Atomi

Aine koostuu molekyyleista ja atomeista.

Molekyyli on kahden tai useamman atomin yhteenliittymä.

Atomi koostuu ytimestä ja elektronipilvestä.

Ydin koostuu                     ja neutroneista.

Elektronipilvi koostuu elektroneista.

Yksi tapa mallintaa elektronipilveä 

on elektronikuoret.

Ydin

Elektronikuori

protoneista

Atomi

Ydin pysyy kasassa johtuen vahvasta vuorovaikutuksesta.

Atomi pysyy kasassa johtuen sähkömagneettisesta vuorovaikutuksesta.

Ydin

Elektronikuori

Ioni

Ioni on atomi, joka on ottanut vastaan tai luovuttanut 

Ydin

Elektronikuori

Atomi on varaukseton, koska atomissa on yhtä monta                 ja 

protonia

elektronia.

elektroneja.

Ionilla on joko positiivinen tai negatiivinen varaus.

Aineen olomuodot

Kiinteä

Aineen kiinteässä olomuodossa sen rakenneosat

  • sidottuja tiettyihin tasapainoasemiin.
  • värähtelevät tasapainoasemiensa suhteen.

 

Kiinteä aine pitää muotonsa astiassa jos paine ja lämpötila eivät muutu.

Aineen olomuodot

Neste

Aineen nestemäisessä olomuodossa sen rakenneosat

  • löyhästi sitoutuneita toisiinsa.
  • pääsevät liikkumaan toistensa ohi.
  • törmäilevät toisiinsa

Neste ottaa astian muodon.

Aineen olomuodot

Kaasu

Aineen kaasumaisessa olomuodossa sen rakenneosat

  • liikkuvat vapaasti
  • vuorovaikuttavat toisiinsa                vain törmäysten kautta.
  • rakenneosien välinen etäisyys suuri.

 

 

Kaasu ottaa koko astian tilavuuden.