Sisältö

 • Johdanto
 • Ylioppilaskirjoitukset yleisesti
 • Laskinuudistus K2012
 • Laskinohje K2016
 • Rakennemuutos K2016
 • LOPS2015 S2016
 • Sähköinen ylioppilaskoe K2019
 • LOPS2021 S2021

Ylioppilaskirjoitukset

Lähde: Koulutuksen kansallinen arviointikeskus, Lukiopedagogiikka 2009

Mikä ohjaa opiskelua?

Ylioppilaskirjoitukset

Pakolliset aineet (4 kpl)

 • Äidinkielen koe (suomi / ruotsi)

           Kolme seuraavista, siten että vähintään yksi pitkä

 • A-kieli
 • B-kieli
 • matematiikka
 • reaaliaineen koe  ƒ

Ylimääräiset (n kpl)

 

Ylioppilaskirjoitukset

Olemme havainneet, että pitkän matematiikan opiskelijat pelaavat yhä enemmän varman päälle ja kirjoittavat lyhyen matematiikan. Se taas huonontaa lyhyen matematiikan opiskelijoiden mahdollisuuksia pärjätä yo-kirjoituksissa, Scheinin arvio.

Ylioppilaskirjoitukset

"Hyvin menestyväkin opiskelija voi saada heikon arvosanan, jos valitsee tutkintoonsa kokeen, jonka ovat valinneet lähinnä myös muut yhtä hyvin menestyvät kokelaat. ƒ

 

Kun sana tästä leviää seuraavalle kokelaspolvelle, joukko kapenee entisestään ja aina vain paremmat opiskelijat saavat myös ne heikot arvosanat."  

(Kupiainen, 2014)

Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilaskokeiden vertailtavuutta pyritään parantamaan asteittain (SYK-luvut K2014)

"Ylioppilaskokeiden vertailtavuus on heikentynyt hajautuksen ja valinnaisuuden myötä." (Kupiainen, 2014)

Esim.

Fysiikan tai A-Ranskan valitsee vain erittäin valikoitunut ja osaava joukko. 

Ylioppilaskirjoitukset

lähde: Ylioppilastutkintolautakunta

Ylioppilaskirjoitukset

Jokeritehtävät K2007 ->

lähde: Ylioppilastutkintolautakunta

Pisterajat

Laskinuudistus

K2012

SYK 

K2013

lähde: Ylioppilastutkintolautakunta

Pisterajat

lähde: Ylioppilastutkintolautakunta

Huomioita? Ajatuksia?

Ylioppilaskokeissa sallitaan vuoden 2012 alusta kaikki laskimet

Tiedote 9.6.2011

Matematiikan ylioppilaskokeen määräyksiä on päivitetty ja uudet määräykset tulevat voimaan vuoden 2012 kevään kokeesta alkaen. Suurin muutos on tehty laskinohjeeseen. Uuden ohjeen mukaan kaikki funktio-, graafiset- ja symboliset laskimet ovat sallittuja. Uuden ohjeen tarkoituksena on poistaa vanhan ohjeen soveltamiseen liittyvät epäselvyydet ja toisaalta ajanmukaistaa sallittuja apuvälineitä.

Koetehtävien luonne ei olennaisesti muutu ainakaan seuraavan kolmen vuoden aikana, sillä tällä hetkellä lukiossa opiskelevilla ei ole ollut mahdollisuutta käyttää uuden ohjeen mukaisia apuvälineitä opiskelussa. Ratkaisuissa on edelleen oltava tarvittavat laskut tai muut perustelut ellei toisin mainita.

Uutta ohjetta ei pidä tulkita niin, että kaikkien on hankittava kalliit symboliset laskimet. Ohjeen tarkoituksena on antaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuus käyttää hyviä apuvälineitä, mutta tämä vaatii hyvää matematiikan osaamista. Parhaassa tapauksessa laskinta käytetään ratkaisun tukena ja tulosten tarkistamiseen. Kouluopetuksessa olisi hyvä kiinnittää huomiota siihen, että laskin on vain apuväline, ei ensisijainen ratkaisumenetelmä.

On syytä huomata, että syksyn 2011 kokeessa käytetään vanhan ohjeen mukaisia laskimia.

Terveisin
Juha Kinnunen
YTL:n matematiikkajaoksen puheenjohtaja

Laskinuudistus

Miten matematiikan ylioppilaskokeet tulevat muuttumaan?

 

Miten tämä tulisi ottaa huomioon opetuksessa?

Laskinohje K2016

Matematiikan ylioppilaskoe K2016

Ylioppilastutkintolautakunnan esimerkkikokeet

A-osio

Ylioppilastutkintolautakunnan esimerkkikokeet

B-osio

Sähköinen matematiikan ylioppilaskoe K2019

Sähköinen matematiikan ylioppilaskoe K2019

Sähköinen matematiikan ylioppilaskoe K2019

Sähköinen matematiikan ylioppilaskoe K2019

Mitä huomasit, kun koostit ja/tai ratkaisit matematiikan ylioppilaskokeiden tehtäviä sähköisesti?

CAS-laskenta

esimerkkejä

M. Setälä, MAOL LOPS - koulutukset 2015

M. Setälä, MAOL LOPS - koulutukset 2015

M. Setälä, MAOL LOPS - koulutukset 2015

M. Setälä, MAOL LOPS - koulutukset 2015

M. Setälä, MAOL LOPS - koulutukset 2015