.handleScaleChange.bind(this)}
 onChangeComplete={this.finishChange.bind(this)}
/>

Skalowanie oraz przesuwanie zdjęcia

<canvas
 id="img-canvas"
 width={default_width}
 height={default_height}
 style={{transform: `scale(${this.state.scale / 100})`,
  position: "absolute",
  left: this.state.x,
  top: this.state.y,
 }}
 onMouseDown={this.startDragging.bind(this)}
 onMouseUp={this.stopDragging.bind(this)}
></canvas>
getWithinBoundaries() {
 let sideMargin = (this.state.width * (this.state.scale/100 - 1)) / 2;
 let verticalMargin = (this.state.height * (this.state.scale/100 - 1)) / 2;
 x = Math.max(Math.min(this.state.x, sideMargin), -sideMargin);
 y = Math.max(Math.min(this.state.y, verticalMargin), -verticalMargin);
 this.setState({x, y});
 return {x, y};
}

Wyświetlanie tagów

renderTag(tag) {
 let middleWidth = this.state.width / 2;
 let middleHeight = this.state.height / 2;
 let multiplier = this.state.scale / 100;
 let x = (tag.x - middleWidth) * multiplier + middleWidth + this.state.x;
 let y = (tag.y - middleHeight) * multiplier + middleHeight + this.state.y;
 return (
  <div key={tag.id} className="tag" style={{left: x, top: y}}>
   <a href="#" onClick={this.deleteTag.bind(this, tag)}>x</a> {tag.text}
  </div>
 )
}

Możliwości rozwoju

 • Tworzenie prywatnych zdjęć
 • Bardziej rozbudowane modyfikacje - np. modyfikowanie części obrazka
 • Komunikacja jeden na jeden