kolektywnie.org

Pomysł

 • Problem dotyczący odpadów
 • Start projektu - wrzesień 2016
 • Praca "po godzinach" w 3 os. zespole

kolektywnie.org

Zespół

 • Robin Adam
 • Piotr Gankiewicz
 • Grzegorz Paśnik
 • Maciej Zając
 • Adrian Kremski
 • Patryk Huzarski
 • Tomasz Korwin-Gajkowski

kolektywnie.org

Collectively

 • Usprawnienie komunikacji między mieszkańcami
 • Aktywizacja społeczeństwa
 • Integracja z instytucjami publicznymi
 • Integracja z podmiotami prywatnymi
 • Krok w kierunku "Społeczeństwa 2.0"
 • Open source (publicznie dostępny kod źródłowy)

kolektywnie.org

kolektywnie.org

 • Aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki
 • Aplikacja mobilna (aktualnie Android)

kolektywnie.org

kolektywnie.org

kolektywnie.org

kolektywnie.org

kolektywnie.org

kolektywnie.org

kolektywnie.org

kolektywnie.org

kolektywnie.org

Co dalej?

 • Współpraca z kolejnymi instytucjami
 • Automatyczna klasyfikacja zgłoszeń
 • Wykorzystanie walut cyfrowych
 • Ekosystem zaangażowanych użytkowników

kolektywnie.org

Collectively

By Piotr Gankiewicz

More from Piotr Gankiewicz