Lämpö

Makrotasolla lämpö tarkoittaa lämpötilaerosta johtuvaa energian siirtymistä korkeammassa lämpötilassa olevasta aineesta alemmassa lämpötilassa olevaan aineeseen.

Makrotasolla

Q.
[Q]=1 \text{ J}.

Lämpöenergian

tunnus on

Lämpöenergian yksikkö on

Kuuma

Kylmä

luovuttaa energiaa

vastaanottaa

energiaa

energiaa siirtyy

Lämpö

Mikrotasolla on lämpö aineen rakenneosasten lämpöliikkeeseen liittyvän energian (terminen energia) siirtymistä.

Mikrotasolla

Kuumemman aineen rakenneosasten lämpöliike hidastuu.

Kylmemmän aineen rakenneosasten lämpöliike nopeutuu.

Kuumempi aine luovuttaa energiaa kylmemmälle.

Kuuma

Kylmä

energiaa siirtyy

Jääpala laitetaan kalorimetriin, jossa on vettä.

Tarkastele  tilannetta lämpöenergian näkökulmasta.

Esimerkki

Ratkaisu

1) Vesi luovuttaa lämpöenergiaa jääpalalle.

2) Vesi kylmenee ja sen sisäenergia pienenee.

5) Jääpala sulaa kokonaan ja lämpötilaerot jääpalan ja veden välillä tasoittuvat.

6) Jos systeemi, joka koostuu jääpalasta ja vedestä oletetaan eristetyksi, niin veden     luovuttama energia on yhtä suuri kuin jääpalan vastaanottama energia.

3) Jääpala vastaanottaa lämpöenergiaa vedeltä.

4) Jääpala lämpenee ja sen sisäenergia kasvaa.

energiaa siirtyy

Kuuma

Kylmä

Q_{\text{luovutettu}}=Q_{\text{vastaanotettu}}