GeoPy-geokodowanie z Pythonem

Krzysztof Żuraw

Co to jest geokodowanie?

GeoPy

>>> from geopy.geocoders import Nominatim
>>> geolocator = Nominatim()
>>> location = geolocator.geocode('Świętego Antoniego 2/4, 
                  Wrocław')
>>> location.raw
{'boundingbox': ['51.108693', '51.108793', 
         '17.0266331', '17.0267331'],
 'class': 'office',
 'display_name': 'Unic Sp. z o.o., 2/4, 
         Świętego Antoniego, 
         Dzielnica Czterech Świątyń,
         Osiedle Stare Miasto, 
         Wrocław, dolnośląskie, 50-073, Polska',
 'importance': 0.311,
 'lat': '51.108743',
 'licence': 'Data © OpenStreetMap contributors, 
       ODbL 1.0. http://www.openstreetmap.org/copyright',
 'lon': '17.0266831',
 'osm_id': '3066838854',
 'osm_type': 'node',
 'place_id': '42611105',
 'type': 'it'}

reverse geocoding

>>> geolocator.reverse(("{lat},{lon}").format(
            lat=location.latitude, 
            lon=location.longitude))
Location(Unic Sp. z o.o., 2/4, Świętego Antoniego, 
Dzielnica Czterech Świątyń, Osiedle Stare Miasto, 
Wrocław, dolnośląskie, 50-073, Polska, 
(51.108743, 17.0266831, 0.0))

Metoda Vincentego

>>> vincenty(wroclaw, krakow).kilometers
>>> from geopy.distance import vincenty, great_circle
236.92353915307228

Great-circle

>>> great_circle(wroclaw, krakow).kilometers
236.40709536785647

Wykorzystanie

views.py

from urllib.error import URLError
from geopy.geocoders.osm import Nominatim, GeocoderQueryError

def geocode_address(address):
  geocoder = Nominatim()
  try:
    _, latlon = geocoder.geocode(address)
  except (URLError, GeocoderQueryError, ValueError):
    return None
  else:
    return latlon
def get_shops(longitude, latitude):
  current_point = geos.fromstr("POINT({lon} {lat})".format(
          lon=longitude, lat=latitude))
  return Shop.gis.distance(current_point) \
              .order_by('distance')[:3]

Pytania?

GeoPy

GeoPy-geokodowanie z Pythonem

By Krzysztof Żuraw

GeoPy-geokodowanie z Pythonem

 • 756
Loading comments...

More from Krzysztof Żuraw