Sytuacja na froncie

Tomasz Ducin

23.05.2015 Łódź

czyli czy warto inwestować w JavaScript

Tomek Ducin

JavaScript, Python, Java

senior software consultant @ Cybercom Poland

blah, blah, blah...

Agenda

 • przeszłość

 • teraźniejszość

 • co z tego wynika

Brendan Eich

Maj 1995

10 dni:

The JavaScript WAT

> true + true

2

> "2" - 1
1
> "2" + 1
"21"
> typeof NaN
'number'
> NaN instanceof Number
false
> [] + []
''
> [] + {}
'[object Object]'
> {} + []
0

> {} + {}

NaN

to nie jego wina...

Specyfika języka JavaScript

 • programowanie asynchroniczne, jednowątkowe
 • funkcyjny: funkcje ważniejsze niż obiekty
 • prototypy zamiast klas
 • porypana obsługa typów wbudowanych
 • zaskakujące implicit typecasting oraz ===
 • beznadziejne wbudowane API do obsługi DOM i AJAX

a także

Specyfika przeglądarki jako środowiska

pisząc server-side, wybiera się jedną wersję platformy

zaś pisząc aplikacje pod przeglądarki mamy IE...

i jest łatwiej.

Internet Explorer 6

JScript

ECMAScript

 • ECMA-262 Ed.1 (1997) 

 • ECMAScript 2 (1998) 

 • ECMAScript 3 (1999) 

 • ECMAScript 5 (2009) 

 • ECMAScript 6 / Harmony (in progress)

- IE9 hurraaaa! <3

ES6 wyczekiwany jak Java 1.8

Milestones

 • prototype.js (2005) 

 • jQuery (2006)

 • node.js (2009)

 • angularJS (2009)

 • backbone.js (2010)

 • underscore.js/lodash (2013)

Extending built-in prototypes

String.prototype.camelize = function() {
  return this.substr(0,1).toUpperCase()
   + this.substr( 1 );
}
String.prototype
String

String, Date, Number, Form, AJAX, Class, ...

Event Handling

DOM Traversal and Manipulation

AJAX and many more

$( "button.continue" ).html( "Next Step..." )
var hiddenBox = $( "#banner-message" );
$( "#button-container button" ).on( "click", function( event ) {
 hiddenBox.show();
});

dash.js

_.keys(object)
_.values(object) 
_.pick(object, *keys) 
_.extend(destination, *sources) 
_.has(object, key) 
...

collections & arrays

objects

_.each(list, iteratee)
_.map(list, iteratee) 
_.reduce(list, iteratee) 
_.filter(list, predicate) 
_.shuffle(list) 

_.first(array)
_.indexOf(array, value) 
...

dash.js

_.bind(function, object, *arguments) 
_.delay(function, wait, *arguments) 
_.memoize(function)
_.once(function) 
...

functions

method chaining

var value = _.chain(array)
 .sortBy(comparator)
 .map(mapper)
 .first()
 .value();

backbone.js

event-driven architecture

minimal framework toolset:

events, models, views

angularJS

two-way data-binding

directives: extending HTML

<customer-list collapsed="true" />
  <div>
   <label>Name:</label>
   <input type="text" ng-model="yourName">
   <h1>Hello {{yourName}}!</h1>
  </div>

dependency injection, bla bla bla...

nowe standardy

 • Find an HTML Boilerplate, add it
 • Find a UI Boilerplate, add it
 • Download project libs, add them
 • Copy boilerplate for models,
  views, setup
 • Setup test runner
 • Setup build process
 • Write Real Code!
 • Manually update dependencies

Oldschool Frontend

to the rescue!

Node Package Manager

Bower

Grunt

Yeoman

npm install <package>
npm install <package> -g
npm install <package> --save
npm install <package> --save-dev
npm init
npm publish
...
{
 "name": "faker",
 "description": "Generate massive amounts of fake contextual data",
 "version": "2.1.3",
 "contributors": [
  "Marak Squires <marak.squires@gmail.com>",
  "Matthew Bergman <matt@novafabrica.com>",
  "Tomasz Ducin <tomasz.ducin@gmail.com>"
 ],
 "repository": {
  "type": "git",
  "url": "http://github.com/Marak/Faker.js.git"
 },
 "scripts": {
  "test": "node_modules/.bin/mocha test/*.*.js"
 },
 "devDependencies": {
  "browserify": "5.11.1",
  "gulp": "3.8.8",
  "gulp-mustache": "0.4.0",
 ...
}

package.json

=

Bower

dla modułów server-side (js wykonywany w node.js)

dla modułów frontendowych (html, css, js)

 • clean
 • copy
 • concat
 • cssmin
 • sass/compass
 • requirejs/browserify
 • compress
 • mocha (test)
 • i wiele innych

task runner

grunt

grunt
grunt build
grunt clean
grunt clean:target
grunt clean copy uglify
  grunt.registerTask('build', [
    'clean', 'copy', 'cssmin', 'uglify'
  ]);

  grunt.registerTask('mock', [
    'json_mapreduce', 'browserify'
  ]);

  grunt.registerTask('run', [
    'http-server'
  ]);

  grunt.registerTask('default', [
    'test', 'build', 'mock',
  ]);

yeoman

code generator

yo backbone
yo backbone:model
...

yo angular
yo angular:directive
...

in node.js:

var m = require(module);

in the browser:

var m = require(module);

jako platforma server-side pozwala zautomatyzować pracę we frontendzie

tradycyjna architektura webdev

architektura Single-Page App

ranking Tiobe (www.tiobe.com)

http://jaxenter.com/javascript-wins-tiobe-language-year-award-113560.html

rekruterzy listy piszą

i inne (PolyConf, Warsjawa, etc.)

http://githut.info/

Popularność Języków Programowania na GitHub

http://www.modulecounts.com/

Porównanie Package Managers

Ery Enterprise

Q&A