Lämpötila

Aineen lämpötila on makroskooppinen suure, jota voidaan mitata lämpömittarilla.

Aineen rakenneosien etenemis-, pyörimis- ja värähtelyliikettä kutsutaan lämpöliikkeeksi 

Suuri keskimääräinen lämpöliikkeen liike-energia.

Korkea lämpötila

Pieni keskimääräinen lämpöliikkeen liike-energia

Matala lämpötila

Makrotaso

Mikrotaso

Lämpötila-asteikot

Celsius-asteikko on määritelty veden sulamis- ja kiehumispisteen mukaan.

Kelvin-asteikko on määritelty veden kolmoispisteen mukaan ja absoluuttisen nollapisteen mukaan.

0 \ ^\circ \text{C}
0 C0 \ ^\circ \text{C}
100 \ ^\circ \text{C}
100 C100 \ ^\circ \text{C}
273,16 \text{ K}= 0,01 \ ^{\circ}\text{C}
273,16 K=0,01 C273,16 \text{ K}= 0,01 \ ^{\circ}\text{C}
0 \text{ K}= -273,15 \ ^{\circ}\text{C}
0 K=273,15 C0 \text{ K}= -273,15 \ ^{\circ}\text{C}

Lämpötila-asteikot

Absoluuttinen nollapiste on matalin lämpötila, joka voidaan saavuttaa.

Absoluuttisessa nollapisteessa atomien lämpöliike on kokonaan lakannut

0 \text{ K}= -273,15 \ ^{\circ}\text{C}
0 K=273,15 C0 \text{ K}= -273,15 \ ^{\circ}\text{C}

Lämpötila-asteikot

T(\text{K})=t(^\circ \text{C})+273,15
T(K)=t(C)+273,15T(\text{K})=t(^\circ \text{C})+273,15
T_1=(0+273,15) \text{ K} =273,15\text{ K}
T1=(0+273,15) K=273,15 KT_1=(0+273,15) \text{ K} =273,15\text{ K}
T_2=(100 \ +273,15) \text{ K}= 373,15 \text{ K}
T2=(100 +273,15) K=373,15 KT_2=(100 \ +273,15) \text{ K}= 373,15 \text{ K}

Veden sulamis- ja kiehumipiste.

Absoluuttinen nollapiste

t_1=(0-273,15)^\circ \text{C}=-273,15^\circ\text{C}
t1=(0273,15)C=273,15Ct_1=(0-273,15)^\circ \text{C}=-273,15^\circ\text{C}
t(^\circ \text{C})=T(\text{K})-273,15
t(C)=T(K)273,15t(^\circ \text{C})=T(\text{K})-273,15

Lämpötila-asteikot

\Delta T = T_2 - T_1
ΔT=T2T1\Delta T = T_2 - T_1
\Delta T= (t_2+273,15) - (t_1+273,15)
ΔT=(t2+273,15)(t1+273,15)\Delta T= (t_2+273,15) - (t_1+273,15)
\Delta T= t_2+273,15 - t_1 - 273,15
ΔT=t2+273,15t1273,15\Delta T= t_2+273,15 - t_1 - 273,15
\Delta T=t_2-t_1
ΔT=t2t1\Delta T=t_2-t_1
\Delta T=\Delta t
ΔT=Δt\Delta T=\Delta t

Huom.

Lämpötilan muutos kelvinasteina on yhtä suuri kuin celsiusasteina.