"Önkénytes alakok, szeszélyes formák"

Az információ ábrázolásának magyarországi története

Bátorfy Attila
Témavezető: Dr. Hammer ferenc

Így jöttek: identitáskeresés És (Ön)reflexió a 20. századi kultúrában doktori műhelykonferencia

Étienne-Jules Marey, 1878

Howard G. Funkhouser, 1937

Michael Friendly, 2005–

Michael Friendly: The Milestones Project, 2001–

A doktori disszertáció felépítése

1. rész:
Elmélet
Az információábrázolás történeti kutatásának osztályozása és kritikai olvasata

2. rész:
Kutatás
Az információábrázolás magyarországi története

Elmélet

Definíciók
Értelmezési hagyományok és diskurzusok
Történeti kutatások

Konklúzió:
- geográfia: Nyugat-Európa (Franciaország, Anglia, Németország) + Egyesült Államok
- idő: a felvilágosodás terméke
- zsenikultusz, "mérföldkövek"
- fejlődéstörténet, teleológia, nagy elbeszélések
- normativitás
- esztétikai kiválóság
 

viszont nyitott a kritikára! - WEB DuBois, Marie Neurath, Emma Willard fel- és elismerése, nyitás Afrika, Ázsia és Latin-Amerika felé

A magyarországi történet

(Téves) megfigyelésből származó hipotézis:
számbelileg ritka, kevésbé kidolgozott, alacsony minőség
Kérdés: miért?

Kutatás után:
kifejezetten sok, számos magyar innováció és világelső, magas színvonal
csak később

Michael Friendly:A Brief History of Data Visualization. In Chun-houn Chen, Wolfgang Karl Hardle, Anthony Unwin (szerk.): Handbook of Data Visualization. Springer Verlag, 2006, p. 16.

az első ismert magyar adatgrafika

magyar "aranykor"

Előzetes megjegyzések

 • magyar vonatkozású, magyar, magyarországi?
 • ez továbbra is nyitott történet
 • innováció, esztétika, átlagos termés?

Vázlat

 • 18. századtól - az ország megmérése, jelentős közmunkák előkészítése: meteorológiai jelenségek, folyamszabályozás, bányászat, kereskedelmi útvonalak. természettudósok, mérnökök
 • 1860-as évektől kezdve - a nemzet megmérése: 1869-1871 az első önálló nemzeti statisztikai szolgálat felállása és az első önálló cenzus. statisztikusok.
 • 1900-tól - "tudományos" nacionalizmus. etnikai térképészet, Magyarország helye, szerepe, kivételessége. Trianon-trauma. statisztikusok, mérnökök, közgazdászok, újságírók
 • 1940-től - baloldali-kommunista propaganda megjelenése. újságírók

A kutatás eredményei

 • az első magyar adatgrafika azonosítása
 • számos grafikus módszer világelsőként való felismerése és beillesztése a globális történetbe
 • Illyefalvi Lajos három Budapest-albumának értékelése, kiemelése
 • Markos György képstatisztikai munkásságának összeállítása
 • A nemzetközi kutatói érdeklődés felkeltése
 • A katalógus és gyűjtemény összeállítása
 • A gyűjtemény archiválásának és digitalizálásának elindítása az ELTE DH Laborjával közösen

Weiss Ferenc légnyomásgrafikonjai, 1763, 1766

Weiss Ferenc - Ephemerides Meteorologicae Tyrnavienses, 1763, 1766, Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár és Archívum

Első közlés: Réthly Ferenc: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1701–1800. Budapest, 1970 p. 207, 222

Weiss Ferenc légnyomásgrafikonjai, 1763, 1766

Weiss Ferenc - Ephemerides Meteorologicae Tyrnavienses, 1763, 1766, Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár és Archívum

Milecz Imre szalagkartogramja, 1773

Milecz Imre (Emericus): Mappa Regni Hungariae demonstrans universas caesareo regias salis stationes. Regis Hungariae, Croatiae, Schlavonia, magni item Principatui Transilvaniae ingremiatas, Posonii, 1773. OSZK
Azonosította: Papp-Váry Árpád, Klinghammer Ferenc

Milecz Imre szalagkartogramja, 1773

Milecz Imre (Emericus): Mappa Regni Hungariae demonstrans universas caesareo regias salis stationes. Regis Hungariae, Croatiae, Schlavonia, magni item Principatui Transilvaniae ingremiatas, Posonii, 1773. OSZK
Azonosította: Papp-Váry Árpád, Klinghammer Ferenc

Milecz Imre szalagkartogramja, 1773

Henry Drury Harness, 1837

Charles-Joseph Minard, 1869

Milecz Imre szalagkartogramja, 1773

? Müller geometrikus térképe, 1868

? Müller - Postai útvonalak Bécs és Galác között, 1868, Postamúzeum

? Müller geometrikus térképe, 1868

Harry Beck - Map of London's Underground Railway Network, 1933, David Rumsey Map Collection

Kőrösy József Isotype-logikájú képstatisztikái, 1898, 1903

Az 1885–1895. évi budapesti építkezések. Budapesti Statisztikai Közlemények 28. Budapest: Grill Károly

Kőrösy József Isotype-logikájú képstatisztikái, 1898, 1903

Az 1896–1900. évi budapesti építkezések. Budapesti Statisztikai Közlemények 32. Budapest: Grill Károly

Kőrösy József Isotype-logikájú képstatisztikái, 1898, 1903

Willard Brinton: Graphic Methods for Presenting Facts, 1914/19

Otto és Marie Neurath, Gerd Arntz: Gesellschaft und Wirtschaft, 1930

Balogh Pál és Proff Kocsárd mozaiktérképei, 1902

Balogh Pál – Proff Kocsárd: Magyarország fajnépei a vármegyék járásaiban, 1902

Balogh Pál és Proff Kocsárd mozaiktérképei, 1902

A Nemzeti Sport és a futballanalitika kezdetei, 1922–

A Nemzeti Sport és a futballanalitika kezdetei, 1922–1942

Illyefalvi Lajos három Budapest-albuma, 1933–

1933

1937

1940

Illyefalvi Lajos három Budapest-albuma, 1933–

Illyefalvi Lajos három Budapest-albuma, 1933–

Illyefalvi Lajos három Budapest-albuma, 1933–

Markos György képstatisztikai munkássága

Markos (May)? - Les trusts contre le France, 1936–37

Markos György képstatisztikai munkássága

Régards, 1938

Markos György képstatisztikai munkássága

Magyar Nemzet, 1939–41

Markos György képstatisztikai munkássága

A magyar ipar száz éve, 1941

Markos György képstatisztikai munkássága

50 család és cselédei, 1947

Markos György képstatisztikai munkássága

Magyarország gazdasága és a hároméves terv, 1948

Publikációk

Archiválás, digitalizálás

Archiválás, digitalizálás

köszönöm a figyelmet!
batorfy.attila@btk.elte.hu