Hot

Cold

Kalorimetri

Systeemi

Ympäristö

Tarkasteltava kokonaisuus.

Huomiota kiinnitetään termodynamiikassa mm. 

  • lämpötilan, paineen, tilavuuden ja ainemäärän muutoksiin.
  • systeemin ja ympäristön välisiin prosesseihin.

Tilanmuuttujat

lämpötila T

paine p

​tilavuus V

ainemäärä n

Termodynaamisen systeemin tilaa kuvaa seuraavat neljä tilanmuuttujaa:

Jos yhtä tilanmuuttujaa muutetaan, niin vähintään yhden toisen tilanmuuttujan arvo muuttuu.

Termodynaaminen systeemi

Avoin

Suljettu

Eristetty

Ympäristö

energia

energia

aine

Termodynaaminen tasapaino

  • terminen tasapaino eli lämpötilaerot tasaantuneet
  • mekaaninen tasapaino eli paine-erot tasaantuneet
  • kemiallinen tasapaino eli kemialliset reaktiot tapahtuneet.

 

Hot

Cold

Kalorimetri

Kalorimetri on ympäristöstään hyvin eristetty lämpöastia.

Eristetty systeemi saavuttaa termodynaamisen tasapainon ajan kuluessa.