ADGANG TIL

DE GYMNASIALE
UDDANNELSER

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

GIVER

Hvordan bliver din nye hverdag på en gymnasial uddannelse?
Se mere om din vej gennem htx, hhx, stx eller hf. Hør om skolefag, forløb, lektier og meget mere.

DE GYMNASIALE UDDANNELSER

GODT KAN LIDE VIDEN OG FORDYBELSE

GODT KAN LIDE AT LAVE SKRIFTLIGE OPGAVER OG PROJEKTER SELVSTÆNDIGT OG SAMMEN MED ANDRE

GERNE VIL VÆRE EN DEL AF ET AKTIVT STUDIEMILJØ

HAR LYSTEN TIL
AT LÆSE VIDERE

...ER FOR DIG SOM:

HAR DET GODT MED SKOLEN OG MØDER FORBEREDT

TON DIN STUDIERETNING UD FRA UD FRA

VALGFAG

STUDIERETNINGSFAG

OBLIGATORISKE FAG

KERNEN I DIN UDDANNELSE

STUDIERETNINGSFAGENE ER DE FAG DER

FÆLLES FOR ALLE ELEVER

GIVER DIN UDDANNELSE EN SÆRLIG PROFIL

LYST + INTERESSE + FREMTIDSPLANER

TON DIN HF YDERLIGERE UD FRA UD FRA

VALGFAG

FAGPAKKE

OBLIGATORISKE FAG

KERNEN I DIN UDDANNELSE

FAGPAKKEN ER DE FAG DER

FÆLLES FOR ALLE ELEVER

GIVER DIN UDDANNELSE EN SÆRLIG PROFIL

LYST + INTERESSE + FREMTIDSPLANER

DE GYMNASIALE FAG

FINDES PÅ

EN DEL AF DISSE NIVEAUER

ER OBLIGATORISKE

DU KAN ÆNDRE NIVEAUER

PÅ NOGLE FAG GENNEM

DINE VALG AF

STUDIERETNING + VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

NIVEAUER

3

PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER

UNIVERSITETS-

CIVILINGENIØR

NÅR DU HAR GENNEMFØRT

MEDICIN

STATSKUNDSKAB

ØKONOMI

JURA

DATALOGI

SUNDHEDSUDDANNELSER

NATURVIDENSKABELIGE

SPROG

UDDANNELSER

ERHVERVSAKADEMI-

LABORANT

HANDELSØKONOM

BYGGETEKNIKER

MARKEDSFØRINGSØKONOM

DATAMATEKNIKER

IT-TEKNOLOG

JORDBRUGSTEKNOLOG

FINANSØKONOM

PROFESSIONSBACHELOR-

3-4 ÅR

LÆRER

EKSEMPELVIS

PÆDAGOG

JOURNALIST

SOCIALRÅDGIVER

EKSPORT OG

FYSIOTERAPEUT

SYGEPLEJERSKE

INNOVATION OG

TEKNOLOGI

ENTREPRENØRSKAB

VISUEL

KOMMUNIKATION

UDDANNELSER

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

2 ÅR

EKSEMPELVIS

UDDANNELSER

3-5 ÅR

EKSEMPELVIS

UDDANNELSER

KORTE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

MELLEMLANGE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

LANGE

HHX   |  HTX   |  STX  |  HF

5,0

SÆRLIGT OM DE FAGLIGE

I GENNEMSNIT

5,0

I GENNEMSNIT

3,0

I GENNEMSNIT

5,0

I GENNEMSNIT

5,0

I GENNEMSNIT

2,0 - 3,0

I GENNEMSNIT

UNDER 5,0

I GENNEMSNIT

UNDER 5,0

I GENNEMSNIT

6,0

I GENNEMSNIT

ADGANGSKRAV TIL HHX + HTX + STX

DIREKTE ADGANG

DIREKTE ADGANG

EKSAMEN

8.

KLASSE

9.

KLASSE

GÆLDER FRA AUGUST 2019!

DU SKAL VÆRE VURDERET UDDANNELSESPARAT
OG OPFYLDE FØLGENDE KARAKTERKRAV

VED BESTÅET OPTAGELSESPRØVE

ADGANG

4,0

SÆRLIGT OM DE FAGLIGE

I GENNEMSNIT

4,0

I GENNEMSNIT

4,0

I GENNEMSNIT

UNDER 4,0

I GENNEMSNIT

UNDER 4,0

I GENNEMSNIT

6,0

I GENNEMSNIT

ADGANGSKRAV TIL HF

DIREKTE ADGANG

DIREKTE ADGANG

EKSAMEN

8.

KLASSE

9.

KLASSE

GÆLDER FRA AUGUST 2019!

DU SKAL VÆRE VURDERET UDDANNELSESPARAT
OG OPFYLDE FØLGENDE KARAKTERKRAV

SÆRLIGT OM DE FAGLIGE

UNDER 4,0

I GENNEMSNIT

UNDER 6

I GENNEMSNIT

MULIGHED FOR AT SØGE OPTAGELSE VIA
OPTAGELSESPRØVE OG SAMTALE

ADGANGSKRAV TIL HF

EKSAMEN

10.

KLASSE

GÆLDER FRA AUGUST 2019!

4,0

I GENNEMSNIT

4,0

I GENNEMSNIT

DIREKTE ADGANG

MEN MINIMUM
02 DANSK 0G MATEMATIK

DU SKAL VÆRE VURDERET UDDANNELSESPARAT
OG OPFYLDE FØLGENDE KARAKTERKRAV

VED BESTÅET OPTAGELSESPRØVE

ADGANG

HVAD KUNNE

INDEN JEG SPRINGER UD I NOGET!?

JEG OVERVEJE

HTX

HF

HHX

STX

HVILKEN
GYMNASIAL RETNING
RAMMER BEDST MINE
FAGLIGE INTERESSER?

?

?

?

?

?

?

?

?

HTX

HF

HHX

STX

HVILKET
GYMNASIUM HAR ET
STUDIEMILJØ, SOM

PASSER GODT TIL MIG?

?

?

?

?

?

?

?

?

HTX

HF

HHX

STX

HVORDAN
PASSER MINE FAG I

FORHOLD TIL KRAVENE

PÅ DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER?

?

?

?

?

?

?

?

?

    > VIDEO

 

 STUDERENDE FORTÆLLER OM 

 DERES ERFARINGER OMKRING    HTX 

 STUDERENDE FORTÆLLER OM 

 DERES  ERFARINGER OMKRING   STX

2:24 MIN

1:46 MIN

 STUDERENDE FORTÆLLER OM 

 DERES ERFARINGER OMKRING   HHX 

1:44 MIN


INTRO