Holarchie Introductie

Introductie

 • Wat is Holarchie?
 • Hoe werkt het?
 • Praktijk

Wat is Holarchie?

 • Een nieuwe vorm van organiseren
 • Gebaseerd op Vertrouwen en Waardigheid
 • Vrij bewegen van Informatie
 • Dynamisch & Zelforganiserend
 • Transparant & Gelijkwaardig

Organiseren gaat over informatie

Wat is Holarchie?

1. Data Input = Spanningen

2. Data verwerking = Broncode

3. Output = Doel

Hoe werkt het?

 • Doel: Waarvoor bestaat de organisatie?
 • Broncode: We spelen allemaal volgens de zelfde regels
 • Rol Overleg: Door rollen te ontwerpen maken wij onze verwachtingen kenbaar wbt verantwoordelijkheden
 • Actie Overleg: Door onze acties op te schrijven is het helder wat iedereen aan het doen is

Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

 • Dynamisch, decentraal en zelf organizerend
 • Iedereen heeft de ruimte voor inspraak
 • Optimaal gebruik van capaciteit
 • Helderheid scheppen
  • Wat verwachten wij
   • Van onszelf en anderen
  • Wat bieden wij
   • Aan kennis en kunde

Hoe werkt het?

 • Vormende Organisatie
 • Werken vanuit intrinsieke motivatie
 • Leer jezelf kennen in kennis en kunde
 • Leer anderen kennen
 • Leer helder communiceren

Holarchie in praktijk

Vaste Rollen: Broncode Bijlage A

 • De facilitator is verantwoordelijk voor het bewaken van de gelijkwaardigheid tijdens de overleggen
 • De Secretaris is verantwoordelijk voor het vastleggen van de afspraken die gemaakt worden
 • De Lead-Link is er voor verantwoordelijk dat iedereen heeft wat hij of zij nodig heeft om verder richting het doel te komen en is de input voor een cirkel.
 • De Rep Link vertegenwoordigd de spanningen van een cirkel in de bredere cirkel

Het Rol-Overleg

Artikel 1

Een Rol is de bouwsteen van een Holarchische Organisatie structuur.

En heeft altijd de volgende elementen:

 1. Een naam - Herkenbaarheid
 2. Een doel - deĀ  missie v.d. rol-eigenaar
 3. Verantwoordelijkheden - verwachtingen
 4. Optioneel: Een domein

Het Rol-Overleg

 • Opening - In het moment komen, focus op de activiteit
 • Administratie - Kunnen we ongestoord aan de slag?
 • Agenda opstellen - Kort label voor jouw spanning
 • Inzichten vastleggen - Verwachting verwoorden en oplossen zodat je er geen zorgen meer over hebt
 • Afsluiting - Reflectie op het overleg

Het Rol-Overleg

 • Zet het de Organisatie terug?
  Of is het een beter idee?
 • Hoe zet het de Org. terug?
  Of bestaat de spanning ook zonder dit voorstel?
 • Spanning gebaseerd op feiten?
  Of op gevoelens?
  • Feiten voorleggen
  • Gevoelens? Waar komt het vandaan?
 • Beperkt het jouw Rol? Hoe?
  Of beperkt het de rol van iemand anders?

Bezwaren artikel 3.2.4:

Het Actie-Overleg

 • (a) de status van terugkerende acties op 'check-lijsten' van de Rollen van de Cirkel te delen;
 • (b) te rapporteren over regelmatige metrieken die zijn toegeschreven aan de Rollen van de Cirkel;
 • (c) updates over de voortgang van Projecten en ander werk van de Rollen van de Cirkel te delen; en
 • (d) Spanningen die de Rollen van de Cirkel beperken om te zetten in Eerstvolgende Acties, Projecten of andere output die helpt om die Spanningen te verminderen of op te lossen.

4.2.1 Focus en intentie

Actie Overleggen zijn bedoeld om;

Het Actie-Overleg

 • Opening - In het moment komen, focus op de activiteit
 • Checklist review - zijn de terugkerende acties gedaan?
 • Metrieken - zijn er cijfers te bekijken die laten zien hoe jouw cirkel er voor staat?
 • Project updates - inzicht geven over de voortgang van relevante projecten
 • Verzamel en verwerk spanningen - van spanning naar inzicht in concrete acties die je kunt ondernemen of die je nodig hebt van een andere rol
 • Afsluiting - reflectie op het overleg

Artikel 4.2.3

Bedankt voor de aandacht.