Harmoninen värähtelijä

Harmonisen voiman aiheuttamaa liikettä kutsutaan harmoniseksi värähdysliikkeeksi.

Harmonisen värähtelijän jaksonaika

T=2 \pi \sqrt{\dfrac{m}{k}}
T=2πmkT=2 \pi \sqrt{\dfrac{m}{k}}

HUOM!

Jaksonaika ei riipu Amplitudista!

Heiluri

Heilurin liike on likimain harmonista liikettä, kun heilahduskulma on pieni ja heilurin punnus raskas.

Heilurin jaksonajaksi saadaan johdettua

T=2 \pi \sqrt{\dfrac{l}{g}}
T=2πlgT=2 \pi \sqrt{\dfrac{l}{g}}

HUOM!

Jaksonaika riippuu vain heilurin pituudesta!

Rata, Nopeus ja kiihtyvyys

Nopeus

  • suurimmillaan tasapainoaseman kohdalla
  • pienimmillään ääriasennossa

Kiihtyvyys

  • suurimmillaan ääriasennossa
  • pienimmillään tasapainoasemassa.