Loading deck

Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével

Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014

MTNE 2014

Erdélyi Digitális Adattár: http://eda.eme.ro/handle/10598/28426

Fordítóprogramok
Flex
Bison

http://flex.sourceforge.net/

http://www.gnu.org/software/bison/

Fordítóprogramok

 • generatív nyelvtanok
 • véges automaták
 • reguláris kifejezések
 • veremautomaták
 • lexikális elemzés
 • szintaktikai elemzés (LR(1) és LALR(1)-es elemzések)
 • (szemantikai elemzés, kódgenerálás, kódoptimalizálás)

Flex

 • reguláris kifejezések Flex-ben
 • illeszkedés-vizsgálat
 • startfeltételek
 • unicode karakterek

Flex

 • a Lex utódjának tekinthető (Flex = Fast lexical analyzer generator)
 • Vern Paxson (1987 körül)
 • nem GNU
 • utolsó verzió: 2.5.39 (2014. március)

Bison

 • grammatikák leírása
 • kezdőszimbólum, terminálisok, nemterminálisok
 • szemantikai értékek, szemantikai műveletek
 • operátorok precedenciája
 • konfliktusok
 • hibaelfedés
 • hibakeresés

Bison

 • YACC (Yet Another Compiler Compiler) utódjának tekinthető
 • Robert Corbett, Richard Stallman (1988)
 • GNU GPL
 • utolsó verzió: 3.0.2 (2013. december)

Flex + Bison

 • a Flex és a Bison összekapcsolása
 • compiler típusú fordítóprogramok írása Flex-szel és Bison-nal

Köszönöm a figyelmet!