saber dissenyar...


 ...et farà mès feliç 


 QUè és 
 què és  

 què no és 

dissenyar


 QUÈ éS 

 . Posar ordre 

 . Que el que fem, funcioni 

 . I que s'entengui  Què no és 

 fer-ho bonic 

=

 fer decoraciò  . Posar ordre 

 =

 FER UN PLA 


 

 

 FER UN PLA 


 

 

 FER UN PLA  

 

 FER UN PLA 


 

 

 FER UN PLA 


 

 

 FER UN PLA 


 

 

 FER UN PLA  I quan tens el pla adequat


 las cosas VAN  bé 


 i estàs feliç 


;-)


 què més 

 . Posar ordre 

 . Que el que fem, funcioni 
 I QUÈ MÉS 

 . Posar ordre 

 . Que el que fem, funcioni 

 . I que s'entengui 


 . Que ho s'entengui 


 . Que ho s'entengui 

 

 amb una expressiò   

 

 AMB UNA imatge 
  

 

 AMB UNA història 


Youtube  >  Johnny Walker   

 

 AMB UNA forma 
 Amb la forma adequada


 LAS COSAS VAN  BÉ 


 I amb la forma inadequada


 LAS COSAS VAN  mal 


Recordeu


TOThom Pot ser 

bon dissenyador 

 

i ho saps 


I si no, truca un professional

 li faràs feliç a ell gràcies

Paco Trujillo