ERHVERVSUDDANNELSER

HER BRUGER DU HOVED & HÆNDER VED AT KOMBINERE TEORI & PRAKSIS!

...OVER 100 FORSKELLIGE UDDANNELSER!

Hvordan bliver din nye hverdag på en gymnasial uddannelse? Se mere om din vej gennem htx, hhx, stx eller hf. Hør om skolefag, forløb, lektier og meget mere.FOR AT BLIVE OPTAGET, SKAL DU
VURDERES UDDANNELSESPARAT
HAVE OPFYLDT UNDERVISNINGSPLIGTEN 

HAVE MINDST 02 I GENNEMSNIT I DANSK + MATEMATIK VED AFGANGSPRØVEN  

ERHVERVSUDDANNELSE = EUD

FØRER TIL BÅDE

JOB & VIDEREUDDANNELSE

EUD UDDANNELSESFORLØB

KRÆVER EN UDDANNELSESAFTALE

ELLER AFTALE OM SKOLEPRAKTIK

DER KAN VÆRE SÆRLIGE OPTAGELSESKRAV

= FAG PÅ BESTEMTE NIVEAUER ELLER

VEKSLER MELLEM VIRKSOMHEDSPRAKTIK

OG SKOLEOPHOLD

DER UDBETALES LÆRLINGELØN

UNDER HOVEDFORLØB

AFSLUTTES MED EKSAMEN

MULIGHED FOR JOB

OG VIDEREUDDANNELSE!

BESTEMTE FAGLIGE FÆRDIGHEDER

GRUNDFORLØB 2 KAN

MAX PÅBEGYNDES 3 GANGE

SPECIFIKKE FAG RETTET

RETTET MOD EN BESTEMT

FORBEREDER PÅ AT OPFYLDE

OPTAGELSESKRAV TIL

KAN VÆRE OMFATTET AF

ADGANGSBEGRÆNSNING

AFSLUTTES MED

ERHVERVSUDDANNELSE

HOVEDFORLØB

GRUNDFORLØBSPRØVE

DIREKTE ELLER MAX

ÉT ÅR EFTER 9.-10. KLASSE

KAN KUN TAGES ÉN GANG!

ERHVERVSINTRODUCERENDE

UNDERVISNING

FAGRETNING = TEMAER

INDEN FOR HOVEDOMRÅDET

GENERELT ERHVERVSFAGLIG STOF

FØRER TIL ENDELIG VALG

AF UDDANNELSE

GIVER ADGANG TIL ALLE

GRUNDFORLØB 2

HVAD KUNNE

INDEN JEG SPRINGER UD I NOGET!?

JEG OVERVEJE

FØDEVARE, JORDBRUG OG OPLEVELSER

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGS-SERVICE

INDEN FOR
HVILKET HOVEDOMRÅDE
HAR JEG MINE STØRSTE
INTERESSER?

?

?

?

?

?

?

?

?

FØDEVARE, JORDBRUG OG OPLEVELSER

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGS-SERVICE

HVILKE
FORVENTNINGER OG KRAV STILLES TIL MIG PÅ DEN UDDANNELSE JEG OVERVEJER?

?

?

?

?

?

?

?

?

FØDEVARE, JORDBRUG OG OPLEVELSER

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGS-SERVICE

HVILKE
MULIGHEDER GIVER UDDANNELSEN MIG I FORHOLD TIL JOB OG VIDERE UDDANNELSE?

?

?

?

?

?

?

?

?

FØDEVARE, JORDBRUG OG OPLEVELSER

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGS-SERVICE

HVORDAN
ER MIT NETVÆRK INDENFOR FAGOMRÅDE OG HVORLEDES KAN JEG UDVIDE MIT NETVÆRK?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

 KORT INTRO 

 TIL ERHVERVSUDDANNELSERNE 

 HVAD ER EN 

 ERHVERVSUDDANNELSE?  

1:32 MIN

2:15 MIN

 FORSKELLIGE VEJE 

 IND I ERHERVUDDANNELSE 

1:42 MIN

    > VIDEO

INTRO