Mitä tapahtuu, kun tilavuus muuttuu?

Mitä tapahtuu, kun lämpötila muuttuu?

Mitä tapahtuu, kun ainemäärä muuttuu?

Kineettinen kaasuteoria

  1. Kaasut koostuvat pienistä, pistemäisistä rakennesosasista, joita ovat atomit ja molekyylit. 

  2. Rakenneosaset ovat jatkuvassa satunnaisessa liikkeessä, joka on nopeaa ja suoraviivaista.

  3. Rakenneosasten keskimääräinen liike-energia riippuu lämpötilasta: mitä suurempi lämpötila, sitä nopeammin rakenneosat liikkuvat.

Kineettinen kaasuteoria

  1. Rakenneosaset törmäilevät toisiinsa ja astian seiniin. Törmäykset ovat täysin kimmoisia. Rakenneosasten yhteinen liikemäärä ja liike-energia säilyvät törmäyksissä.

  2. Rakenneosaset eivät vuorovaikuta toistensa kanssa muutoin kuin törmätessään.

  3. Kaasun käytettävissä oleva tilavuus on paljon suurempi kuin kaasun rakenneosasten tilavuus.