All decks
  • Future Interfaces

    A keynote ...

  • Universell utforming

  • Estimates Schmestimates

    Or how to make sure you really go over budget

  • Hvorfor skal jeg bruke tid på dette?

    Et lite foredrag om tidsbesparelse ved bruk av automatiserte oppgaver for bygging av frontend-kode