Τι είναι προγραμματισμός;

Τι είναι αλγόριθμος;

Γλώσσες προγραμματισμού

Το δυαδικό σύστημα

Hour of Code 2018 @ OK!Thess

By sirodoht

Hour of Code 2018 @ OK!Thess

  • 84

More from sirodoht