Pædagoger tier som aldrig før

En digital fortælling fra

Jeg kan ikke udføre mit arbejde troværdigt, da jeg skal tilbageholde viden og kritik om mine arbejdsforhold.

 

Pædagog i BUPL's undersøgelse om ytringsfrihed

Pædagoger holder mund, selvom de oplever kritisable forhold i arbejdslivet. Det viser en ny undersøgelse fra BUPL.

Se stigningen i pædagoger, der tier om kritisable forhold på arbejdspladsen:

Kilde: BUPL's undersøgelse om ytringsfrihed

Pædagog i undersøgelsen

Jo flere offentligt ansatte, der undlader at ytre sig kritisk, selvom de synes, at de har grund til det, fordi de frygter konsekvenserne, jo mindre får samfundet at vide om, hvordan de ser på forholdene i den offentlige sektor.

Jørgen Steen Sørensen, Folketingets ombudsmand

Top-3: Det ville pædagogerne kritisere:

Kilde: BUPL's undersøgelse om ytringsfrihed

Loven er på din side

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

Kilde: Grundloven

Alligevel afholder mange pædagoger sig fra at ytre sig, fordi de frygter...

Kilde: BUPL's undersøgelse om ytringsfrihed

Pædagog i undersøgelsen

Det synes alle dage at have været en problemstilling, at medarbejdere frygter at blive ramt af sanktioner på en måde, som ikke kan bevises. 

Jørgen Steen Sørensen, Folketingets ombudsmand

I deres nye bog 'Flexisme' giver sociologerne Rasmus Willig og Anders Ejrnæs fire grunde til, at pædagoger og andre offentligt ansatte holder kritikken tilbage:

1: Frygt for sanktioner

Pædagog i undersøgelsen

2: Loyalitet

Det er svært at rette skytset mod beslutningstagerne, uden at det rammer min nærmeste leder, i hvert fald i udenforståendes øjne. Og hun gør, hvad hun kan.

Pædagog i undersøgelsen

3: Resignation

Det føles ikke, som om der er nogen, der hører og handler på nogen som helst kritik.

Pædagog i undersøgelsen

4: Manglende ressourcer

Lige når jeg står der, tænker jeg: Nu kan det være nok! Men når jeg prøver at beskrive situationen, siver kampgejsten ud af mig, og jeg tænker: Det gik jo alligevel, alle andre arbejder jo også hårdt, osv.

Pædagog i undersøgelsen

Pædagog i undersøgelsen

Det er rigtig bekymrende, at hver anden pædagog ikke tør ytre sig om særligt kritisable forhold, som offentligheden burde have kendskab til. Og det er også bekymrende, at det desværre følger et generelt mønster blandt offentligt ansatte.

Rasmus Willig, sociolog

Elisa Rimpler, formand, BUPL

Vi er helt afhængige af, at medarbejderne frit kan drøfte hverdagens udfordringer for at udvikle de pædagogiske miljøer til gavn for børnene og for at leve op til loven. Så det er direkte skræmmende, at det går den forkerte vej.

Kilde: BUPL's undersøgelse om ytringsfrihed

Sådan påvirker det pædagogerne, at de holder kritikken tilbage

Pædagog i undersøgelsen

Anders Ejrnæs, lektor i Socialvidenskab, Roskilde Uni.

De fleste medarbejdere vil gerne udføre deres arbejde så godt som muligt. Det vil for pædagogers vedkommende sige at levere den omsorg for børn og unge, som deres professionsideal fordrer. Hvis de ikke kan leve op til det, og hvis de samtidig ikke må ytre sig, kan det udmønte sig i stress og sygemeldinger.

 

Tekst og redigering: Mikkel Prytz

 

Fotos: Jakob Carlsen, Jasper Carlberg, Colourbox

 

Video: Steffen Hagemann

 

Illustrationer: Jørgen Stamp

Tal og udtalelser stammer fra BUPL's undersøgelse om ytringsfrihed, udført i november 2018. 727 har gennemført undersøgelsen.