VELKOMMEN TIL

FORÆLDREMØDE

8. ÅRGANG

 


Ungdommens Uddannelsesvejledning
Sjælland Syd
Faxe   +  Næstved  +  Vordingborg 

 

 

RYST

POSEN!

LIGE


DIT VALG

KORT FORTALT

UNGDOMS

UDDANNELSERNE

BLIV KLAR

TIL SPRINGET!

AT KOMME GODT VIDERE

EFTER 9. / 10. KLASSE?

KOLLEKTIV VEJLEDNING I KLASSEN

DELTAGELSE I SKILLS

OPLEVE UNGDOMSUDDANNELSER PÅ INTROKURSER

MULIGHED FOR AT OPLEVE JOB I PRAKTIK

EVENTUEL BROBYGNING I 9.KLASSE

ARBEJDE MED STUDIEVALGSPORTFOLIO

. . .

DELTAGE I UDDANNELSESAFTEN MED FORÆLDRE

VORES HJEMMESIDE UUSS.DK

ALLE ELEVER BLIVER

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERET

AF SKOLEN + UU-VEJLEDER I 8. OG 9. KLASSE

OM VURDERINGEN

RETTER SIG MOD DIT FORELØBIGE VALG AF UNGDOMSUDDANNELSE

ER TIL FOR AT SIKRE EN GOD OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSEN OG AT DER ER FOKUS DER HVOR DET ER NØDVENDIGT

EUD/EUX

HHX/HTX/STX

HF

SER PÅ OM DU HAR

DE NØDVENDIGE

PERSONLIGE

SOCIALE

FAGLIGE

FORUDSÆTNINGER

VURDERINGEN

FOR AT PÅBEGYNDE + GENNEMFØRE EN UNGDOMSUDDANNELSE

PRAKSISFAGLIGE

SER PÅ OM DU HAR

DE PERSONLIGE FORUDSÆTNINGER

ER DU MOTIVERET OG HAR LYST TIL AT LÆRE?

VURDERINGEN

ER DU MØDESTABIL
OG ANSVARLIG?

ER DU GOD TIL AT ARBEJDE SELVSTÆNDIGT?

KAN DU VURDERE EGNE EVNER REALISTISK?

SER PÅ OM DU HAR

DE SOCIALE FORUDSÆTNINGER

ER DU GOD TIL
AT SAMARBEJDE?

VURDERINGEN

HAR DU TOLERANCE OG RESPEKT FOR ANDRE - OGSÅ DEM SOM ER FORSKELLIG FRA DIG?

BIDRAGER DU TIL
ET POSITIVT MILJØ?

SER PÅ OM DU HAR

DE PRAKSISFAGLIGE FORUDSÆTNINGER

KAN DU UDFØRE
PRAKTISKE OPGAVER?

VURDERINGEN

VISER DU INTERESSE FOR UDFØRSLEN AF ARBEJDET?

KAN DU BEGÅ DIG PÅ
EN ARBEJDSPLADS?

KAN DU KOBLE
TEORI MED PRAKSIS?

KAN DU BÅDE ARBEJDE I DETALJER
OG SAMTIDIG BEVARE DET STORE OVERBLIK?

SER PÅ OM DU HAR

DE FAGLIGE FORUDSÆTNINGER

HVORDAN SER DINE KARAKTERER UD?

VURDERINGEN

ER DU VELFORBEREDT OG HAR STYR PÅ LEKTIERNE?

HVORDAN KLARER DU DIG VED PRØVERNE?

STANDPUNKTKARAKTERER

PARATHEDSVURDERING OG

4,0

I GENNEMSNIT

4,0

I GENNEMSNIT

5,0

I GENNEMSNIT

02

I DANSK OG MATEMATIK

4,0

I GENNEMSNIT

5,0

I GENNEMSNIT

EUD
EUX

KLASSE

8.

KLASSE

9./10.

HF

HTX
HHX
STX

*BEMÆRK AT DER OGSÅ STILLES SÆRLIGE KRAV TIL AFGANGSEKSAMEN

HVORNÅR LAVES VURDERINGEN?

SENEST 1.DECEMBER FORETAGER ELEVERNE ET FORELØBIGT UDDANNELSESVALG

HVORNÅR..?

EFTER 15. JANUAR GIVES BESKED OM VURDERINGEN

SENEST 15. JUNI: REVURDERING

SENEST 15. JANUAR: REVURDERING

SENEST 1. JUNI: REVURDERING

8.

KLASSE

9./10

KLASSE

UG.DK

UDDANNELSESGUIDEN

FORSIDENS INDGANGE

"UDDANNELSER TIL UNGE"

+ TIL FORÆLDRE

INSPIRATIONSVÆRKTØJER

JOBKOMPASSET

ADGANGSKORTET

MIT UG

UDDANNELSER TIL UNGE

 

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

 

VOKSEN OG EFTERUDDANNELSER

 

JOB

CHAT  +  RING  +  SMS  +  MAIL  + DIGITALE MØDER

  MANDAG -TORSDAG   9-21         FREDAG    9-16         LØRDAG     12-16          SØNDAG    12-21 

ALLE ELEVER FÅR VORES HELT NYE UDDANNELSESHÆFTE

KARRIEREGUIDEN

...BRUG OGSÅ HÆFTET HJEMME :-)

 • PERSONLIG SIDE TIL DATOER
 • KÆRE FORÆLDRE
 • ET GODT VALG?
 • OM VEJLEDNING
 • PARATHEDSVURDERING
 • UU ARRANGEMENTER
 • STUDIEVALGSPORTFOLIO
 • MINE STYRKER
 • SIDER TIL INTROKURSER / BROBYGNING
 • SIDER TIL ERHVERVSPRAKTIK
 • UG.DK
 • UDDANNELSESSTEDER I REGION SJÆLLAND
 • OM ALLE DE GYMNASIALE UDDANNELSER
 • OM ALLE ERHVERVSUDDANNELSERNE
 • ANDRE UDDANNELSER
 • ...OG MEGET MERE...!

OPSLAG & AKTIVITETSSIDER

ARTIKLER

FÅ INSPIRATION I ARTIKLER SÅSOM:

 • "RO PÅ - DET SKAL NOK GÅ"
 • "EN MAKKER, NÅR LIVET BØVLER"
 • "TALERØR OG ROLLEMODEL"
 • "MILIMETERPRÆCISE DRØMME"
 • "NELLIE PÅ UDVEKSLING"
 • "DAGBOG FRA STRASBOURG"
 • "AFSLAPPEDE UNGE ER SERIØSE OG MÅLRETTEDE"
 • ...OG MEGET MERE..!

LÆRING

FREM FOR VALG

STØRRE FOKUS PÅ

5,0

SÆRLIGT OM DE FAGLIGE

I GENNEMSNIT

5,0

I GENNEMSNIT

3,0

I GENNEMSNIT

5,0

I GENNEMSNIT

5,0

I GENNEMSNIT

2,0 - 3,0

I GENNEMSNIT

UNDER 5,0

I GENNEMSNIT

UNDER 5,0

I GENNEMSNIT

6,0

I GENNEMSNIT

ADGANGSKRAV TIL HHX + HTX + STX

DIREKTE ADGANG

DIREKTE ADGANG

EKSAMEN

8.

KLASSE

9.

KLASSE

GÆLDER FRA AUGUST 2019!

DU SKAL VÆRE VURDERET UDDANNELSESPARAT
OG OPFYLDE FØLGENDE KARAKTERKRAV

VIA OPTAGELSESSAMTALE

ADGANG

4,0

SÆRLIGT OM DE FAGLIGE

I GENNEMSNIT

4,0

I GENNEMSNIT

4,0

I GENNEMSNIT

UNDER 4,0

I GENNEMSNIT

UNDER 4,0

I GENNEMSNIT

6,0

I GENNEMSNIT

ADGANGSKRAV TIL HF

DIREKTE ADGANG

DIREKTE ADGANG

EKSAMEN

8.

KLASSE

9.

KLASSE

GÆLDER FRA AUGUST 2019!

DU SKAL VÆRE VURDERET UDDANNELSESPARAT
OG OPFYLDE FØLGENDE KARAKTERKRAVFOR AT BLIVE OPTAGET, SKAL DU
VURDERES UDDANNELSESPARAT
HAVE BESTÅET AFGANGSEKSAMEN

HAVE MINDST 02 I GENNEMSNIT I DANSK + MATEMATIK VED AFGANGSPRØVEN  

ERHVERVSUDDANNELSE = EUD

FØRER TIL BÅDE

JOB & VIDEREUDDANNELSE

 

UDDANNELSESFORLØBET

PÅ EUD OG EUX

EUX = INDHOLDET FRA EUD SAMT...

> DANSK  A-NIVEAU 
 > ENGELSK B-NIVEAU  
  MATEMATIK   C-NIVEAU  
  SAMFUNDSFAG   C-NIVEAU 

EN YDERLIGERE RÆKKE FAG PÅ A + B + C NIVEAU
AFHÆNGIG AF DEN VALGTE EUX-UDDANNELSE.

MINDST TO AF DISSE FAG PÅ A ELLER B NIVEAU
EN STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE
ET TVÆRFAGLIGT SKRIFTLIG EKSAMENSPROJEKT

Forældremøder 8.årgang

By UU Sjælland Syd

Forældremøder 8.årgang

Følgende slides er udviklet af Thomas Brosø fra UU Sjælland Syd til internt brug i forbindelse med forældremøder på 8. årgang Kommentarer/bemærkninger er velkommen og kan sendes direkte til Thomas på tb@uuss.dk

 • 474
Loading comments...

More from UU Sjælland Syd