Valon luonne

Eri aikojen tutkijoita on askarruttanut valon luonne...

Valo koostuu hiukkasista

Valo on aaltoliikettä

Valo on aaltoliikettä

Valon luonne

Valolla on samoja ominaisuuksia kuin aaltoliikkeellä 

(esim. taittuminen, diffraktio).

Toisaalta valolla on samoja ominaisuuksia kuin suoraviivaisesti etenevällä hiukkasella (esim. liikemäärä).

Aaltohiukkasdualismi

samat

ominaisuudet

yleisesti

Valon luonne

Valon nopeus tyhjiössä on kaiken informaation etenemisnopeuden 
yläraja (c = 299 792 458 m/s).

Valo ei tarvitse väliainetta edetäkseen!

Aaltoliikkeen perusyhtälö

c=f\lambda

Sähkömagneettinen aaltoliike etenee tyhjiössä valon nopeudella.

c=f\lambda

Sähkömagneettinen aaltoliike

  • Sähkömagneettinen aalto syntyy, kun varattu hiukkanen värähtelee.
c=f\lambda
  • Sähkömagneettisessa aaltoliikkeessä sähkökenttä ja magneettikenttä värähtelevät kohtisuorasti aallon etenemissuuntaa vastaan.

Sähkömagneettisen säteilyn spektri

 EM_spectrum.svgZedh derivative work: Ykstoinen (talkEM_spectrum.svg

The spectrum of electromagnetic radiation in Finnish

Sähkömagneettinen aalto syntyy, kun varattu hiukkanen värähtelee.