• Universell utforming

  • kommunikasjonskurs_prosjektstatus

  • WebGL og datavisualisering

  • Estimates Schmestimates

    Or how to make sure you really go over budget

  • Hvorfor skal jeg bruke tid på dette?

    Et lite foredrag om tidsbesparelse ved bruk av automatiserte oppgaver for bygging av frontend-kode