Bessemerbiblioteket

År 2000 fastställde FN åtta millenniemål vars syfte var att uppnå fred, bekämpa fattigdom och främja välstånd globalt innan år 2015.  

Resultaten efter de 15 åren var ojämna.

Vissa länder, som Brasilien, lyckades uppnå många av målen, medan andra länder, som Benin,

inte kom i närheten av att uppnå något mål.

 

Målet att utrota extrem fattigdom och hunger nåddes inte, men antalet människor som levde i extrem fattigdom halverades mellan 1990 och 2010.

Bakgrunden

Med bakgrund i de åtta Millenniemålen

röstade samtliga FN:s 193 medlemsländer

ja till de nya Globala Utvecklingsmålen.

 

De trädde i kraft i januari 2016 och är en fortsättning på arbetet med att utrota fattigdom och hunger, främja fred och välstånd och hållbar utveckling. 

FN:s generalsekreterare António Guterres

De globala målen består av

17 övergripande mål och 169 delmål

som ofta refereras till som Agenda 2030

 

Syftet med målen är att vara en handlingsplan för att befästa världsfred, bekämpa fattigdom och främja hållbar utveckling. 

FN har tagit fram 244 indikationer som ska användas för att mäta utvecklingen mot målen. Varje land ska dessutom ta fram egna nationella indikationer som ska rapporteras till FN. 

 

Exempel på indikationer kan vara att mäta andel av befolkningen som lever under fattigdomsgränsen, mödradödligheten i landet och hur stor andel av barn och unga som har tillgång till fri utbildning. 

 

Här finns mer information om detta.

I Sverige är det nuvarande minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson och miljö- och klimatminister Isabella Lövin som leder arbetet med de globala målen. Regeringen har även utsett Gabriel Wikström till nationell samordnare för Agenda 2030.

 

Här kan man läsa mer om regeringens arbete med Agenda 2030 och de globala målen.

Gabriel, Isabella och Peter

De globala målen för hållbar utveckling

De globala målen förklarade

Det går att klicka i om man vill ha undertexter

Läget just nu

Ca 700 miljoner människor lever i extrem fattigdom idag. Det motsvarar ca 10 % av jordens befolkning.

 

Medellivslängden i världen är 72 år idag och ökar i alla delar av världen.

 

Barnadödligheten minskar i alla världens länder, men fortfarande dör 16 000 barn under 5 år varje dag, ofta på grund av enkelt botbara sjukdomar eller brist på mat, vatten eller sjukvård.

 

Här kan du läsa FN:s rapport

"Blir världen bättre"

Det har riktats kritik mot de globala målen. Framförallt har det kritiserats att det saknas en realistisk plan för hur målen ska uppnås i alla olika länder och hur utvecklingsarbetet ska finansieras.

 

Via länken nedan kan du lyssna på ett kort radioinslag från SR Studie Ett om detta:

Är det ett "mission possible" att nå målen?

Spela "Go Goals" och lär dig mer om de globala målen. 

Vi använder mer än vi har råd med av vår planets resurser. Hur går det ens till? 

 

 

Vi skördar varje år äpplen som vi konsumerar och säljer.

Men vi vill ha mer intäkter så vi nöjer oss inte med att sälja bara äpple.

Vi vill tjäna mer, så varje år hugger vi ned några äppelträd för att sälja ved också.

 

Det här systemet fungerar under en tid, men tillslut kommer äppelträden ta slut och vi kan inte längre skörda varken äpplen eller trä. Ett mer hållbart system vore att inte avverka träd snabbare än vi hinner plantera och driva upp nya äppelträd.

$

Låt oss säga att jordens resurser

symboliseras av en äppelträdgård.

"Hållbarhet for dummies"

Konsumentverket har bra information och filmer om hållbar konsumtion.

The story of stuff -

var kommer alla våra prylar ifrån? Vad betalar vi egentligen för när vi shoppar något? Hur kan vi förändra våra konsumtionsvaror för en hållbarare livsstil?

På siten Gapminder kan du gå in på Dollarstreet och jämföra hur förhållandena ser ut i olika länder och hos olika familjer världen över. 

Att se hur olika människor lever, vilken inkomst de har och vilka prylar de äger ger perspektiv på våra privilegier och vilken tur vi har som får leva i Sverige. 

 

 

 

 

 

 

KLICKA HÄR

deck

By Bessemerbiblioteket

deck

  • 214
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket