Fysiikan ylioppilaskoe S2014

Ratkaisu

Kirjataan lähtöarvot

\omega
ω
r\color{White}{=0,14 \text{ m}}
r=0,14 m
r
r
d
d
d=0,015 \text{ m}
d=0,015 m
s
s
s=0,25 \text{ m}
s=0,25 m
\rho=1360 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}
ρ=1360m3kg
p_r=3500 \text{ Pa}
pr=3500 Pa

Tarkastellaan sinisellä merkittyä hunajakerroksen osaa.

m=\rho V
m=ρV
m=\rho Ad
m=ρAd
\omega
ω
\overline{v}
v
r
r

Oletetaan, että linko on tasaisessa pyörimisliikkeessä, jolloin tarkasteltava hunajakennon osanen on tasaisessa ympyräliikkeessä.

\overline{N}
N
\overline{a}_n
an

Newtonin 2. lain mukaan

\sum \overline{F}=m\overline{a}
F=ma
\color{Salmon}{\overline{N}}=m\color{Goldenrod}{\overline{a}_n}
N=man
\color{Salmon}{N}=m\dfrac{\color{CornflowerBlue}v^2}{r}
N=mrv2

Hunajakennon osaseen kohdistuva paine

p=\dfrac{\color{Salmon}N}{A}
p=AN

, josta

\color{Salmon}N=pA
N=pA
\omega
ω
\overline{v}
v
r
r
\overline{N}
N
\overline{a}_n
an
\color{Salmon}{N}=m\dfrac{\color{CornflowerBlue}v^2}{r}
N=mrv2
N=pA
N=pA
m=\rho Ad
m=ρAd
pA=\rho A d\dfrac{\color{CornflowerBlue}v^2}{r}
pA=ρAdrv2
pr=\rho d\color{CornflowerBlue}v^2
pr=ρdv2
\color{CornflowerBlue}v^2=\dfrac{pr}{\rho d}
v2=ρdpr
\color{CornflowerBlue}v=\sqrt{\dfrac{pr}{\rho d}}
v=ρdpr
\cdot \dfrac{r}{A}
Ar
: \rho d
:ρd
\sqrt{}

Selvitetään hunajakennon osasen ratanopeus.

\omega
ω
\overline{v}
v
r
r
\overline{N}
N
\overline{a}_n
an
\color{CornflowerBlue}v=\sqrt{\dfrac{pr}{\rho d}}
v=ρdpr

Hunajakenno kestää 3500 Pa suuruisen paineen, joten rajatilanteessa ratanopeudeksi saadaan

\color{CornflowerBlue}v=\sqrt{\dfrac{3500 \text{ Pa}\cdot 0,14 \text{ m}}{1360 \text{ kg/m}^3 \cdot 0,015 \text{ m}}}
v=1360 kg/m30,015 m3500 Pa0,14 m
\color{CornflowerBlue}v=\sqrt{\dfrac{3500 \text{ Pa}\cdot 0,14 \text{ m}}{1360 \text{ kg/m}^3 \cdot 0,015 \text{ m}}}
v=1360 kg/m30,015 m3500 Pa0,14 m
\color{CornflowerBlue}v \approx 4,901 \text{ m/s}
v4,901 m/s
\omega
ω
\overline{v}
v
r
r
\overline{N}
N
\overline{a}_n
an
\color{CornflowerBlue}v=\omega r
v=ωr

Muutetaan ratanopeus kierrosnopeudeksi

\omega = 2 \pi n
ω=2πn
\color{CornflowerBlue}v=2 \pi n r
v=2πnr
:2 \pi r
:2πr
n=\dfrac{\color{CornflowerBlue}v}{2\pi r}
n=2πrv
n=\dfrac{4,901 \text{ m/s}}{2\pi \cdot 0,14 \text{ m}}
n=2π0,14 m4,901 m/s
n \approx 5,57 \frac{1}{\text{s}}
n5,57s1
n \approx 330 \frac{1}{\text{min}}
n330min1

Vastaus:

Linkoa voidaan pyörittää enintään 330 kierrosta minuutissa siten, että kenno ei rikkoudu.

Fysiikan ylioppilaskoe S2011

Ratkaisu a-kohtaan

Piirretään teräskuulan voimakuvio.

Kun kuula on irronnut tapista, niin kuulaan vaikuttaa ainoastaan pinnan tukivoima ja paino.

(Kitka jätetään huomioimatta)

Ratkaisu b-kohtaan

Kirjataan lähtöarvot

\color{CornflowerBlue}\alpha=25^{\circ}
α=25
r=0,32 \text{ m}
r=0,32 m

Oletetaan, että kuula on tasaisessa ympyräliikkeessä

Newtonin 2. lain mukaan

\sum \overline{F}=m\color{Goldenrod}{\overline{a}_n}
F=man

Jaetaan voimatarkastelu x- ja y-suuntiin.

\sum \overline{F}_y=\overline{0}
Fy=0
\color{Salmon}{\overline{N}_y}+\color{Salmon}{\overline{G}}=\overline{0}
Ny+G=0
\color{Salmon}{N_y} = \color{Salmon}G
Ny=G
\color{Salmon}N \cos \color{CornflowerBlue}\alpha = \color{Salmon}G
Ncosα=G
\color{Salmon}N \cos \color{CornflowerBlue}\alpha =\color{Salmon} G
Ncosα=G
\color{Salmon}N = \dfrac{mg}{\cos \color{CornflowerBlue}\alpha}
N=cosαmg
\sum \overline{F}_x=m\color{Goldenrod}{\overline{a}_n}
Fx=man
\color{Salmon}{\overline{N}_x}=m\color{Goldenrod}{\overline{a}_n}
Nx=man
\color{Salmon}N \sin \color{CornflowerBlue}\alpha=m\dfrac{v^2}{r}
Nsinα=mrv2
a_n = \dfrac{v^2}{r}
an=rv2
N = \dfrac{mg}{\cos \alpha}
N=cosαmg
\dfrac{mg}{\cos \color{CornflowerBlue}\alpha} \sin \color{CornflowerBlue}\alpha=m\dfrac{v^2}{r}
cosαmgsinα=mrv2
mg \tan\color{CornflowerBlue}\alpha=m\dfrac{v^2}{r}
mgtanα=mrv2
mg \tan\color{CornflowerBlue}\alpha=m\dfrac{v^2}{r}
mgtanα=mrv2
:m
:m
g \tan\color{CornflowerBlue}\alpha=\dfrac{v^2}{r}
gtanα=rv2
\cdot r
r
g r\tan\color{CornflowerBlue}\alpha=v^2
grtanα=v2
v=\sqrt{g r\tan\color{CornflowerBlue}\alpha}
v=grtanα
v=\sqrt{g r\tan\color{CornflowerBlue}\alpha}
v=grtanα

Sijoitetaan lukuarvot

v=\sqrt{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,32 \text{ m}\cdot \tan 25^{\circ}}
v=9,81 m/s20,32 mtan25
v \approx 1,2099 \text{ m/s}
v1,2099 m/s

Ratkaistaan kulmanopeus

v=\omega r, \text{ josta } \omega=\dfrac{v}{r}
v=ωr, josta ω=rv
\omega = \dfrac{1,2099 \text{ m/s}}{0,32 \text{ m}}
ω=0,32 m1,2099 m/s
\approx 3,8 \text{ rad/s}
3,8 rad/s

Vastaus:

Irtoamishetkellä kulmanopeus on noin 3,8 rad/s.