Palveluverkko ja kiinteistötalous sote-uudistuksessa

Hyvinvointia ja elinvoimaa - paikkatieto ja kartat tiedon monipuolistajana

Ilpo Tammi, kehityspäällikkö, Pirkanmaan liitto

27.10.2016

Lähtökuopat

 • Keväällä 2016 laadittiin Pirkanmaan sote- ja aluehallintouudistuksen nykytilankuvaus / esiselvitys

 • Työ jakautui usealle temaattiselle tiimille, yhdelle selvitettäväksi:

  • Sote-kiinteistöt, muu omaisuus, yms.

Miksi?

 • Kukaan ei aiemmin tiennyt "sote-kiinteistöistä" maakunnallisesti:

  • Kenellä

  • Mitä

  • Missä

  • Miten paljon

  • Mitä maksaa

 • Taustalla myös keskustelu siitä, miten sairaanhoitopiirin / kuntien yms. kiinteistöt siirtyisivät maakunnille?

Miten?

 • Kunnille ja muille toimijoille lähetettiin kysely sote-kiinteistöistä (omat, ulkoiset, yms.)

 • Mukaan otettiin jo alkuvaiheessa paikkatieto, jotta tietoa voidaan hallita ja hyödyntää kiinteistötalouden ja palveluverkon jatkosuunnittelussa

  • Tieto sidottiin MML:n kiinteistötunnuksiin ja pysyviin rakennustunnuksiin

   • Myös muille aluetasoille - skaalautuvuus

sote-talous ja käyttötiedot saadaan sidottua sekä kiinteistön että rakennuksen tarkkuudella

Ajatuksia

 • Nordic Healthcare Groupin selvitys ministeriöille:

  • Trendiodote (koko maan tasolla) - 35% sairaansijoista vähennetään 2022 mennessä laitoksista

  • Avohuollon laitosrakennuksien vähentämispaine 5-15%

  • Riippuu paikallisista ratkaisuista

 • Suurimman riskin kohteiksi luokiteltu tiheän palveluverkon maakuntien taantuvien kuntien vanhat kiinteistöt

  • Kuitenkin esim. TRE kaupunkiseudun hyvän saavutettavuuden alueilta kuulunut ääniä palveluverkon "optimoinnista"

Ajatuksia

Ajatuksia

 • Koko maan "riskiryhmäkiinteistöissä" 707-756 M€

  • Näistä todennäköisimmin poistuvia 300-315 M€ arvosta

  • Lakkautetun osan ylläpito olisi max. 3 M€/v

 • Pirkanmaalla kokonaisuudesta ~ 10%

  • Ovatko riskit samassa suhteessa?

   • Jatkotarkastelut ja -suunnitelmat kertovat

   • Mahd. pienempi riski, sillä maakunta kiinteistökehityksen näkökulmasta kiinnostava

  • Monia asioita olisi edessä toki ilman sote-uudistustakin

   • Arvojen alaskirjauksia, purkukustannuksia yms.

lapsihuoltosuhde

vanhushuoltosuhde

keski-ikä

omat ja vuokratut sote-kiinteistöt (htm2) per capita (alue + naapurit)

työttömyysaste

työvoiman ulkopuoliset (osuus väestöstä)

sote-kiinteistöjen tasearvo (€) per capita (alue + naapurit)

Tilanne?

Tulevaa

 • Maakuntauudistuksen "operatiivisemmat" työryhmät aloittavat nyt

  • Kiinteistökokonaisuus tässä esitettyä laajempi

 • Palveluverkko ja -kiinteistöt luupin alle

  • Kiinteistöjen arvon määrittelemisen yhdenmukaistaminen?

 • Syvällisempää analyysiä

Tulevaa

Kiitos!

ilpo.tammi @ pirkanmaa.fi