Botons 100% tèxtils


Toni Balcells

Óscar García


N.A.B.C

Needs: "Tinc molta roba que m'agradaria reciclar."

"Hem preocupa el reciclatge de roba i el medi ambient."

"Necessito participar més en activitats de caire social que tractin el reciclatge de roba usada."

"Al igual que jo, tots consumim molta roba que no s'aprofita totalment."

N.A.B.C.

Approach: "Conec llocs on es recicla roba, però n'hi reben molt poca."

"A més roba reciclada, més dissenys de botons diferents."

"Amb botons reciclats, el processament a les indústries especialitzades és més senzill."


N.A.B.C.

Benefits

Efectes positius

  • Clients: Participar en el reciclatge de roba.
  • Societat: Preservació del medi ambient.
  • Inversors: Donar un valor afegit al producte

Efectes negatius: Cal comprar els teixits reciclats i processar aquests per obtenir botons.


N.A.B.C.

Competitors: 

Directament: etsy.com/shop/

Indirectament: crossroadstrading.com/


Empathy Map

Empathy map.png

Entrevista

Sonia Garcia

Prototip

Gràcies

     per la vostra atenció!