EUX

          ERHVERVSUDDANNELSE
          + GYMNASIAL EKSAMEN

2 PÅ SAMME TID!

SØG DIREKTE I ARBEJDE
SOM FAGLÆRT

SØG DIREKTE IND PÅ EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

 

 MØD MALTE PÅ EUX-MURER 

 OG KASPER PÅ EUX-TØMRER 

 GENEREL PRÆSENTATION
 AF ERHVERVSUDDANNELSERNE

 HERUNDER OGSÅ EUX  

2:38 MIN

4:33 MIN

 EUX - ULTRA KORT FORTALT 

0:24 MIN

    > VIDEO

INTRO

 

UDDANNELSESFORLØBET

PÅ EUD OG EUX

EUX = INDHOLDET FRA EUD SAMT...

> DANSK  A-NIVEAU 
 > ENGELSK B-NIVEAU  
  MATEMATIK   C-NIVEAU  
  SAMFUNDSFAG   C-NIVEAU 

EN YDERLIGERE RÆKKE FAG PÅ A + B + C NIVEAU
AFHÆNGIG AF DEN VALGTE EUX-UDDANNELSE.

MINDST TO AF DISSE FAG PÅ A ELLER B NIVEAU
EN STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE
ET TVÆRFAGLIGT SKRIFTLIG EKSAMENSPROJEKT

HVAD KUNNE

INDEN JEG SPRINGER UD I NOGET!?

JEG OVERVEJE

GYMNASIAL UDDANNELSE

HVILKE
FORDELE & ULEMPER

KUNNE DER VÆRE VED EUX SAMMENHOLDT MED EN

ALM.
ERHVERVS- UDDANNELSE

GYMNASIAL UDDANNELSE

PÅ HVILKEN MÅDE

ER DE KRAV, DER STILLES

TIL DE UNGE PÅ EUX ANDERLEDES

I FORHOLD TIL

UNGE PÅ EN

ERHVERVS- UDDANNELSE

HVORDAN
KUNNE DET GIVE

GOD MENING

FOR UNGE AT

OVERVEJE EN EUX

FREMFOR EN

GYMNASIAL UDDANNELSE

ERHVERVS- UDDANNELSE