"Må du leva i intressanta tider!"

Kinesisk förbannelse

Den Tredje Statsmakten

Massmedier kallas ibland för den

"Tredje statsmakten" i Sverige

 

Den första är regeringen

och den andra är riksdagen.

 

Det kallas den tredje statsmakten för att den fria pressen står på medborgarnas sida och bevakar regering och riksdag.

Insyn - Transparens

"Insyn är ett svenskt begrepp som används både inom politik och näringsliv.

 

Insyn i myndigheter är nödvändigt för att säkerställa att medborgarna har tillgång till information som angår medborgarna samt för att förhindra korruption."

 

- Wikipedia

Massmedier

 

är alla kanaler,

kommunikationsmedel eller personer som för ut information till andra människor.

 

 

Vad är journalistens uppgift?

 

Att svara på frågorna:

Vad? Var? Vem? När? Hur? Varför?

 

 

 

 

 

 

De följer regler för hur de ska skriva och förhålla sig, detta kallas för

Journalistisk etik.

Dagstidning

Veckotidning

 1. Journalistens första förpliktelse är mot sanningen.
 2. Journalistens första lojalitet är till medborgarna.
 3. Journalistens disciplin är verifiering.
 4. Journalisten måste hålla sig fristående från dem som ska bevakas.
 5. Journalisten måste agera självständig bevakare av makten.
 6. Journalisten måste ge ett forum för öppen kritik och kompromiss.
 7. Journalisten måste sträva efter att göra det viktiga intressant, och relevant.
 8. Journalisten måste hålla nyheterna överblickbara och proportionerliga.
 9. Journalisten måste tillåtas följa sitt personliga samvete.

Journalistisk etik:

Det är INTE journalisten som bestämmer vad som ska rapporteras eller

skrivas i tidningen.

 

Det beslutet fattas av en redaktion och de följer också regler för vad de publicerar.

 1. Ge korrekta nyheter
 2. Var generös med bemötanden
 3. Respektera den personliga integriteten
 4. Var varsam med bilder
 5. Hör båda sidor
 6. Var försiktig med namn

Pressetik och redaktörens ansvar:

Hette tidigare pressombudsmannen.

Medieombudsmannen - MO

Om det skulle skrivas eller sändas något i medierna som en person får lida för:

det som kallas oförsvarlig publicitetsskada.

 

Då kan man efter utredning vända sig till MO i Mediernas etiknämnd.

Politiska färger och ideologier

Etablerade partier - Blått och rött,

höger och vänster (men tvärtom i USA!)

 

TRADITIONELL NYHETSMEDIA

Var får tidningarna sina

nyheter ifrån?

 

TT

Nyhetsbyrån

 

Reuters

 

AP

Associated Press

 

Journalister är en grupp som utsätts för mycket hat just nu.

 

Därför är det viktigt att vi försvarar den fria pressen och står upp för journalismen 

och vår rätt till information.

Hoten mot den fria pressen

Internet - "pappersdöden"

Trump - "pressen är folkets fiende"

Putin - mördar journalister

Saudiarabien - Khashoggi

Information overload.

Despoter:

Framtiden för den fria pressen

När man ber människor lista trovärdighet i sociala medier så anses den vara låg.

 

De etablerade medierna arbetar med trovärdighet och seriositet.

Tilltron till fri press är hög.

Den är också viktig för vår demokrati.

Public service

 

Public service är kanaler för information som är i allmänhetens tjänst.

 

Sveriges Television (SVT)

Sveriges Radio (SR)

Utbildningsradion (UR)

 

 

Vem äger Public Service?

Den fjärde statsmakten = Webben

Internet är den främsta nyhetskällan

 

Sociala medier sprider snabba nyheter

 

"Chain of events" har förändrats

 

 

Sociala medier

Skillnaden mellan att lyssna på till exempel en influencer på youtube eller något annat social medium är att den personen inte behöver följa reglerna som journalisten måste göra. Den har inte heller en redaktion som kollar och bestämmer innan någonting läggs ut.

Pausfrågan:

 

 

Vad får du dina nyheter ifrån?

Vinklade budskap

Hur gjordes filmen?

Tänker

Observerar

Känner

Blir tillsagd

Diktatur

Sociala medier

Vad är det som avgör vad vi tror på,

vilken information blir vår sanning?

Känslor styr hur vi uppfattar information

Tänker

Observerar

Känner

Blir tillsagd

Traditionell vetenskaplig metod?

 

Det som inte syns är lika viktigt som det som syns

Betyder det då att allt som sägs i massmedier är sant?

Det finns massvis med kanaler som inte är i Public service, alltså i allmänhetens tjänst.

Det är mänskligt att fela.

Ibland kan det vara svårt att skilja mellan information och propaganda.

Eller propaganda och reklam.

Hur nyheter framställs påverkar hur vi känner inför dem. Det kan till och med påverka vårt perspektiv på vad som är fakta.

Din källkritiska verktygslåda

VVV-regeln

Vem säger Vad och i Vilket syfte?

Kolla vem som ligger bakom en nyhet!

 

Lär dig känna igen vanliga retoriska knep.

Kolla om det du läser eller hör svarar på de fem frågorna: Vad?, Var?, Vem?, När?, Hur? och Varför?

"En god nyhet inte är en nyhet"

Desinformation

Information

Lär dig skilja mellan desinformation och information.

avsiktligt falsk eller vilseledande information som sprids på ett planerat sätt

i syfte att nå en viss målgrupp

kunskap i en konkret form

som ofta består av en samling fakta

i syfte att informera och klargöra

Fula retoriska grepp:

 

Vi mot dem

Statistik som misstolkas/läses generöst

Lösa antaganden

Överdrifter

Personangrepp

Äga agendan

Humor/sarkasm

Fysiska uttryck och härskartekniker

 

Retorik, argumentation och mediehantering är en hel vetenskap!

VVV = Vem säger VAD och i Vilket syfte?

 

Låter något för bra för att vara sant, 

eller verkar lite konstigt? 

- Jämför med  vad andra källor säger om samma sak. 

 

Tänk efter innan du delar något på sociala medier.

Kom ihåg:

Tack för att ni lyssnat!

Uppgift: Ta reda på vilken politisk färg tidningen har.

Arbetarbladet, Dagens nyheter, Expressen, Gefle dagblad, Göteborgsposten,

 

Daily Telegraph, The Guardian,

New York Times

(använd Wikipedia)

MIK Massmedia och källkritik

By Bessemerbiblioteket

MIK Massmedia och källkritik

 • 82
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket