All decks
 • UPV - workshop

  Følgende slides er udviklet af Thomas Brosø fra UU Sjælland Syd til internt brug i forbindelse med forældremøder på 8. årgang Kommentarer/bemærkninger er velkommen og kan sendes direkte til Thomas på tb@uuss.dk

 • Forældremøder 8.årgang

  Følgende slides er udviklet af Thomas Brosø fra UU Sjælland Syd til internt brug i forbindelse med forældremøder på 8. årgang Kommentarer/bemærkninger er velkommen og kan sendes direkte til Thomas på tb@uuss.dk

 • Uddannelsesvejledning af voksne

  Slides til brug for vejlederne i UU Sjælland Syd i forbindelse med uddannelsesvejledning af voksne. Præsentationen består pt. af 36 slides inddelt i 5 søjler. Der er udover slides omkring RealKompetenceVurdering, Erhversuddannelser for voksne og Statens Uddannelsesstøtte også slides til oplæg for dialog. Rettelser og/eller gode idéer er velkomne til Thomas Brosø: tb@uuss.dk

 • Uddannelsesvejledning

  Følgende slides er udviklet af Thomas Brosø fra UU Sjælland Syd til internt brug i bl.a. den kollektive vejledning. Præsentationen består samlet set af 90 slides og er opdelt i 9 forskellige søjler. Der er slides med spørgsmål til dialog samt slides omkring uddannelsessystemet, uddannelsesparathed, de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, EUX, erhvervspraktik samt hjælp til optagelse.dk Kommentarer/bemærkninger er velkommen og kan sendes direkte til Thomas på tb@uuss.dk SENESTE OPDATERING: Jeg har tilføjet en aktiv "indholdsfortegnelse" på 2. slide (bevæg dig én gang ned når præsentationen åbner). På alle slides kan man klikke øverst i midten, for at komme direkte tilbage til indholdsfortegnelsen.

 • Forberedelse af introkurserne

  Slides udviklet til brug i den kollektive vejledning, hvor eleverne gennem gruppedialoger kommer rundt om forskellige aspekter i forhold til deres kommende besøg på ungdomsuddannelserne. På baggrund af dialogen i grupperne, skal eleverne efterfølgende ønske hvilke uddannelser de vil ud og opleve.