INFORMATION OM BIBLIOTEKET

Bessemerbiblioteket

Vad är en skolbibliotekarie?

Vad är ett skolbibliotek?

 • Skillnad i uppdrag och målgrupp.
 • Specialiserad pedagogisk resurs.
 • Tillhör olika förvaltningar.
 • Skillnad i personalens kompetens.
 • Rektors ansvarsområde
 • Bibliotekarien är verksamheten, inte biblioteksrummet.

Vad är Bessemerbiblioteket?

 • Två bibliotekarier (på heltid).
 • En assistent.
 • Bibliotekslokal på 500 kvm med 4 studierum, en föreläsningssal och ett makerspace.
 • Mångfaldigt prisbelönade. 

2018

2019

2020

Under vårterminen 2016 antog skolledningen en biblioteksplan för Bessemerbiblioteket.

 

I biblioteksplanen etableras den pedagogiska riktningen för biblioteksverksamheten och bibliotekarierna som pedagogiska aktörer på skolan.

Det innebar ett nytt arbetssätt från och med hösten 2016

 

 • Att implementera "Bessemermodellen"
 • Att implementera en obligatorisk MIK-lektion
 • Att utgå från en progressionstanke

"Navet i skolan"

Vad innebär det rent praktiskt när vi använder sådana uttryck som "biblioteket är navet/hjärtat/kärnan i skolan?

Vad förväntar vi oss av skolledningen?

Biblioteket arbetar med elevernas grundläggande färdigheter som är essentiella i alla ämnen:

 

Läs- och skrivkunnighet

Medie- och informationskunnighet

Loertschers skolbibliotekstaxonomi

MIK och LOS

Medie- och informationskunnighet och Läs- och skrivkunnighet är de två ben som bibliotekets verksamhet vilar på. Dessa färdigheter har kanske aldrig varit viktigare än nu i pandemitider då konspirationsteorier flödar och falska nyheter sprids i ungdomarnas digitala kanaler. Skolbiblioteket kan vara ett stöd i elevernas källkritiska förmåga.

Lärarröster

"jag kan säga att jag är supernöjd och vill göra detta varje år! Vilket härligt samarbete och skönt för mig som lärare att få stöd med högläsningen [...] eleverna är också mycket nöjda och känner att de lärt sig mycket, hade nyss ett samtal med en elev som sa att hen tack vare vår högläsning känner att hen nu klarar av att läsa och förstå en engelsk bok, och att de alla uppskattade våra diskussioner efter varje kapitel- som sagt - ett mycket bra och uppskattat upplägg - jag vill boka igen nästa år 😊"

"Hej! Jag och flera av eleverna uppskattade föreläsningen. Två har frågat när vi kan komma tillbaka. Jag/vi vill absolut komma till er fler gånger. [...] Vi har gjort återkopplingar i klassrummet och det som föll i så god jord var att ni utvecklade delar som vi pratat om i klassrummet och några elever som tvivlat på sin förmåga har börjat växa som personer och vill förstå och ta till sig. Så ett stort tack till er!"

"Hej! Det gick fint tycker jag och eran föreläsning sammanfattade områden på ett utmärkt sätt. Eleverna var nöjda och till och med refererat till er presentation i skriftliga provet."

Fredrik om samarbetet

med biblioteket.

Terminsrapporter från biblioteket

Vad betyder det när du som studierektor får terminsvis återkoppling från biblioteket om hur samarbetet med dina program har fungerat? 

 

Följ upp återkopplingen med dina program:

Hur ser programmen på samarbetet med biblioteket? Varför/varför har de inte samarbetat med biblioteket?

Hur kan du som rektor uppmuntra dina program till använda biblioteket? 

Kunskapskatalogen

Har utformats för att vara ett stöd för lärarna i undervisningen. Den är tänkt att användas i kursplaneringen för att inspirera till samarbete med skolbiblioteket och öppna upp för möten mellan eleverna och biblioteket. 

 

Framtiden:

Biblioteket utökar och breddar sin digitala närvaro.

Den nationella skolbiblioteksutredningen

Uppdaterade kriterier för Skolbibliotek i världsklass