Tieto- ja viestintäteKnologia

oppimisessa ja opetuksessa

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

"Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. "

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, s. 21

" Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja.   " 

Oppimisympäristöt ja työtavat, s. 27

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003

"Opiskelijoita ohjataan käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa..."

Opiskeluympäristö ja -menetelmät, s. 14

"Huomiota tulee kiinnittää tieto- ja viestintätekniikan     monipuolisiin käyttötaitoihin. " 

Opetuksen yleiset tavoitteet, s. 24

Oppimispelit

TVT  

 

Oppiminen

ja

Videot

Simulaatiot

Käsitekartat

Itsearviointi

Kurssialustat

Tiedon visualisointi

Flashcards

Yhteisöllinen

tuottaminen

Muistiinpanot

Sosiaalinen media

Blogit

Wikit

Esitystyökalut

Pelilllistäminen

Yksilöllinen oppiminen

Koeympäristö

Jakaminen

Videot

Opetusvideoiden ja niitä tukevien harjoitusten avulla opiskelija voi valita itselleen sopivan vaikeusasteen sekä ajan ja paikan opiskelulle.

simulaatiot

Simulaatioiden avulla opiskelija voi havainnollistaa ja tutkia erilaisia lainalaisuuksia sekä syy-seuraus suhteita.

Käsitekartat ja oppimispolut

Kyselyt

"Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti."

-Perusopetus ja lukiolaki 1998

Flashcards