FREMTIDENS NT

STARTER I DAG

VEJLEDNING

Velkommen til onlineversionen af NT's forretningsplan.

 

Du kan bruge mellemrumstasten på dit tastatur for at læse siderne én for én, eller bruge piletasterne til at bevæge dig op, ned og til siderne.

 

På smartphone/tablet kan du swipe mellem siderne.

 

Det er desuden muligt at klikke i planen, og på den måde springe rundt til forskellige emner og sider.

 

Symbolet i nederste højre hjørne indikerer, i hvilken retning der er sider.

 

Du kan til enhver tid trykke 'ESC' eller 'O' på dit tastatur for at få et overblik over planen. På smartphone/tablet zoomer du ud med to fingre.

 

Du kan desuden altid klikke på NT-logoet for at gå til oversigten.

 

God fornøjelse.

OVERBLIK

Indledning

Baggrund

Forandringer

Transformation

Strategiske

fokusområder

Sammenhængs-

kraft

Mangfoldighed

Partnerskab

Opsamling

Klik på NT-logoet for at vende tilbage til denne side

Det er måden, vi i Danmark har det med at betragte tingene på. Som noget enten godt eller skidt. Noget enten sort eller hvidt. Der er for få stifindere og for mange fejlfindere, 
for hvem det ikke handler om i samarbejde, at finde løsninger til gavn for fællesskabet. Men om at lægge afstand til andre for at fremme egne interesser. Så det er enten de sorte eller de hvide, der er henholds-vis helte og skurke. Alt efter fra hvilket ringhjørne man ser tingene. Og der sidder man så overfor hinanden med frelste miner og readymade paroler, mens man fodrer sine kæpheste og dyrker støvede idealer. 

 

Tag f.eks. debatten om fremtidens trafik. Her er det også ”enten eller”. Os mod dem. Dem mod os. De kollektive og politisk korrekte på den ene side. De hensynsløse pragma-tikere på den anden. ”Vi skal gøre det 

sværere og dyrere for billisterne", lyder det i kor fra tilhængerne af den kollektive trafik. ”Vi vil have flere og bredere motorveje,” er bilisternes svar.

 

Som regionalt trafikselskab kunne NT godt synge med på de sædvanlige sange om dem og os. Men det gør vi ikke – af den simple grund, at det ikke tjener Nordjyllands interesser. Hvis vi vil sikre en region i vækst. Et Nordjylland, der også i fremtiden er verdens bedste sted at bo og virke, så må vi bevæge os. Væk fra gammel–dags og indgroede vaner og holdninger - fremad mod nye horisonter. Vi må redefinere begrebet ”kollektiv” og gøre det inkluderende frem for det modsatte. Satse på ”både og” i stedet for ”enten eller”. 

 

I fremtiden vil der ikke være ét NT men 600.000 NT’er. Vi vil hylde mangfoldigheden og være noget for 

hver eneste borger. Være til rådighed så alle kan bruge os, når han og hun synes, det er relevant. Både ham i de større byer – og hende, der føler sig mere hjemme i det fjerneste hjørne. Vi vil gøre det lettere at komme ”fra og til” og ”på kryds og tværs”. Gøre udkant til forkant. Til glæde og gavn for os alle.

 

Det kræver nye partnerskaber på tværs af transportbranchen. I dag er den kollektive trafik hovedsageligt busser, tog og flextrafik. I morgen omfatter den taxier, delebiler, samkørsel, minibusser, cykler osv. En sådan udvikling vil vi stå i spidsen for og facilitere. Så det bliver lettere at være nordjyde. Lettere at nå det man skal. Det, der er vigtigt for den enkelte og essentielt for en velfungerende og moderne hverdag. 
Men det kræver også nytænkning og samarbejde politisk. At man bliver 

Enten eller

stifindere fremfor fejlfindere og gør op med ”enten eller” billedet. Starter en bevægelse, der animerer operatører, virksomheder, 
institutioner og borgere til at gøre fælles front mod de kræfter, der truer med at gøre os til udkantsland. Får os på forkant med den nyeste udvikling og på højde med den øvrige verden.

 

Samarbejde, mobilitet og bevægelse er nøgleord. Bevæger vi os ikke sammen og samme vej, så er det ude med os. Det er enten eller. 

På de kommende sider i denne forretningsplan fortæller vi meget om, hvad vi vil opnå og hvorfor. Med denne tekst siger vi det hele lidt anderledes og meget kortere.

VISION

"Nordjylland er et godt sted at være, hvis vi let og ubesværet kan komme rundt i byen, på landet og ud i den store verden. Det kræver gode infrastruktur- og transportsystemer, som gør
os mobile.

 

NT ønsker at gøre Nordjylland til et foregangsland for god mobilitet og med den kollektive trafik som en afgørende faktor."

THOMAS KASTRUP-LARSEN

Formand, NT

Nogle vil kalde det NT's vision. Man kunne også kalde det en meget klar melding fra vores ejere og bestyrelse om, hvordan de ser på den kollektive trafik og rollen, som NT skal spille for udviklingen i Nordjylland – det er herudfra forretningsplanen vokser.

FORRETNINGSPLAN

2016-2019

BAGGRUND

FORRETNINGSPLAN 2016-2019

BAGGRUND

NT har et stærkt

udgangspunkt

    I en forretningsplan, som rækker fire år ud i fremtiden, handler det om at tænke nyt, men også om at være meget bevidst om NT's nuværende styrker, størrelse og betydning for kunderne.

100.000 daglige påstigninger

BAGGRUND

75% af regionens borgere bruger NT mindst 1 gang årligt

BAGGRUND

Mere end 80%

af brugerne er tilfredse med NT's løsninger

BAGGRUND

NT er et brand, der bygger på pålidelighed, tiltro og ansvarsfølelse

BAGGRUND

440.000 gange om året kører NT borgere til behandling på sygehuset

BAGGRUND

100.000 gange om året kører NT handicappede borgere til aktiviteter

BAGGRUND

NT sikrer mere end 2.000 arbejdspladser

i regionen

BAGGRUND

NT går ofte forrest i den kollektive trafik

BAGGRUND

FORANDRINGER I VERDEN OMKRING OS

FORRETNINGSPLAN 2016-2019

VÆKST

TRIVSEL

MILJØ

MOBILITET

Optimal mobilitet

er nødvendig

for vækst.

Mobilitet er

en væsentlig forudsætning for trivsel.

Kollektiv trafik er samlet set

den mest miljørigtige måde at skabe mobilitet på.

MOBILITETEN OG DEN OVERORDNEDE DAGSORDEN

    Transporten fra A til B er sjældent et mål i sig selv. Vi har brug for at være mobile, fordi vi skal på arbejde, i skole, til fodbold o.s.v. God mobilitet er afgørende for tre af de helt store politiske dagsordener i Danmark.

DEMOGRAFI

SMARTE

LØSNINGER

DELEØKONOMI

FORANDRING

URBANISERING

STORE

INVESTERINGER

    Men opgaven med at sikre god mobilitet i Nordjylland kan ikke løses uden at tage hensyn til de mange forandringer, som sker i verden omkring os. Der er både muligheder, som skal udnyttes og trusler, som skal håndteres.

FORANDRINGER I VERDEN OMKRING OS

DEMOGRAFI

Nordjylland er som samfund udfordret af den demografiske udvikling. Inden 2020 bliver der 10.000 færre børn og unge, 9.000 færre erhvervsaktive og 19.000 flere ældre over 65 år.  Grundlaget for de kommunale skatteindtægter reduceres og påvirker dermed de kommunale budgetter negativt. Den politiske dagsorden lyder på svære prioriteringer og et ønske om at finde løsninger, der kan fastholde nuværende borgere og tiltrække nye udefra. 

FORANDRINGER I VERDEN OMKRING OS

URBANISERING

    De større byer i Nordjylland vokser, og der sker en netto-fraflytning fra landområder og landsbyer. I de fleste nordjyske kommuner betyder mikset af den demografiske udvikling og urbaniseringen, at det kommunale serviceniveau uden for de større byer er til debat. En nuance i urbaniseringstendensen er dog, at der opstår stærke landsbyer, der har gode bosætningsperspektiver og dermed politisk fokus og prioritet. 

FORANDRINGER I VERDEN OMKRING OS

DELEØKONOMIEN

    Nye private transporttilbud vinder frem, godt hjulpet af udbredelsen af mobilteknologi og tankegangen i dele-økonomien, f.eks. dele-bils tjenesten gomore.dk. Tanken om at dele sin egen bil med andre (samkørsel) eller udleje den, når den er ledig, er stadig ny i nordjysk sammenhæng. Trenden spås dog en positiv udvikling med mange helt nye markedsaktører. 

FORANDRINGER I VERDEN OMKRING OS

SMARTE LØSNINGER

    Andelen af børn, unge, voksne og ældre, som er udstyret med en smartphone eller en tablet, ender ikke, før den er tæt på 100 %. Det forventes i stigende grad, at man som serviceleverandør møder kunder på den mobile platform og på en måde, der er let tilgængelig, enkel og sammenhængende. De gode mobile services tager kunden i hånden før, under og efter serviceleverancen (rejsen).

FORANDRINGER I VERDEN OMKRING OS

STORE INVESTERINGER

Der er vedtaget store offentlige investeringer i den kollektive trafik de kommende 10 år, bl.a. flere regionaltog, jernbane til lufthavnen og en højklasset busløsning i Aalborg. Investeringerne afspejler en politisk vilje til at investere i at binde landet, landsdelen og de store byer bedre sammen. Investeringerne vil foregå på strækninger, som i dag har det største potentiale. Der ligger både en politisk forventning og en politisk udfordring i at få disse omfattende investeringer til at øge mobiliteten i det øvrige Nordjylland også.

FORANDRINGER I VERDEN OMKRING OS

TRANSFORMATION

AF NT

FORRETNINGSPLAN 2016-2019

AMBITIØS STRATEGI

    Et stort ønske om at spille en fremtrædende rolle for mobiliteten i Nordjylland, et stærkt udgangspunkt at bygge videre på og en verden i hastig forandring. Det er ingredienserne i NT's ambitiøse strategi.

TRANSFORMATION AF NT

Kunden

Chaufføren

Entreprenøren

NT

Kommune/Region

Men vi kan ikke gøre det alene. Den kollektive trafik er en kollektiv indsats.

TRANSFORMATION AF NT

FORANDRING

FORVANDLING

En transformation er påkrævet

    Det kræver ikke en revolution, men en transformation, at tage den kollektive trafik mod nye tider.

TRANSFORMATION AF NT

Mobilitet er det, NT sikrer ved hjælp af busser, tog, flexordninger osv. Bevægelse er det, NT skaber, når vi rykker for alvor. Når vi rokker ved konventionerne, udfordrer vanetænkningen og mobiliserer nordjyderne. Når vi bevæger os helt derud, hvor ingen før har været – og når vi rører/bevæger mennesker som resultat af vores vilje, mod og engagement.

Vores løfte afspejler en meget dedikeret politisk og administrativ organisation, som står bag transformationen.

Mobilitet i bevægelse

NT'S FREMTIDIGE LØFTE

NT tager:

Ny rolle. Nyt afsæt.

Ny samarbejdsmodel.

    … og transformationen skal ske inden for tre områder.

TRANSFORMATION AF NT

TRADITIONELT

TRAFIKSELSKAB

MODERNE

PARAPLY-

ORGANISATION

En endnu mere drivende rolle for Nordjylland

TRANSFORMATION AF NT

Moderne paraplyorganisation

1. Skabe sammenhængskraft og bæredygtighed (ejerrelation):
En moderne paraplyorganisation tager ansvar for helheden og udviklingen omkring mobiliteten i stedet for at optræde re-aktivt og fragmenteret. Kræver professionel rådgivning af ejere og opstilling af sammenhængende visioner.

 

2. Styrke partnerskaber (entreprenørrelation):
En moderne paraplyorganisation kræver og sikrer, at viften af transport-tilbud integreres, at der etableres partnerskaber med private entreprenører, og at der leveres en høj kvalitet, som viser sammenhæng uanset, at leverandørerne bag er forskellige virksomheder.

 

3. Favne mangfoldighed (kunderelation):
En moderne paraplyorganisation giver kunderne et samlet tilbud og binder rejsen sammen på tværs af transportformer. 

TRANSFORMATION AF NT

ENTEN-ELLER

BÅDE-OG

Fremtidens NT er for alle, når det passer dem

TRANSFORMATION AF NT

LEVERANDØR

PARTNER

Fremtidens NT fokuserer på værdiskabelse

for både entreprenører og NT 

TRANSFORMATION AF NT

3 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER

FORRETNINGSPLAN 2016-2019

3 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER

Skabe sammenhængskraft

og bæredygtig udvikling

Favne mangfoldigheden

Styrke partnerskaber

    Meget af det, som NT gør (godt) i dag, gør vi også i morgen og om 3-4 år. Det er vigtigt at holde fast ved. Den transformationsproces, som NT sætter i gang, er rettet mod tre fokusområder, hvor vi skal lykkes med at forvandle.

SKABE SAMMENHÆNGSKRAFT
OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Mobilitet som vejen til et bedre Nordjylland

Omstilling til
mere grøn
transport

Det Nordjyske Hovednet

Mobilitet for alle

Indsatser

Det Nordjyske Hovednet

Vi vil skabe sammenhængskraft og udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi binder Nordjylland sammen på kryds og tværs med et velfungerende hovednet.

 

Mobilitet for alle

Vi vil gøre det nemt for alle at koble sig på det Nordjyske Hovednet uanset hvor i regionen, man befinder sig - og dermed sikre god mobilitet for alle. 

 

Mobilitet som vejen til et bedre Nordjylland

Vi vil skabe udvikling i Nordjylland ved hjælp af lokale kollektive trafikplaner og udvalgte forsøgsprojekter.

 

Omstilling til mere grøn transport

Vi vil fortsat tænke CO2 venligt  og  dermed bidrage til et bedre og mere grønt Nordjylland.

SKABE SAMMENHÆNGSKRAFT OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

1

2

3

4

Det Nordjyske Hovednet

1

DET NORDJYSKE HOVEDNET

NT vil rådgive kommunerne og Region Nordjylland om, hvordan vi med ressourcerne i den kollektive trafik øger mobiliteten for så mange som muligt – med andre ord får den optimale mobilitet. En rådgivning, der hviler på nogle klare prioriteter.

Det har høj prioritet at fastholde og udbygge det Nordjyske Hovednet, som understøtter pendlerstrømmene i Nordjylland. De bus- og togruter, som udgør det Nordjyske Hovednet, skal sikre, at pendlere tilbydes en attraktiv transportmulighed mellem de større byer, fra landet ind til de større byer og internt i de større byer. Det vil desuden have høj prioritet at fastholde og udvikle de ruter, der betjener trafikale knudepunkter som havne og lufthavn samt sygehuse, turistattraktioner, uddannelsesinstitutioner, fritidsaktiviteter, handelscentre, natteliv og den unikke nordjyske natur.

Helt generelt mener NT, at hovednettet skal have en vis frekvens (f.eks. minimum en afgang i timen), idet færre afgange øger risikoen for lang ventetid. I områder uden for hovednettet er ruterne tilpasset til behovet (fx skoler), og hvor der ikke er basis for rutebetjening, ønsker vi at udbygge den behovsstyrede flextrafik, og udbrede Den Samlede Rejse, der også er en indsats i denne forretningsplan.

Nordjyllands rygrad

Udkast

DET NORDJYSKE HOVEDNET

Når vi i vores rådgivning og planlægning fortsat giver høj prioritet til det Nordjyske Hovednet, er vi med til at sikre sammenhæng, optimal mobilitet og en region i balance. Ved at prioritere hovednettet højt får vi et stærkt transporttilbud, som kunderne kan regne med, og hvor busser og tog kører med en stabil og hyppig frekvens. Når Regionen, NT og Nordjyske Jernbaner overtager ansvaret for den regionale togdrift i 2017, vil det medføre markant flere togafgange og dermed styrke det Nordjyske Hovednet. Vi vil videre ad den vej. Senere kommer en højklasset busløsning i Aalborg, højhastighedstog, elektrificeringen af jernbanenettet og togbetjening af Aalborg lufthavn til at gøre det Nordjyske Hovednet endnu stærkere.

Sammenhængskraft styrkes

DET NORDJYSKE HOVEDNET

Det Nordjyske Hovednet bliver ét centralt tema i arbejdet med NT’s kommende trafikplan for 2017 – 2020. Med godkendelsen af Trafikplanen vil der blive fastlagt nogle retningslinjer for, hvordan NT, kommunerne og regionen bør udvikle og værne om bus- og togruter, der indgår i det Nordjyske Hovednet. Udover at være et stærkt planlægningsværktøj vil hovednettet blive brugt som kommunikationsværktøj over for borgere og virksomheder. NT’s trafikplan for 2017-2020 udarbejdes og godkendes i 2016.

Det næste store investeringsprojekt, som vil styrke mobiliteten via det Nordjyske Hovednet, bliver overtagelsen af regionaltogsdriften fra DSB, medio 2017.  

Løbende resultater

Mobilitet for alle

2

MOBILITET FOR ALLE

NT vil gøre det hurtigt og nemt for alle i Nordjylland at komme til og fra pligter, muligheder, fornøjelser og hinanden. Det er NT’s vision, at uanset hvor man befinder sig i regionen, skal der være en god adgang til Det Nordjyske Hovednet, som binder de større byer og trafikknudepunkter sammen i og ud af vores region. Konkret går visionen ud på at kunne tilbyde kørsel til et stoppested eller en togstation på hovednettet, hvor NT har sat et loft på både rejsetid og -pris. Rejsen vil foregå med bus, flextur eller én af de øvrige transportformer, som NT kommer til at arbejde med i fremtiden (delebil, delecykel, m.v.). 

Tættere på hinanden

MOBILITET FOR ALLE

De initiativer, der iværksættes med ”Mobilitet for alle”, vil betyde, at det Nordjyske Hovednet kommer mange flere nordjyder til gavn. Fordi man ikke længere behøver at bo i gå- eller cykelafstand fra et busstoppested eller en togstation for at kunne benytte den kollektive trafik. Det bliver ekstra godt at bo og virke i Nordjylland, for selv i den fjerneste landsby er man ikke ”langt ude”. Her taler vi for alvor om sammenhængskraft. 

 

Til gavn for hele Nordjylland

MOBILITET FOR ALLE

Løsninger og initiativer, der gør ”Mobilitet for alle” til virkelighed, bliver ét af de helt centrale temaer i arbejdet med NT’s trafikplan for 2017 – 2020. En vision om at binde tyndt befolkede landområder i Nordjylland sammen med et hovednet af bus- og togruter kræver, at de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland står sammen. Der skal opnås enighed om de forskellige elementer i visionen, bl.a.  hvilket loft for rejsetid og –pris frem til hovednettet, som skal gælde, og hvem der finansierer eventuelle merudgifter. 

NT’s trafikplan for 2017-2020 udarbejdes og godkendes i 2016 og vil indeholde en handlingsplan for forskellige indsatser omkring ”Mobilitet for alle”. 

Fra vision til virkelighed

Mobilitet som vejen til et bedre Nordjylland

3

MOBILITET SOM VEJEN TIL ET BEDRE NORDJYLLAND

NT vil være vejviser. Den der tager teten og rådgiver i alle spørgsmål om kollektiv trafik og sammenhængen til de mange andre emner, som de nordjyske kommuner og Regionen arbejder med, f.eks. udvikling af byer, byrum, landområder og attraktive bosætningssteder. Det vil vi, fordi en god og helhedsorienteret tilgang er med til at understøtte eller ligefrem skabe udvikling i Nordjylland – til glæde for borgerne. Både dem som bor i byen og dem som bor på landet. 

Med afsæt i vores erfaringer, viden og de store mængder data vi ligger inde med, vil vi sammen med vores  ejere udarbejde lokale, kollektive trafikplaner, der sikrer mest mulig mobilitet for pengene.

Genvej til et bedre Nordjylland

Sammen står vi over for en række strukturelle udfordringer de kommende år, hvor den demografiske udvikling og en øget urbanisering vil sætte de offentlige budgetter og nuværende prioriteringer under pres.

Omprioriteringer er uundgåelige, men fra politisk side er der stor åbenhed overfor nye idéer og tilgange, der kan skabe positive spiraler frem for det modsatte. Det er NT’s erfaring, at et øget administrativt og politisk fokus på den kollektive trafik åbner for nye muligheder og løsninger, der harmonerer fint med ønsket om vækst, trivsel og et bedre miljø. 

Nye tider, nye muligheder

MOBILITET SOM VEJEN TIL ET BEDRE NORDJYLLAND

Foto: GoMore

Det seneste år har NT deltaget i succesfulde trafikplans- projekter i flere nordjyske kommuner. En indsats, vi håber at kunne brede ud til de øvrige kommuner i regionen. Projekterne har fokus på ressourceanvendelse og transportløsninger (primært bus, tog og flextrafik) og munder ud i en lokal kollektiv trafikplan, der beskriver det serviceniveau og de transportløsninger, som fremover vil udgøre fundamentet for den kollektive trafik. 

Det er vores mål at have gennemført trafikplansprojekter hos alle vores ejere inden udgangen af 2018. 

Derudover vil vi opfordre kommuner, landsbyer, foreninger m.fl. til at indgå nye og forpligtende partnerskaber med os. Omkring forskellige forsøgsprojekter, hvor vi afprøver nye transportløsninger understøttet af bl.a. smartphones, lokale delebils-  eller samkørselsløsninger.

Fra vision til virkelighed

MOBILITET SOM VEJEN TIL ET BEDRE NORDJYLLAND

Foto: GoMore

Omstilling til mere grøn transport

4

OMSTILLING TIL MERE GRØN TRANSPORT

NT vil trække i den grønne førertrøje. Via vores erfaringer og rådgivning vil vi medvirke til at nedbringe udledningen af CO2 og andre miljøskadelige stoffer. Rådgivningen omfatter både skærpede miljøkrav til vores køretøjer og optimering af kørsel, hvor det er muligt i relation til kapacitet og behov. Vi vil sørge for, at flere kommuner får øjnene op for muligheder i centrale miljøpuljer, og at der løbende laves opgørelser for omstillingen til en mere grøn kollektiv transport i Nordjylland. NT vil desuden fortsat animere vores entreprenører til styring af brændstofforbruget bl.a. gennem bonusordninger.

Mere grøn transport

OMSTILLING TIL MERE GRØN TRANSPORT

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har en fælles politisk ambition om at gå foran i kampen for at mindske udledningen af CO2 og reducere klimaudfordringerne.

Den kollektive trafik er i sig selv en grøn transportform, da brændstofforbruget falder, jo flere der kører sammen. Arbejdet med at få folk til at vælge den kollektive trafik frem for hver deres bil er således en grøn indsats. Derudover vil NT’s rådgivning om de nyeste erfaringer og støtteordninger i relation til grønnere brændstofteknologier sætte endnu mere gang i omstillingen til grønnere transportformer. Alt dette vil bidrage til et grønnere Nordjylland. 

Bedre klima og miljø

OMSTILLING TIL MERE GRØN TRANSPORT

Omstilling til en mere grøn kollektiv transport er en kontinuerlig proces, der læner sig op ad de erfaringer, der gøres med forskellige drivmidler (el, gas, hybrid) rundt om i Danmark og i den øvrige verden. Inden for vores eget område anvendes biogas på rute 73 mellem Aalborg og Frederikshavn, og fra starten af 2016 indsættes to biogasbusser på bybusnettet i Frederikshavn.

I forbindelse med større udbud og i dialogen med vores entreprenører, samarbejdspartnere og ejere drøfter vi løbende muligheden for at anvende alternative og mere CO2-venlige drivmidler på NT’s ruter. Det er en afvejning af de økonomiske konsekvenser og de politiske ønsker og ambitioner. 

Omstilling hen ad vejen

MANGFOLDIGHED = BÅDE-OG

En tryg og god rejse for alle.

NT's mobilitetsindeks - hvor god er mobiliteten?

Én indgang for kunden, NT samler den kollektive trafik i Nordjylland.

Indsatser

Én indgang for kunden, NT samler den kollektive trafik i Nordjylland

Vi vil være den samlende aktør. Den, der sikrer sammenhæng og let adgang til den kollektive trafik.

 

En tryg og god rejse for alle

Gennem forenkling og forbedring vil vi gøre det attraktivt for flere at bruge den kollektive trafik.

 

NT's mobilitetsindeks - hvor god er mobiliteten?

Med et mobilitetsindeks vil vi tegne et billede af mobiliteten, som borgerne oplever den.

FAVNE MANGFOLDIGHEDEN

5

6

7

Én indgang for kunden, NT samler den kollektive trafik i Nordjylland

5

ÉN INDGANG FOR KUNDEN, NT SAMLER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I NORDJYLLAND

NT vil gøre det enkelt og overskueligt for kunderne at komme fra A til B uanset, om de kører med bus, tog, flextrafik eller en kombination. Sikre at hele rejsen hænger sammen og kan planlægges i et og samme klik. At køreplanerne er tænkt sammen, at toget ikke lige er kørt, når bussen er lidt forsinket, og at man kun skal henvende sig ét sted, når man har brug for råd og vejledning.

Det kræver, at vi arbejder med forbedringer inden for alle de trin på rejsen, som tilsammen udgør den totale oplevelse for kunden. Og at NT via markedsføring og kommunikation træder i karakter som den, der forbinder alle de kollektive transportformer i Nordjylland – og derigennem skaber både sammenhæng og sammenhængskraft.

Vi skaber sammenhæng

Alle erfaringer viser, at man ved at samle ansvaret for at kommunikere, koordinere og planlægge hos én aktør, opnår de bedste resultater i relation til at skabe et lettilgængeligt og sammenhængende transporttilbud. For kunderne bliver det NT, som skal stå på mål for både kvaliteten og udviklingen af den daglige transport. For kommuner, region og entreprenører bliver NT den samarbejdspartner, der skal sikre koordinationen mellem transportformer og et højt serviceniveau.

En samlende aktør

ÉN INDGANG FOR KUNDEN, NT SAMLER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I NORDJYLLAND

Inden for de kommende år vil der være to store investeringer, som NT for alvor skal sikre et godt udbytte af  i forhold til mobiliteten i Nordjylland.

 • I 2017 overtager Region Nordjylland, NT og Nordjyske Jernbaner den regionale togdrift fra DSB. Det vil betyde markant flere togafgange, hvilket er en gylden mulighed for at få flere nordjyder til at benytte sig af den kollektive trafik. Efter overtagelsen er det NT, som skal servicere de mange tusinde nordjyder, som hopper på toget for at komme på arbejde eller i skole. Deres rejse starter og slutter sjældent på togstationerne.Det bliver NT’s opgave at sikre, at togrejsen  hænger godt sammen med  de øvrige kollektive transportformer, der bringer passagererne til og fra stationerne.
   
 • Inden for de kommende år åbner en højklasset busløsning i Aalborg, hvilket også vil betyde flere brugere af den kollektive trafik. Igen kræves der planlægning og god sammenhæng mellem den nye busløsning, som binder Aalborg sammen fra øst til vest, og andre transportformer, der skal bringe kunderne til og fra den højklassede busløsning: Det Nordjyske Hovednet, bybusserne, flextrafik, delebiler, cykler, m.v.

Gyldne muligheder

ÉN INDGANG FOR KUNDEN, NT SAMLER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I NORDJYLLAND

En tryg og god rejse for alle

6

EN TRYG OG GOD REJSE FOR ALLE

Den tid er forbi, hvor man enten var til bil eller bus/tog. NT hylder mangfoldigheden og vil være der for alle. Gøre op med enten eller. Introducere den moderne ”mobilist”, der vælger både bilen og bussen – alt efter hvad der passer bedst den pågældende dag. Eller i den givne situation. Det kræver, at vi favner både ham, der tager bussen hver dag og hende, der kører med tog en gang om året. Foruden alle dem, der plejer at sværge til bilen. Nøgleordet er tryghed.

NT vil gøre flere trygge ved den kollektive trafik. Trygge ved at bussen går til tiden, at man kommer af ved det rigtige stoppested, at billetten dækker hele vejen, at chaufføren kører godt, og at man kan nå den bus eller det tog, der skal føre én videre på rejsen. Man skal føle sig hjemme i den kollektive trafik – på sikker grund.

Det vil kræve, at vi arbejder med tre forhold: forenkling, sammenhæng, kvalitet. Vi skal forenkle vores køreplaner samt billetterings- og prissystemer. Vi skal stå inde for den samlede rejse fra A til B. Og vi skal vise, at vores personale, stoppesteder, informationssystemer og køretøjer er lig med god service.

Man skal føle sig hjemme

En forenkling af ”systemerne” vil få flere til at opfatte bussen, toget og flextrafikken som et mere attraktivt transporttilbud. Supplerer vi dette med flere afgange og en garanteret sammenhæng mellem transportformerne, vil vi opleve en markant tilgang af både lejlighedsvise rejsende og nordjyder, der bruger os ofte.

Kollektiv = attraktiv

EN TRYG OG GOD REJSE FOR ALLE

De fleste store informations- og billetteringssystemer, som NT anvender i Nordjylland (f.eks. Rejseplanen og rejsekort) er udviklet i samarbejde med de øvrige trafikselskaber i Danmark. Det er der mange fordele ved. 

Grundholdningen hos landets trafikselskaber er, at der skal ske en forenkling af billetterings- og prissystemerne. Det går den rigtige vej. Vi arbejder for landsdækkende løsninger, og udviklingen kommer til at ske med små skridt ad gangen inden for en tidshorisont på 2 – 3 år.

Ét af de IT systemer, vi sammen med de andre trafikselskaber har under udvikling, understøtter et nyt koncept ved navn Den Samlede Rejse. Et værktøj, der gør det muligt at planlægge og bestille en samlet rejse fra A til B ved brug af forskellige transportformer (bus, tog og flextur) og betale hele rejsen med rejsekort. Vi forventer opstart af pilotprojekter i 2017.

Store planer, små skridt

EN TRYG OG GOD REJSE FOR ALLE

Den Samlede Rejse

NT's mobilitetsindeks - hvor god er mobiliteten?

7

NT'S MOBILITETSINDEKS - HVOR GOD ER MOBILITETEN?

NT vil ikke bare skabe god mobilitet i hele Nordjylland, vi vil også dokumentere, hvor godt det går. Gennem udvikling af et mobilitetsindeks, der fortæller, hvordan nordjyderne oplever deres mobilitet – i relation til det sted, de bor og hvilke behov/muligheder de har. I forhold til de politiske dagsordener omkring vækst, trivsel, miljø, bosætning m.v. er det afgørende, at nordjyderne føler sig mobile – ikke, om de kører på cykel, i bil, bus eller tog.
I NT’s nye mobilitetsindeks vil vi sætte fokus på, hvordan mobiliteten opleves i de forskellige bosætningsområder i regionen. Og i særdeleshed, hvilken rolle den kollektive trafik spiller for den oplevede mobilitet.
Hidtil har det overordnede mål for NT været en passagervækst på 2% om året – og det er det fortsat. Men med mobilitetsindekset ønsker vi at anskue væksten mere nuanceret. Ved bl.a. i vores målsætninger og budgetter i større udstrækning at tage højde for de forskellige forudsætninger, de enkelte områder (land, region, by, landsby) har for at skabe passagervækst. 
I mobilitetsindekset vil vi også inddrage målinger af andre faktorer, som påvirker kundernes oplevelse af den kollektive trafik.
Mobilitetsindekset vil NT udvikle i samarbejde med eksperter og kollegaer i branchen.

Mobilitet er mange ting

Et mobilitetsindeks er et værktøj, som skal bruges i dialogen med vores ejere, entreprenører og øvrige samarbejdspartnere. Som vil fortælle os, hvordan forskellige transportløsninger virker og ikke virker, hvor mange der bruger dem, hvordan borgerne oplever mobiliteten osv. Vi vil også få et billede af, om der er steder i regionen, hvor mobiliteten halter i forhold til de mål, vi har sat os, og de aftaler vi har indgået.

Med mobilitetsindekset får vi et godt grundlag for at træffe nye beslutninger eller justere vores mål.

Et effektivt værktøj

NT'S MOBILITETSINDEKS - HVOR GOD ER MOBILITETEN

NT har i flere år lavet både passagertællinger og kundetilfredshedsundersøgelser. Det nye mobilitetsindeks vil i stor udstrækning basere sig på disse. Men der vil være tale om en ny og mere enkel form, der er lettere at forholde sig til for både ejere, samarbejdspartnere og offentligheden.

Mobilitetsindekset vil udvikle sig over tid i takt med, at nye undersøgelser og dataindsamling iværksættes.

Vi forventer at kunne præsentere første version af mobilitetsindekset i foråret 2017.

Et klarere billede

NT'S MOBILITETSINDEKS - HVOR GOD ER MOBILITETEN

STYRKE PARTNERSKABER

Fra samarbejde

til partnerskab

Favne nye services
og transporttilbud

Bedre og mere effektiv drift

Indsatser

Fra samarbejde til partnerskab

Vi vil styrke og udvikle relationen til vores entreprenører ved hjælp af en ny NT partnerskabsstrategi.

 

Favne nye services og transporttilbud

Vi vil udvide NT’s samarbejdsrelationer til også at omfatte transporttilbud som taxi, delebiler, delecykler m.v. – og understøtte dette med digitale værktøjer.

 

Bedre og mere effektiv drift

Vi vil effektivisere brugen af de samlede ressourcer i den kollektive trafik – og derved opnå gevinster hos både  os selv og vores entreprenører.

STYRKE PARTNERSKABER

8

9

10

Fra samarbejde

til partnerskab

8

FRA SAMARBEJDE TIL PARTNERSKAB

NT vil fortsat udvikle den forretningsmodel, som ligger til grund for vores kerneopgave: at koordinere offentlige transporttilbud og indkøbe driften heraf. Forretningsmodellen er baseret på udlicitering, hvor NT som indkøber har to grundlæggende interesser:

 • at skabe en sund konkurrence om de udbudte opgaver
 • at den leverede transportservice har en høj kvalitet og en attraktiv pris

 

For at forbedre og udvikle vores service har NT de seneste år indgået partnerskaber med flere private leverandører på busområdet. Kundeundersøgelser viser, at resultatet har styrket NT’s i forvejen stærke brand, der kendetegnes ved pålidelighed, tiltro og ansvarsfølelse.

NT vil udarbejde en partnerskabsstrategi, der sigter efter mere forpligtende partnerskaber med nuværende entreprenører (bus, tog og flextrafik), men også med private udbydere af nye transportprodukter (f.eks. dele-biler). Desuden vil vi etablere et tættere samarbejde med øvrige regionale infrastrukturaktører, som kan være med til at sikre bedre mobilitet i Nordjylland, f.eks. havne, lufthavne, energiselskaber og bredbåndsselskaber.

Partnerskaberne skal bygge på en fælles vision og en vis sandsynlighed for, at der kan opnås en ”win-win” situation. En partnerskabsaftale skal være baseret på gensidig tillid og åbenhed om deltagernes forventninger til partnerskabet.

Ny partnerskabsstrategi

FRA SAMARBEJDE TIL PARTNERSKAB

NT har gode erfaringer med gensidigt forpligtende aftaler oven på de traditionelle kunde-leverandør aftaler. Det har bl.a. udmøntet sig i fælles udviklingsprojekter med fokus på uddannelse af chauffører, kundetilfredshed m.v. Evalueringen af disse projekter viser, at de involverede chauffører leverer en bedre service til vores kunder.

Strategien om partnerskabsaftaler skal give en saltvandsindsprøjtning til udviklingen af en endnu bedre kollektiv trafik på alle områder. Gøre det klart, hvem der har ansvar for hvad, og hvad de enkelte partnere kan bidrage med.

Partnerskaber virker

Arbejdet med partnerskabsstrategien vil blive igangsat primo 2016 og forventes godkendt i efteråret 2016. Sammen med strategien vil vi fremlægge en handlingsplan samt konkrete udviklingsprojekter.

Det er vores erfaring, at partnerskaberne bedst kommer til udfoldelse og står sin prøve gennem konkrete projekter.

Lad os prøve det af

FRA SAMARBEJDE TIL PARTNERSKAB

Favne nye services

og transporttilbud

9

FAVNE NYE SERVICES OG TRANSPORTTILBUD

De nyeste trends peger på, at delebilsordninger og privat samkørsel for alvor er ved at få fat. Udviklingen drives af deleøkonomien og nye tekniske løsninger på bl.a. mobile platforme. Vi ønsker i højere grad at have ”adgang” frem for ”ejerskab”, og nye digitale løsninger gør os uafhængige. NT vil udvikle og afprøve partnerskaber med leverandører, foreninger og andre, der kan tilbyde private transporttilbud som delebiler, delecykler, taxi og samkørselsordninger. På basis af dem vil vi udvikle et koncept for lettilgængelige, bæredygtige og trygge transporttilbud, der forstærker nordjydernes oplevelser af mobilitet – både i byen og på landet. NT vil forsøge at skabe synergi mellem nye og ”gamle” aktører i bestræbelserne på at skabe god mobilitet. NT vil tilstræbe, at de nye partnerskaber understøttes af digitale værktøjer, hvor kunderne på en let og overskuelig måde tilbydes en vifte af transportmuligheder i relation til deres aktuelle behov.

Nye medspillere

De nyeste trends peger på, at delebilsordninger og privat samkørsel for alvor er ved at få fat. Udviklingen drives af to stærke kræfter:

 1. Et ønske om at have ”adgang til” fremfor at ”have ejerskab”
 2. Udbredelsen af smartphones/tablets og en åben datapolitik


De nye transporttilbud spås en fremtid både i byen og på landet, dog i forskellige varianter. Nogle forretningsmodeller er baseret på delebiler købt til formålet, andre på deling eller udlejning af almindelige private biler – herunder også samkørsel.

NT vil forsøge at skabe synergi mellem nye og ”gamle” aktører i bestræbelserne på at skabe god mobilitet. Et  digitalt værktøj , der kombinerer eksisterende og nye transporttilbud, vil være banebrydende i DK og et stort skridt mod en mere tilgængelig og attraktiv kollektiv trafik.

I takt med tiden

FAVNE NYE SERVICES OG TRANSPORTTILBUD

I december 2015 godkendte Rejseplanens bestyrelse at NT, som et pilotprojekt, må udvikle en variant af Rejseplanen, hvori der indbygges private transporttilbud i Rejseplanen. Når pilotprojektet er afsluttet om 2-3 år beslutter de øvrige parter i Rejseplanen, om de private transporttilbud skal integreres i den landsdækkende version af Rejseplanen.

I den Nordjyske Rejseplanlægger er ambitionen, at vi vil formidle rejsemuligheder med de transportformer som allerede er en del af Rejseplanen (tog og bus) men også helt nye transporttilbud som taxi, flextur, dele-biler og samkørsel.

Et rejseforslag kan i den nye rejseplanlægger bestå af dét, som vi kender fra Rejseplanen i dag, en bus og/eller en togtur, men også kombinationer, hvor flexture, delebiler, taxiture eller samkørsel indgår.

Udviklingen af den nye rejseplanlægger vil betyde, at NT indgår helt nye samarbejdsrelationer med eksisterende samarbejdspartnere, f.eks. taxi, men også samarbejder med nye udbydere af private transporttilbud som f.eks. samkørselsordningen GoMore.  

Vi er allerede i gang

FAVNE NYE SERVICES OG TRANSPORTTILBUD

Bedre og mere effektiv drift

10

BEDRE OG MERE EFFEKTIV DRIFT

NT vil som led i den nye partnerskabsstrategi sikre en endnu bedre udnyttelse af de ressourcer, som anvendes i hele ”systemet”. Af de medarbejdere, køretøjer og kompetencer, der indgår i den daglige drift, og som ud fra et helhedsperspektiv ikke anvendes optimalt. Denne effektivisering, forventer vi, vil komme både NT’s ejere og NT’s entreprenører til gode. Listen af mulige områder for effektivisering er formentlig lang, så vi vil i første omgang afdække, hvor frugterne hænger lavest, og hvor der er behov for en nærmere analyse og mere tid. Her er tre eksempler på effektiviseringsidéer, som vil indgå i arbejdet:

 • Samspillet mellem den fleksible flextrafik og den rutebundne bus- og togdrift. Hvordan kan ledige flextrafikvogne bruges til afhjælpning af pludseligt opståede driftsproblemer i bus- og togtrafikken (svigtende korrespondancer m.v.).
 • Fælles driftsovervågning på tværs af bus, tog og flextrafik. Vil en fælles driftscentral kunne sikre bedre sammenhæng og en god håndtering af uforudsete hændelser?
 • Opsyn med stoppesteder, terminaler m.m. Hvordan kan vi være hinandens øjne og hænder i bestræbelserne på at gøre den kollektive trafik til et helstøbt produkt af høj kvalitet?

Til glæde for os alle

BEDRE OG MERE EFFEKTIV DRIFT

NT har en stor interesse i et attraktivt transportmarked, der tiltrækker og giver adgang til nye leverandører. Et transportmarked, hvor virksomhederne får forrentet deres investeringer på et rimeligt niveau – i et langsigtet perspektiv. Ved at indgå i effektiviseringsprojekter med vores mange entreprenører, gør NT markedet for kollektiv transport mere attraktivt uden ekstraomkostninger. Også i tilfælde hvor gevinsten primært tilfalder entreprenøren. Projekter, som medfører, at vi samlet set opnår en bedre udnyttelse af de disponerede ressourcer, er et win-win projekt – og værd at forfølge.

Sammen er vi bedre

Samarbejdet om effektivisering er startet og vil fremover blive intensiveret. Således vil vi senest i foråret 2016 gå i dialog med vores forskellige entreprenørgrupper om mulige effektiviseringsprojekter. Derefter vil vi præsentere en samlet plan og prioritering af projekterne – ud fra devisen om at høste de lavesthængende frugter først.

Dialog og effektivisering

BEDRE OG MERE EFFEKTIV DRIFT

OPSAMLING

OPSAMLING

NT skal søge mod partnerskab som samarbejdsmodel med fokus på ressourceoptimering, fælles udvikling og win-win.

NT er (stadig) ambitiøse og ønsker at bidrage til vækst, trivsel og et bedre miljø.

NT besidder et stort potentiale:

 

 • Store investeringer er på vej.
 • Nye private transporttilbud står i kø for at blive integreret og formidlet af NT. Lad os komme i gang med at prøve det af.
 • 3/4 af alle nordjyder bruger NT. Vi skal gøre det let for dem at rejse kollektivt og lære dem at tænke "både-og", i steder for "enten-eller".