Tieto- ja viestintätekniikka

oppimisessa ja opetuksessa

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

"Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. "

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, s. 21

" Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja.   " 

Oppimisympäristöt ja työtavat, s. 27

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2016

"Heitä ohjataan myös käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa..."

Opiskeluympäristö ja -menetelmät, s. 14

"Opetus ohjaa opiskelijaa syventämään ymmärrystään tieto- ja viestintäteknologiasta sekä käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja turvallisesti niin itsenäisessä kuin yhteisöllisessäkin työskentelyssä."

Opetuksen yleiset tavoitteet, s. 24

"TVT:n opetuskäyttö muuttaa osaltaan opettajan roolia; opettaja tulee jatkossa olemaan entistä enemmän oppimisen ohjaaja perinteisen tiedon jakajan sijaan. Se aika, joka on varattu oppilaan ja opettajan oikeaan kohtaamiseen, on liian arvokasta käytettäväksi pelkästään tiedon jakamiseen. Tämä edellyttää opettajalta aivan uudenlaista lähestymistapaa ja osaamista, mikä puolestaan tuo paineita opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen."

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

Oppimispelit

TVT  

 

Oppiminen

ja

Videot

Simulaatiot

Käsitekartat

Itsearviointi

Kurssialustat

Tiedon visualisointi

Flashcards

Oppiva yhteisö

Muistiinpanot

Sosiaalinen media

Blogit

Wikit

Esitystyökalut

Pelilllistäminen

Oppiva yksilö

Koeympäristö

Jakaminen

Sosiaalinen media

Yksilötehtävät

Ryhmätyöt

Videot

Opetusvideoiden ja niitä tukevien harjoitusten avulla opiskelija voi valita itselleen sopivan vaikeusasteen sekä ajan ja paikan opiskelulle.

muistiinpanot videoista

simulaatiot

Simulaatioiden avulla opiskelija voi havainnollistaa ja tutkia erilaisia lainalaisuuksia sekä syy-seuraus suhteita.

Derivointi

Logaritmi

Piirretään ympyrä, jonka keskipiste on A ja valitaan kehältä piste B.

Ympyrän yhtälö

1. Kuinka suuri on pisteiden A ja B välinen etäisyys?

|AB|=\sqrt{(4-1)^2+(4-2)^2}{}
AB=(41)2+(42)2|AB|=\sqrt{(4-1)^2+(4-2)^2}{}
|AB|=\sqrt{13}
AB=13|AB|=\sqrt{13}

Pythagoraan lause

  2. Valitaan kehältä piste (x, y).

       Kuinka kaukana tämä piste on pisteestä A?

(\color{Salmon}x-1)^2+(\color{Salmon}y-2)^2=(\sqrt{13})^2
(x1)2+(y2)2=(13)2(\color{Salmon}x-1)^2+(\color{Salmon}y-2)^2=(\sqrt{13})^2

Pythagoraan lause

  3. Mikä on ympyrän yhtälö?

(\color{Salmon}x-1)^2+(\color{Salmon}y-2)^2=13
(x1)2+(y2)2=13(\color{Salmon}x-1)^2+(\color{Salmon}y-2)^2=13

Kaikki ympyrän pisteet toteuttavat yhtälön

Paraabelin yhtälö

Paraabelin yhtälö

Pisteen P(x, y) etäisyys pisteestä (0,3)

d_1=\sqrt{(x-0)^2+(y-3)^2}
d1=(x0)2+(y3)2d_1=\sqrt{(x-0)^2+(y-3)^2}

Pisteen P(x, y) etäisyys suorasta y = -1

d_2=|y-(-1)|
d2=y(1)d_2=|y-(-1)|
d_2=|y+1|
d2=y+1d_2=|y+1|
d_1 = d_2
d1=d2d_1 = d_2

jos ja vain jos

\sqrt{(x-0)^2+(y-3)^2}=|y+1|
(x0)2+(y3)2=y+1\sqrt{(x-0)^2+(y-3)^2}=|y+1|

Paraabelin yhtälö

\vdots
\vdots
y=\dfrac{1}{8}x^2+1
y=18x2+1y=\dfrac{1}{8}x^2+1
\sqrt{(x-0)^2+(y-3)^2}=|y+1|
(x0)2+(y3)2=y+1\sqrt{(x-0)^2+(y-3)^2}=|y+1|
x^2+(y-3)^2=(y+1)^2
x2+(y3)2=(y+1)2x^2+(y-3)^2=(y+1)^2

Pythagoraan lause

Konstruoi janalle AB keskinormaali.

Konstruoi tasasivuinen kolmio ABC

 

 • Taso- ja avaruusgeometrian kuvat
 • Funktioiden kuvaajat
 • Graafinen laskin
 • CAS-laskin
 • Analyyttinen ja graafinen mallintaminen
 • Tehtävägeneraattori
 • Tutkimustehtävien tuottaminen
 • Matemaattisten riippuvuussuhteiden havainnollistaminen

Fysiikka?

GeoGebra on matematiikan työkalu mm.

Opiskelija

Opettaja

Opettaja

Käsitekartat ja oppimispolut

Kyselyt

"Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti."

Perusopetus ja lukiolaki 1998

Kurssipalaute!

Flashcards

Polku - verkkopalvelu

Sähköisiä oppimisympäristöjä

peda.net, fronter, moodle, edison, eliademy, schoology, edmodo, ... ?

ARGH! TEKNOÄHKY!

Sosiaalinen media

  Materiaalien jakaminen ja vastaanottaminen, vertaistuki ja uudet ideat

  Facebook - ryhmät

  • Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus
  • Tulevaisuuden lukio - Valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako
  • Suomen opettajien ja kasvattajien foorumi #SOKF 
  • Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa
  • Tietokoneet yo-kirjoituksissa
  • CAS-käyttöön