Resonanssi

Resonanssi

Ominaistaajuus on systeemin luontainen värähtelytaajuus.

\color{CornflowerBlue}f=\dfrac{1}{T}, \text{ jossa } T=2 \pi \sqrt{\dfrac{m}{k}}
f=1T, jossa T=2πmk\color{CornflowerBlue}f=\dfrac{1}{T}, \text{ jossa } T=2 \pi \sqrt{\dfrac{m}{k}}

Ilmiö, jossa värähtelijä saa toisen värähtelijän värähtelemään tämän ominaistaajuudella kutsutaan resonanssiksi.

Lasi ottaa vastaan mekaanista energiaa ominaistaajuudellaan, jolloin lasin värähtelyn amplitudi kasvaa kunnes lasi lopulta rikkoutuu.

Resonanssi