Mekaaninen aaltoliike

Kiinteässä aineessa aineen      

                      ovat kytkettyjä toisiinsa.

Värähtelevä rakenneosanen siirtää energiaa läheisille rakenneosille niiden keskinäisen kytkennän ansiosta.

rakenneosat

Mekaaninen aaltoliike

Mekaanisessa aaltoliikkeessä aalto etenee aineen rakenneosien keskinäisen vuorovaikutuksen seurauksena.

Mitä voimakkaampi 

rakenneosien keskinäinen kytkentä on, niin sitä

nopeammin aaltoliike etenee väliaineessa.

Mekaaninen aaltoliike

Ääni

Ääni on pitkittäistä mekaanista aaltoliikettä, joka etenee ilmassa painevaihteluina.

Ääni

Äänellä on kaikki aaltoliikkeen yleiset ominaisuudet mm.

  • aaltoliikkeen perusyhtälö
  • heijastuminen, taittuminen
  • diffraktio, interferenssi
  • taittumislaki

Kaikki mekaanisen aaltoliikkeen ominaisuudet ovat voimassa myös äänellä!