MItä on energia?

Kyky tehdä työtä

Kyky lämmittää 

Kyky luoda järjestystä

Energia on jotakin mikä säilyy, vaikka se siirtyisi tai muuttaisi muotoaan.

MItä on energia?

Energian säilymislaki

VakioVoiman tekemä työ

\overline{G}
G\overline{G}
\overline{N}
N\overline{N}
\overline{F}
F\overline{F}
\overline{G}
G\overline{G}
\overline{N}
N\overline{N}
s
ss

Voiman F tekemä työ W, kun laatikkoa työnnetään matka s on

W=F\cdot s
W=FsW=F\cdot s
[W]=1 \text{ N} \cdot 1 \text{ m} = 1 \text{ Nm} = 1 \text{ J}
[W]=1 N1 m=1 Nm=1 J[W]=1 \text{ N} \cdot 1 \text{ m} = 1 \text{ Nm} = 1 \text{ J}

Voiman tekemä työ

W

(x, F) -kuvaajan fysikaalinen pinta-ala on voiman tekemä työ

Voiman tekemä työ

Voiman tekemä työ

W_1= 0,25 \text{ J}.
W1=0,25 J.W_1= 0,25 \text{ J}.
W_1=0,5 \text{ m} \cdot 0,5 \text{ N}
W1=0,5 m0,5 NW_1=0,5 \text{ m} \cdot 0,5 \text{ N}

Yhtä ruutua vastaava työ on

Kokonaisten ruutujen lukumäärä on 33.

Vajaita ruutuja on 26.

W_{kok}=(33 + \frac{26}{2})\cdot 0,25 \text{ J} \approx 12 \text{ J}
Wkok=(33+262)0,25 J12 JW_{kok}=(33 + \frac{26}{2})\cdot 0,25 \text{ J} \approx 12 \text{ J}

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vajaat ruudut laskettiin puolikkaina

Esimerkki

Levossa olevaa laatikkoa, jonka massa on 20 kg, vedetään kuuden metrin pituinen matka liukkaalla alustalla vakiovoimalla. 

Kuinka suuri  on laatikkoon tehty työ?

Kuinka suuren nopeuden laatikko saavuttaa vedon aikana?*

a)

b)

Ratkaisu a-kohtaan

Voiman tekemä työ on (x, F)-kuvaajan fysikaalinen pinta-ala.

W=F \cdot s
W=FsW=F \cdot s
W=3,5 \text{ N} \cdot 6,0 \text{ m}
W=3,5 N6,0 mW=3,5 \text{ N} \cdot 6,0 \text{ m}
W=21 \text{ J}
W=21 JW=21 \text{ J}

W

Ratkaisu b-kohtaan*

Voiman tekemä työ on yhtäsuuri kuin laatikon liike-energian muutos eli 

\overline{G}
G\overline{G}
\overline{N}
N\overline{N}
\overline{F}
F\overline{F}
\overline{v}_1
v1\overline{v}_1
\overline{G}
G\overline{G}
\overline{N}
N\overline{N}
\overline{v}_0=0 \text{ m/s}
v0=0 m/s\overline{v}_0=0 \text{ m/s}
W=\Delta E_k.
W=ΔEk.W=\Delta E_k.
W=\Delta E_k
W=ΔEkW=\Delta E_k
W=\dfrac{1}{2}mv_1^2- \dfrac{1}{2}mv_0^2
W=12mv1212mv02W=\dfrac{1}{2}mv_1^2- \dfrac{1}{2}mv_0^2
=0
=0=0
W=\dfrac{1}{2}mv_1^2
W=12mv12W=\dfrac{1}{2}mv_1^2
||:\frac{1}{2}m
:12m||:\frac{1}{2}m
\dfrac{2W}{m}=v_1^2
2Wm=v12\dfrac{2W}{m}=v_1^2
||\sqrt{}
||\sqrt{}
v_1=\sqrt{\dfrac{2W}{m}}
v1=2Wmv_1=\sqrt{\dfrac{2W}{m}}
v_1=\sqrt{\dfrac{2\cdot 21 \text{ J}}{20 \text{ kg}}}
v1=221 J20 kgv_1=\sqrt{\dfrac{2\cdot 21 \text{ J}}{20 \text{ kg}}}
v_1 \approx 1,4 \text{ m/s}
v11,4 m/sv_1 \approx 1,4 \text{ m/s}